Paneme vallalehed võimumeeste asemel rahvast teenima (0)

Valimiste järel vajab otsustavalt muutmist vallajuhtide mõõdutundetu enesekiitmine vallalehtedes ning lugusid tuleb hakata kirjutama inimestele päriselt olulistest asjadest.

Riigikontrolli aruanne näitab, et vallalehtede kallutatus kujutab üleriigilist epideemiat, mida saab ravida üksnes seaduse tasemel.

Tõhustada tuleb ka erakondade rahastamise järelevalvet. Nendes omavalitsustes, kus võidab EKRE, muudame vallalehtede väljaandmist viivitamatult.

Aastaid Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide tüüritud Jõelähtme valla lehte võib pidada üheks umbsemaks kohalikuks väljaandeks, mida kasutatakse võimulolijate kiitmiseks. Vallaelanikele olulised teemad lehte ei mahu, sest eelistatakse koalitsioonipoliitikuid esile tõstvaid jutukesi.

Vallaleht tegutseb vallavanema isikliku tsensuuri all, kes otsustab, mida lubab avaldada ja mida mitte.

Riigikogu liikmena põrkasin vastu müüri, saades äraütlevaid vastuseid valla igapäevaelu käsitlevate artiklite avaldamissoovile.

Tagasi lükatakse artikleid isegi siis, kui need ei kritiseeri võimu. Näiteks ei õnnestunud mul avaldada artiklit, milles teatasin, et olen valmis riigikogu liikmena Jõelähtme valla elanike muresid ära kuulama.

Mõjub eksitavalt, kui ühest lehenumbrist teise näidatakse iga väiksemagi investeeringu puhul vallavanemat rahvale heldete kingituste tegijana. Veebruaris avaldati uudislugu, kuidas Kostivere mõisa näputöökamber soetas õmblusmasinad, kuid mitte sõnagi sellest, et investeeriti minu poolt riigikogu liikmena toodud nn katuseraha.

Vallavanem näitab kõike head vaid tema isikliku teenena.

Reformierakonna ja sotside nn võimuliit kasutab Jõelähtme vallalehte mõõdutundetult enda kiitmiseks ja esiletõstmiseks. Selmet avaldada volikogu tööst asjalik ja erapooletu ülevaade, trükitakse igas numbris reformierakondlasest volikogu esimehe endaga rahulolevaid heietusi.

Nii juhtus ka septembrikuise valimistele pühendatud väljaandega, kus lehepinna jagamisel said teenimatu eelise koalitsioonipoliitikud.

Volikogusse kandideerijaid tutvustanud lehes avaldas Reformierakonna nimekirjas kandideeriv abivallavanem oma reklaamile lisaks artikli uute koolibusside saabumisest.

Sotside nimekirja kuuluv Jõelähtme muusika- ja kunstikooli juht sai ruumi artikliks, mis rääkis, et tema juhitavasse õppeasutusse saabus sügis. Justkui isegi aastaaegade vaheldumine sõltuks võimuparteidest. Samas lehenumbris riigivanemate mälestamist kajastanud loos osutusid peategelasteks Reformierakonna nimekirja esinumbrist vallavanem ja volikogu esimees, justkui nemad oleksidki Eestile vabaduse toonud.

Valla pärast südant valutavale inimesele tekitab nördimust võimulolijate omamehepoliitika, kui maksumaksja rahaga välja antav leht moonutab avalikke huvisid läbi parteilise ainuvõimu prisma. Üksnes kriitiline analüüs ja terav pilk võimaldab aru saada, mida vallalehes maha vaikitakse ja millest ei lasta kirjutada.

Levinud kallutatust tõdes samuti riigikontroll, kui avaldas eelmiste valimiste järel 2018. aastal riigikogule aruande omavalitsuste teavitustegevusest valdade ja linnade infolehtedes. “Kajastust saanud kandidaatide osakaal oli tihtipeale kõige suurem erakonnal või valimisliidul, mille koosseisus osalesid valimistel ka infolehte rahastanud KOV-i poliitilise võimu tippjuhid (vallavanem või linnapea, volikogu esimees, abivallavanem, -linnapea jt),” tõdes riigikontroll.

Poliitikute kasutamist n-ö sõnumitoojana omavalitsuse teavitustes ükski seadus ei keela. “Samas on seadustes kirjeldatud üldiste põhimõtete järgi selge, et KOV-i raha eest tehtud teavituse ajend ei tohi olla poliitiku või tema erakonna mainekujundus,” selgitas riigikontroll.

“Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) ja KOKS-i koosmõjus kehtib nõue, et KOV-i vahendite kasutamine saab põhineda üksnes avalikul huvil. Poliitiku või poliitilise ühenduse mainekujundusele teadlikult suunatud teavitus on erahuvides ning kulu sellisele teavitusele ei ole õiguspärane.”

Küsimus seisneb infomonopolis, kus võimulolijad on haaranud maksumaksjate raha eest enda kätte avaliku infovälja ja kujundavad seda ühekülgselt oma huvides.

Vallaelanikud ei saa vallalehest teada tõde, vaid üksnes moonutatud ja ebapiisavat infot.

Meie muudame valla maksumaksjate raha eest väljaantava lehe tõeliseks arutelukohaks, kus elanikel on õigus välja öelda oma arvamus kõigi valla arengu ja avaliku võimu probleemide kohta.

Valige EKRE, sest meie armastame Eestit ja Jõelähtme valda!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.