Omavalitsuste liidu juht liitus Eesti 200-ga ja kandideerib valimistel (0) Täiendatud 28.11.2018 kell 13:42

Erakonnaga Eesti 200 liitus Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse, kes on varem töötanud Harju maavalitsuses ning tegelenud Harju maakonna arengu ja ruumilise planeerimisega.

„Ma liitusin Eesti 200-ga, sest soovin, et kogu Eesti arengu eesmärgid ning ruumiline planeerimine oleks pikaajaline. Läbi selle saame kujundada endale kvaliteetse ja inimeste soovidega arvestava elukeskkonna, kus oleks hea elada nii meil kui ka tulevastel põlvedel,“ selgitas Jesse.

Jesse kinnitas, et tal on plaanis märtsikuistel riigikogu valimistel kandideerida, kuid piirkonda ei osanud ta veel öelda.

Märksõna, mida Jesse peab tuleviku Eestis oluliseks ja mis on erinevate arengudokumentide koostamisel tugevalt üles kerkinud, on transport – kiired, mugavad ja keskkonnasäästlikud ühendused.

Jesse on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli transpordi ja logistika erialal. Aastate jooksul on ta tegelenud Harju maakonna arengustrateegia, Harju maakonnaplaneeringute, Rail Balticu raudtee ja Via Baltica maantee asukohavalikuga ning Tallinna-Helsingi püsiühenduse tasuvusuuringutega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.