Pärnu maanteel valmib detsembriks ökodukt (0)
Tallinna-Pärnu maantee 35. kilomeetrile rajatakse ökodukti. Loomadele maantee ohutut ületamist võimaldava silla ehitamist alustati tänavu mais. See valmib plaanide kohaselt detsembriks. Ehitustööde peatöövõtja on Nordecon AS.

“Ökodukt on plaaniliselt paraboolse kujuga, mille laius pealt on 50 meetrit ja äärtest 65 meetrit. Ökodukti kõrgus tee pinnast rajatava plankaia peale on 12,3 meetrit,” täpsustas maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Martti Lilleste.

“Ökodukti maksumust eraldi välja tuua ei soovi. Kogu objekti maksumus koos käibemaksu ning tellija varuga ettenägemata tööde teostamiseks on 13,1 miljonit eurot,” selgitas Nordecon ASi teedeehituse direktor Ain Pähkel. Kogu objekt tähendab 9-kilomeetrise Ääsmäe-Kohatu lõigu rekonstrueerimist 2+1 möödasõidualadega maanteeks koos tagasipöördekohtadega.

Sobiv suurulukitele

“Ökodukt on pealt kaetud kasvupinnaga, millele rajatakse haljastus. Samuti rajatakse ökoduktile alt läbimineva teega risti puitplankaiad piiramaks sõidukite tekitatud valguse häirivat mõju ulukitele,” lisas Lilleste.

“Üheks keerukamaks teemaks kogu ökodukti ehitusvälja juures on olnud pinnase täitetööde teostamine olukorras, kus kaarte all on liiklus. Lepingu kohaselt pidi remondilõigul olema tagatud pidev 1+1 liiklusvoog ja seetõttu tuli sõiduradasid korduvalt ümber tõsta selliselt, et ökodukti ehitamisel oleks tagatud liiklejate ohutus olukorras, kus kaarte vahel ja kohal toimetab rasketehnika ja tõstetakse pinnast ning muid ökodukti ehitamiseks vajalikke materjale,” selgitas Pähkel.

Ülepääsud kavandatakse ennekõike suuremate loomadele. “Olemuselt peaks see olema sobiv kõigile maismaa suurulukitele, kes piirkonnas elavad ja liiguvad ehk nii põtradele, metskitsedele, metssigadele, kuid miks mitte ka suurkiskjatele, nagu hunt ja ilves, ning lisaks ka kõigile väikeulukitele,” arvas maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk.

Ületuste arvu on raske ette prognoosida. “See sõltub näiteks, kui kiirelt rajatis omaks võetakse, kui palju loomi hakkab kasutama ökodukti elupaiga ühendusena, kui palju satub ökoduktile juhuslikult, aga ka aastaajast, ilmast. Kindlasti pole ökodukt loomade kiirtee ning seda kasutatakse pigem harva ja suure ettevaatusega – kasutavad seda ju nii saakloomad kui kiskjad ja seda väga kitsal alal,” selgitas Lükk.

Veel kolm ökodukti

Varasemalt on Tallinna-Tartu maantee Aruvalla-Kose lõigule ehitatud ökodukt suurulukitele ning mõned teealaused tunnelid väikeulukitele.

“Ka lähiajal ehitusse tulevale Tallinna-Tartu maantee Kose-Mäo lõigule rajatakse loomade liikumisvõimaluste tagamiseks kolm ökodukti ning kaks loomafooridega samatasandilist teeületusala ning arvukalt väikeulukitunneleid ning sildade aluseid kallasradasid,” rääkis Lükk.

Need loomadele mõeldud ületuskohad tulevad Kose-Mäo lõigu 49. kilomeetrile (Rõõsa ökodukt), 56,8. kilomeetrile (Nõmmeri ökodukt) ja 70,5. kilomeetrile (Puiatu ökodukt).

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.