Pastor metanoolitragöödiast: hunt jäi metsa poole vaatama (0)
Article title
Hariduse 2B maja Kose alevikus, kus kolm meest metanooli joomise tõttu surid. Foto Andres Tohver

Kui eelmise aasta septembris nõudis tööstusliku lahusti joomine Põlva maakonnas Verioral neli inimelu, siis tänavu jaanuari keskel langesid Harjumaal Kose vallas metanooli ohvriks kolm vanemat meest.

Kose alevikus Hariduse tänaval laiub omaaegse kutsekooli number 40 koloss, mis on kandnud ka Kose põllumajanduskooli nime. Üks kooli ühiselamutest on müüdud sümboolse hinnaga OÜ-le Jääkristall. Alates 2017. aasta kevadest on Jääkristalli omanik Taimor Kunnberg, keda tuntakse ka kui ärkamisliikumiste Tule Kogudus ja Valguse Tee pastorit.

Jääkristall pakub selles Hariduse tänav 2B paiknevas ühiselamus majutusteenust. “Meil puudub info, kui palju selles majas inimesi elab, sest tegemist on eraomandis oleva hoonega,” selgitab Kose valla sotsiaalnõunik Merike Pihla.

Saatuslik metanool

Eelmisel nädalal leidis aset tõeline tragöödia. 15. jaanuaril leiti Hariduse 2B hoone ühest korterist 59-aastase ja 70-aastase mehe surnukeha. 16. jaanuaril leiti samast majast ka 53-aastase mehe surnukeha.

Politsei esialgne uurimine annab alust arvata, et õnnetuse põhjuseks oli metanooli joomine, ehkki ühe versioonina kaaluti ka mürgiste seente söömist. Praeguseks on metanooli päritolu õnnestunud kindlaks teha. Väljaspool surnud meeste seltskonda ei ole seda ilmselt õnnestunud levitada.

“Meeste surnukehad avastati erinevatel aegadel, sest surnukehad asusid erinevates korterites. Kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja kannatanute surmadeni viinud sündmuste käik ja ka metanooli päritolu, kuid ennekõike on politsei eesmärk hetkel töötada selle nimel, et ei lisanduks uusi ohvreid,” selgitab Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.

Aktuaalne Kaamera näitas õnnetuspaigana eksikombel Hariduse 2A maja. Sotsiaaltöötaja Pihla peab vajalikuks rõhutada, et Hariduse 2A hoone – Kose valla sotsiaalmaja – ei ole kuidagi seotud toimunud tragöödiaga. Sotsiaalmaja päevakeskuse juhataja Claire Miljukova sõnul elab Hariduse 2A majas 75 inimest, kes on Kose valla toetatud elamise teenusel erihoolekande kliendid, aga ka lastega pered.

Unenägu soovitas rääkida

Pastor Taimor Kunnberg Harju Elu telefonikõnedele esialgu ei vasta. Kolmapäeval helistab ta aga ise maakonnalehe ajakirjanikule ja avaldab soovi metanooliõnnetuse tagamaadest rääkida. Impulsi selleks olevat andnud unenägu kääbikust, kes teda autoga järelejätmatult taga ajas.

Ehkki Hariduse 2B maja kuulub Kunnbergile, ei oska mees öelda, palju hoones elanikke oli. “Inimesed liiguvad. Mõnikord näitavad, et elavad hoones, mõnikord on välja kolinud, mõnikord tulevad tagasi. Paljud töötavad Soomes,” ütleb ta.

“Ühel neist ei olnud kuskile minna. Arvati, et ta ei peaks külmuma tänaval. Siis ta kutsuti sisse ja pakuti talle võimalust seal natuke toimetada. Üks inimene oli meil töölepinguga seotud, aga siis tal tervis ütles üles, ta käis augustis operatsioonil ja pärast tuli tagasi,” meenutab pastor.

Kunnbergi sõnul maksis ühe hukkunud mehe eest üüri omavalitsus, teine maksis ise oma toetustest, kolmandal ei tulnud üüri maksmine eriti välja.

“Meil oli püüe neid natuke aidata, aga paraku juhtus nii, et hunt jäi ikka metsa poole vaatama. Nad valisid sellise tee, mida me neile ei soovitanud.”

Pastori sõnul oli tal halb eelaimdus. “Tajusin vaimumaailmas liikumist kolm päeva enne õnnetust, kuidagi rõhumist või raskust.” Siis tuli telefonikõne politseilt.

Inimesel on vaba tahe

Kas pastor näeb toimunus jumala kätt, enda süüd või mõnda muud põhjust? “Kuidas mina saan selles süüdi olla, mida täiskasvanud inimesed enda toas isekeskis teevad? Kuidas te tulete selle peale, et mind sellega seostada?” ärritub pastor maakonnalehe küsimuse peale.

“Üürileandjana ei ole mul õigust nende korterisse ka siseneda, kui nad seda ei soovi. Seda loetakse sissetungimiseks ja kui nad pöörduvad politseisse, sel juhul mina saan trahvi, kui midagi raskemat ei tule. Igaühel on oma tuba, oma võti, oma õigused, oma üürileping,” selgitab Kunnberg.

Pastor ei kavatse Hariduse 2B majas majutusteenuse pakkumisest loobuda. Sellest annab märku pooleliolev remont. Vana sisustust utiliseeritakse, uut tuuakse juurde. “See hoone ei ole halvemas seisukorras kui sotsiaalhoone, mida Kose vald oma inimeste jaoks kasutab,” väidab ta.

Kes ikkagi peaks Kose metanoolitragöödia eest vastutama? “Mina ei võta endale jumalikku funktsiooni. Kui teie julgete, siis palun,” ütleb Kunnberg.

“On asju, mida inimene saab teha. Ja on asju, mida inimene ei saa teha. Aga inimesel on vaba tahe ja vaba valik, inimesel on õigus valida, kas ta kallab endale tee sisse piima või midagi muud,” arutleb pastor. “Ja muidugi on elus võimalik, et sa ei tea, kust see pärit on, mida sa sisse kallad,” lisab mees.

Eesti metanoolisurmad

2011 – 39 juhtumit
2012 – 14 juhtumit
2013 – 14 juhtumit
2014 – 14 juhtumit
2015 – 11 juhtumit
2016 – 10 juhtumit
2017 – 9 juhtumit
2018 – 7 juhtumit
2019 – 6 juhtumit
2020 – 4 juhtumit

Eesti suurim metanoolitragöödia

06.09.2001 varastasid AS Baltfetti töötajad Deniss Pletškin (17) ja Robert Petrov (18) Suigus asuvast AS Baltfetist kümme 200-liitrist metanoolivaati. Varguse oli tellinud firma Maseko laadija Sergei Maistrišin (34). Varastatud vaadid viidi väikebussiga ära ja peideti Tahkuranna valda Maistrišini vanemate koju. Maistrišin müüs varastatud metanooli piirituse pähe maha Pärnu salaviinakaupmehele Aleksandr Sobolevile, kes maksis kauba eest 76 000 krooni (4871 eurot).

09.09.2001 varahommikul sai Pärnu politseikorrapidaja teate, et Liiva tänava ühiselamus on 58-aastane naine surnud. Varsti hakkas politseikorrapidajale saabuma teateid üha uutest hukkunutest nii Pärnus kui ka Pärnu maakonna valdades. Iga surma fakti kohta algatati krimiaalmenetlus kriminaalkoodeksi § 105 alusel. Politsei hoiatas kohaliku raadio kaudu Pärnumaa rahvast salaviina joomise eest.

11.09.2002 anti kohtu alla 18 inimest, kellest üheksat süüdistati surma põhjustamises ettevaatamatuse tõttu. Sergei Maistrišinit karistati 5-aastase vanglakaristusega ja Aleksandr Sobolevi 2,5-aastase vanglakaristusega. Lühiajaline vanglakaristus mõisteti veel kuuele süüalusele.

Pärnu metanoolitragöödias hukkus 68 inimest, 40 inimest jäi 1. grupi invaliidiks ja 3 inimest jäi 2. grupi invaliidiks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.