Õpilasagendid Hüljes, Kajakas ja Sipelgas uurivad Läänemerd (0)
Article title
Laulasmaa kooli külalised ja omad võõrustavad õpilased. FOTOD: Allar Viivik
Nädal aega olid Lääne-Harju valla Laulasmaa koolis külas Soome Myllylä kool ja Saksamaa Mühlenredderi eakaaslased ning õpetajad. Kõik kolm kooli teevad ühiselt koostööd Erasmus+ projektis ning arendavad keskkonnakaitset.

280 õpilasega Laulasmaa põhikool alustas tööd märtsis 2007. Erasmus+ projekti liituti üle kümme aastat hiljem. “Projektis osalemise kutse saime Soome õpetajatelt. Rahvusvaheline suhtluskeskkond eTwinning on mõeldud õpetajatele, kes soovivad leida projektipartnereid Euroopast või ka Eestist. Meie kool on selle portaali kaudu ka varem projektides osalenud, enamasti küll e-projektides,” ütles eripedagoog, projekti koordinaator Krista Jaanus. Esimene tutvumiskohtumine toimus Lahtis 2018. a jaanuaris.
Projekti “Keskkonnaagent – mida me saame koos teha?” üldkoordinaator on Saksamaa ning nemad vormistasid Laulasmaa kooli nägemuse taotluseks, mis nende rõõmuks rahuldati.

Õpilasagendid uurimistööl

Projekti peateema on Läänemere seisund, selle äärsete riikide keskkonnahoid ning koostöö selles vallas. “Õpilased uurivad, vaatlevad ja teadvustavad keskkonna- ja loodushoiuga seonduvat läbi praktiliste tegevuste ning õppematerjalide loomise. Soomes uurib veekeskkonda agent Hüljes, Saksamaa teema on õhu saastatus ja seda uurib agent Kajakas. Eesti õpilaste agendiks on Sipelgas, kes uurib pinnast ja sellega seonduvat,” kirjeldab Jaanus.

Vastavalt oma teemavaldkonnale koostatakse materjalid – töölehed, mängude ja katsete kirjeldused, kunsti või käsitöö projektid ning koondatakse mappi. Nende kolme mapiga töötavad kõik koolid kordamööda ja neid vahetatakse õpilaste kohtumiste ajal. Projekti lõppedes saavad kõik kolm kooli oma käsutusse teemamapid (õhk, vesi, pinnas), mida saab edaspidi õppetöös kasutada. Ühiselt luuakse ka õppematerjalid veeringluse temaatikas.

Laulasmaalt osalesid eelmisel õppeaastal 7. klassi õpilased, kellel on kohustus loovtööd kirjutada, projekti heaks veeringluse teemalist raamatut tõlkida ja lasteaias tutvustama. Samuti algklassidele keskkonnaalast viktoriini läbi viima,” lisas Jaanus.
Kuidas on arenenud sõprussidemed Soome kooliga ja Saksa kooliga? “Soomes Myllylä kool ja Saksamaa Mühlenredderi kool on varem juba aastaid koos projekte teinud. Nende toetus on aidanud meil täita oma osa projektist. Suhteid on loodud juhtkondade, õpetajate ja õpilaste vahel. Juba on peetud plaane koostööd jätkata,” rääkis koordinaator.

Tihe nädal

Täna lõppev soomlaste ja sakslaste nädalane külaskäik oli tihe. “Õpilased saabusid laupäeva õhtul, siis saatsime nad peredesse tutvuma/kohanema. Pühapäeva hommikul tulid õpetajad ja lapsed koos võõrustavate peredega koolimajja. Siin jagati esimesi muljeid ning tutvuti koolimajaga. Seejärel olid lapsed jälle peredega ja toimetasid oma äranägemise järgi. Saatjateks olevatel õpetajatel oli pühapäev Tallinna külastamiseks ning natuke anname neile aega ka Laulasmaa SPA-ga lähemalt tutvust teha,” vahendas õpetaja Jaanus.

Esmaspäeval tervitati külalisi kooli aulas kontserdiga. Teisipäeval käisid külalised ja Laulasmaa neljandate klasside õpilased Keila-Joal. “Hommikul valmistati kollaaž ning hiljem tehti Keila-Joa lossis ekskursioon. Kesknädalal tutvusime kooli robootikavahenditega. Pidasime võistlusi ja väisasime Kõltsu mõisa.” Neljapäeva hommik oli ainetundide päralt ning õhtul peeti pärimuspidu. Külaskäik saab otsa täna.
Kas ja kui palju on õpilastel keelebarjääri?

“Õpilaste keeletase tundub meie koolis olema kõrgem, aga eks on ikka nii et, algul ollakse kohmetumad ja kardetakse eksida, kuid mida päev edasi, seda kergemini tulevad ka ingliskeelsed sõnad ja väljendid üle huulte. Kui vaja saab ju ka kehakeele appi võtta ning alati võib õpetajalt abi küsida,” arvas Jaanus. Ta lisab, et Soome ja Saksamaa koolid osalevad projektis terve kooliga. Vaid Laulasmaa on piirdunud esimese ja teise kooliastmega. “Praegu on meie juures 10–11-aastased soomlased ning 9–10-aastased sakslased. Meie võõrustavad lapsed on 4.–6. klassidest (10-aastased ja vanemad),” seletas ta.

Laulasmaa ja tema partnerkoolid

Soomes

Myllylä koolis õpivad 1.–6-klassid ning seal on 280 õpilast, alla 20 õpetaja ning kaheksa abiõpetajat. Kool asub Orimattila linnas Lahti lähedal

Saksamaal

Mühlenredderi koolis õpivad klassid 1.–4., seal on umbes 280 õpilast ja 30 õpetajat. Kool asub Reinbeki linnas Hamburgi lähedal.

Laulasmaal õpib 1.–9. klassides 280 õpilast ning töötab 45 õpetajat.

Projekti koduleht
https://peda.net/orimattila/peruskoulut/erasmus2/eawcwd/timeline

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.