Õpime sallima (0)

Maailm ja elu üldiselt on pidevas muutumises – olgu selleks siis poliitilised muutused riigis, uued eraelulised ümberkorraldused või mentaalsed muutused meie teadvuses. Selle vastu ei saa. Omaette küsimus on, kas me oleme valmis neid aktsepteerima ja oma ellu lubama?

Tänane olukord, kus riigi- ja rahvuspiir ei käi enam alati käsikäes, paneb meid mõtestama maailmas valitsevat keerulist olukorda. Teadmine, et sõjad ühes või teises piirkonnas ei lõppe ilmselt kunagi, looduskatastroofide põhjustatud ränded, poliitilised tagakiusamised, parema elu otsimine – tulemuseks ongi sajad tuhanded või isegi miljonid pagulaslaagrites elavad või kindla elupaigata ringirändavad inimeste massid.

Mida see teadmine tähendab meile ja meie riigile tervikuna? Kas oleme oma südames valmis vastu võtma pagulasi, kõiki neid uusi inimesi neile omase kultuuri ja elukombestikuga?

Alles hiljuti rääkisin neist teemadest oma lastelastega. Sain aru, et nende maailmatunnetus on juba teistsugune. Sallivus ning tolerantsus, mida tänapäeva noored endas kannavad, on minulegi ootamatu ning hämmastav! Vähem kui kunagi varem mängivad noortel tutvuste juures rolli päritolu, nahavärv või partneri eelistused. Rohkem kui kunagi varem rajaneb meie noorte maailm argumenteeritud väidetel, isiklikel kogemusel ning positiivsel ja avatud suhtumisel ja suhtlemisel! Nad näevad inimest! Meie riigi tulevik on nende õlgadel. Seega ma näen ja kindlalt usun, et meil kõigil on neilt palju õppida. Eelkõige sallivust ja laiemat pilku!

Kool on koht, kus õpetajad peaksid kujundama meie noorte maailmatunnetust. Õpetajal on ehk aeg hakata kuulama meie õpilasi, seda just gümnaasiumi osas, ja arutama nendega koos arengute üle maailmas. On vist kättejõudnud aeg, kui iganenud arusaamad ning eelarvamused tuleks nurka visata ning hakata ühiskonnale lähenema uuest vaatenurgast. Noorte vaatenurgast! Ehk tõuseb siis õpetajaamet taas ausse ning keeldude ja käskude asemel on koolil siiski veel mingi mõju noortele meedia, popkultuuri ja iidolite kõrval.

Kätte on jõudnud aeg, mil osa ohjadest tuleks anda noorte kätte, et üheskoos nendega kujundada ühiskond, mis oleks tänasest sallivam, tolerantsem ning parem koht tuleviku meile!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.