Päästeamet: pooltes hoolekandeasutustes on puudusi (0)

Aasta algus tõi kaasa rida tulekahjusid sotsiaalmajades või hoolekandeasutustes. 8. jaanuaril laastas tuli Maardu sotsiaalmaja ning seal jäi peavarjuta üle 40 inimese. 12. jaanuaril hukkus Ida-Virumaal Aa külas pansionaadi põlengus kolm asukat ning eelmisel nädalal oli väike põleng Valkla hooldekodus.

Seepärast kontrollis Päästeamet (PA) värskelt sotsiaalmaju, pansionaate, hooldekodusid ja muid hoolekanderajatisi. Mida täpselt vaadati ning millised olid tulemused, sellest rääkis PA põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Maret Rannala.

Kui palju asutusi Harjus PA jaanuaris läbi käis?

Tallinnas ja Harjumaal kontrolliti suurusjärgus 30 hoolekandeasutust, millest pooltel esines puudusi.

Millised olid suurimad puudused ja kuidas saab neid kõrvaldada?

Peamine puudus on tegelikult inimeste enda käitumine. Näiteks tuletõkkeuste mittesihipärane kasutamine. Uksi hoitakse lahti, pannakse toolid vahele, sest nii on mugavam liikuda. Ei mõelda tagajärgedele ja võimalikule ohule ning ei teadvustata, et tuletõkkeuks on paigaldatud kindla eesmärgiga. Tulekahju korral hoiab see ära tule ja suitsu kiire leviku hoone ühest osast teise. Kui aga uksed on avatud, levib tuli ja suits väga kiiresti ning puudub võimalus ka evakueerumiseks. Probleem on ka evakuatsiooni ja väljumisteel asjade hoiustamine ning uste lukustamine. On asutusi, kus klientidest tulenevalt on vajalik uste lukustamine, et nad iseseisvalt hoonest välja ei saaks. Samas on sellisteks juhtudeks olemas erilahendusi, mida kasutada. Näiteks uksed on ühendatud automaatse tulekahju signalisatsiooniga ning avanevad tulekahju korral automaatselt.

Soovime tunnustada Benita Kodu (hooldekodu), mis asub Lääne-Harju vallas.

Palume asutuse personalil läbi mõelda ning ka harjutada käitumist tulekahju korral. Kuidas vähendada tõenäosust, et kliendid ise lahtise tulega tulekahju põhjustada saavad, mõelda läbi küünalde kasutamine, suitsetamine ja muu lahtise tule võimalikkus, mida kliendid võiksid põhjustada. Silma jäi personali vähesus, öisel ajal on tööl üks-kaks inimest.

Kontrolli käigus selgus, et sageli oli tegemata jäetud tuleohutuspaigaldiste (peamiselt evakuatsioonivalgustuse) ning automaatse tulekahju signalisatsiooni hooldused.

Teadvustada tuleb tuleohutusnõuete olulisust ning hea oleks, kui personal ja inimesed ei käituks ega mõtleks nii, et nad täidavad nõudeid inspektori jaoks. Vaid ikka selleks, et õnnetuse korral oleksid tagajärjed võimalikult minimaalsed. Ei saa loota alati päästjate saabumisele, sest mõni minut on õnnetuse korral elulise tähtsusega.

Soovime tunnustada Benita Kodu (hooldekodu), mis asub Lääne-Harju vallas Valkse külas. Sealne juhtkond on väga teadlik tuleohutusnõuetest ja nõuete täitmise olulisusest. Tuleohutuspaigaldised on kenasti hooldatud ja tuleohutusülevaatusel esitatakse vajalikud dokumendid kiiresti. Juhul kui mõni puudus tuvastatakse, siis likvideeritakse see kiiresti. Täname hea koostöö eest.

Kas PA kontrollis värskelt ka Valkla hooldekodu?

Valkla hooldekodus käisime kontrollkäigul eelmise aasta kevadel. Sellel hetkel olid kõik tuletõkkepaigaldised korrapäraselt hooldatud, tulekustutite arv oli piisav. Küttesüsteem oli samuti korrapäraselt hooldatud ning maja ümber ega territooriumil põlevmaterjali ei ladustatud. Oleme käinud kontrollkäikudel pea igal aastal.

Antud juhul oli õnnetuse põhjuseks kliendi enda käitumine. Hoolealune tekitas ise tulekahju pannes ventilatsioonišahti põleva materjali. Õnneks oli kohapeal personal, kes olukorra oskuslikult lahedas, kustutas põlengu kiirelt ja kliendid evakueeriti.

Kas Maardu sotsiaalmaja tulekahju põhjus on selgunud?

Maardu sotsiaalmaja tulekahju oletatavaks tekkepõhjuseks on hooletus suitsetamisel.

Millised on PA trahvid-mõjutusvahendid?

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 3200 eurot.

Tuleohutusnõuete rikkumise korral on võimalik ka väärteomenetluse läbiviimine ning trahvimäärad ulatuvad 40 eurost kuni 3200 euroni.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.