Padisel ollakse rahulolematud jäätmeveoga (0)
Article title
See foto on võetud Padise piirkonna Kasepere külas. Ehkki kruusateel midagi eriskummalist silma ei hakka, esitas Radix Hooldus OÜ foto 1. märtsil Lääne-Harju vallale kui asitõendi, et teeolud on läbimatud. Fotod erakogu
2017. aasta oktoobris moodustatud Lääne-Harju valla territoorium jaguneb viieks jäätmeveo piirkonnaks. Endise Keila ja Vasalemma valla alal tegutseb AS Eesti Keskkonnateenused, endise Padise valla territooriumil Radix Hoolduse OÜ, Paldiski linnas Ragn-Sells AS. Viiendaks piirkonnaks on Ämari lennubaasi territoorium, kus jäätmete äravedu organiseerib kaitsevägi.

Padise piirkonda teenindas 1. septembrist 2015 kuni 31. augustini 2018 EKOVIR. “Antud perioodi lõppedes, kuni uue vedaja leidmiseni, teenindasid nad vabaturu korras,” selgitas Lääne-Harju valla keskkonnaspetsialist Teele Kaljurand.

Eesmärk oli leida uus vedaja perioodiks 1. veebruar 2019 kuni 31. jaanuar 2022. “Padise piirkonnas korraldatud jäätmeveo hankele tegid pakkumuse kaks ettevõtet, Radix Hoolduse OÜ ja Ragn-Sells AS,” täpsustas Kaljurand.

Võidu järel praak

“Korraldatud jäätmeveo hange viiakse läbi vähempakkumise põhimõttel ehk edukaks tunnistatakse jäätmevedaja, kes teeb kõige odavama pakkumise. Radix Hoolduse pakkumus tunnistati edukaks 11. augustil, kontsessiooni andmise leping allkirjastati 31. oktoobril,” lausus Kaljurand.

Radix Hooldus alustas Padise piirkonnas jäätmevedu käesoleva aasta 1. veebruaril. Hankeperioodiks on kolm aastat, aga juba veebruaris kujunes probleemiks ärajäänud vedude suur osakaal.

“Padise piirkonnas on veos olevaid kinnistuid hetkel orienteeruvalt 600. Kõige äärmuslikum oli ärajäänud vedude hulk 10. ja 17. veebruaril, kui vedu pidi kokku toimuma 200 kinnistult, kuid 58 protsendil jäi vedu teostama,” kurtis Kaljurand.

Üle ajavad prügikastid Padise piirkonna Harju-Risti külas. 

Miks ikkagi Radix Hoolduse OÜ oma tööga hakkama ei saanud? “Vedude ärajäämise põhjusena viidati esmalt talvistele ehk läbimatutele teeoludele. Hiljem on välja toodud ka tööjõupuudust ning tehnilisi põhjuseid. Suur osa jäätmeveoautodest on pidevalt rivist väljas,” selgitas Kaljurand.

Radix Hoolduse OÜ juhatusse kuuluvad Kalle Grents ja Bruno Tammaru. Grents saab Harju Elult küsimused meili peale jäätmeveo probleemide kohta Padise piirkonnas, aga vastuseid temalt ei tule.

Tammaru, kes on ühtlasi AS Eesti Keskkonnateenuste juhatuse liige, Padise probleeme samuti kommenteerida ei soovi, ehkki lisaks meilile tuletab ajakirjanik talle küsimusi meelde telefoni teel.Tammaru viitab ajapuudusele ning ka sellele, et järgmisel nädalal läheb ta puhkusele.

Ettekirjutus või trahv?

Lääne-Harju vald võttis seisukoha, et Radix Hoolduse graafikujärgsete vedude ärajäämine ei ole aktsepteeritav. 26. veebruari istungil otsustas vallavalitsus algatada Padise jäätmeveo hanke tühistamise protsessi.

12. märtsil kohtusid vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben ja piirkonnajuht Leemet Vaikmaa ja keskkonnaspetsialist Teele Kaljurand Padise piirkonna jäätmeveo asjus advokaatidega. Valda nõustab advokaadibüroo Ellex Raidla.

“Hetkel oleme koostöös advokaatidega koostamas põhjalikke ettekirjutusi vedajale ning üle vaatamas korraldatud jäätmeveo hangete tingimusi, et ennetada sarnaseid probleeme uute hangetega,” rääkis Kaljurand.

“Hankelepingu lõpetamine on keeruline ja aeganõudev protsess. Lisaks on teiste valdade kogemus näidanud, et lepingu lõpetamine ei too alati soovitud tulemust. Seetõttu ei ole lepingu lõpetamine eesmärk omaette. Eesmärk on siiski tagada õigeaegne ning kvaliteetne jäätmevedu nii Padise kui ka kogu ülejäänud valla territoorumil,” ütles Kaljurand.

Võimalik, et Radix Hoolduse suhtes rakendatakse leppetrahve. “Leppetrahvide suurus oleneb rikkumisest. Andmete mittenõuetekohase esitamise eest on võimalik nõuda leppetrahvi 500 eurot. Ühe ja sama kohustuse korduva rikkumise korral (kui leppetrahv on eelnevalt selle eest määratud) on edasiste lepingu rikkumiste korral täitjal kohustus maksta hankijale leppetrahvi analoogse rikkumise korral summas 5000 eurot,” märkis Kaljurand.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.