Olukord Maardu polikliinikus on murettekitav (0)
Article title
Maardu polikliinik. Foto Andres Tohver

Maardu linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko ning Julia Villemson on teinud pöördumise terviseameti, sotsiaalministeeriumi ja Maardu linnavalitsuse poole seoses olukorraga Maardu polikliiniku talumatu olukorra tõttu.

Degtjarenko ja Villemson kuuluvad mõlemad Maardu linnavolikogu opositsiooni ridadesse. Nad on rahulolematud seoses olukorraga Maardu polikliinikus, mis kuulub AS Kallavere Haigla koosseisu.

Opositsionääride sõnul puuduvad polikliiniku üldkasutatavates ruumides antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid. Kliiniku külastajad asuvad nende sõnul hoones ilma meditsiiniliste maskide ja kilesussideta. Ka polikliiniku töötajatel ei olevat haigetega kokkupuutel profülaktilisi maske.

Degtjarenko ja Villemsoni sõnul ei ole polikliinikus leida ka prügikaste, mistõttu prügi – tampoonid, murenev krohv, rebenenud kilesussid – vedelevad lihtsalt jalge all. Tualettruumides pole antiseptikuid ja isikliku hügieeni vahendeid, kliiniku sansõlmed olla üldse suletud.

Opositsionäärid muretsevad ka polikliiniku lifti pärast. Hoone ülemistele korrustele nimelt pääseb vaid kahekohalise lifti abil, kus terve ja haige inimese kontakt on vältimatu.

Degtjarenko ja Villemson juhivad tähelepanu seigale, et polikliiniku töötajad peavad elanike abistamiseks hügieenitooted, salvrätikud ja antiseptilised vahendid sageli ise kaasa võtma.

Opositsionääridele väitel osutab Maardu linnavalitsus rahalist abi OÜ Estmedica Tervisekeskusele, kes osutab meditsiiniteenust AS Kallavere Haigla pindadel, kuigi nimetatud polikliinik kujutab suurenenud epideemiaohtu nii linnaelanikele kui ka meditsiinitöötajatele endile.

Puudujääkidele tähelepanu juhtimiseks pöördusid Degtjarenko ja Villemson 17. märtsil nii terviseametisse, sotsiaalministeeriumisse kui Maardu linnavalitsusse. Et olukorras selgust saada, soovis maakonnaleht Harju Elu kommentaari kõigist kolmest asutusest.

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar vastas üheainsa lausega: “Isikukaitsevahendite olemasolu ja vajalike meetmete kehtestamise osas, et minimiseerida ohtu patsientidele, vastutab tervishoiuasutus.” Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik lisas: “Minu andmetel vastas kõikidele nendele küsimustele juba terviseamet, kelle pädevuses need asjad on.”

Kommentaar, Jelen Katsuba, Maardu linna pressiesindaja

Kallavere haigla on Maardu linna terriooriumil asuv eraomandis olev aktsiaselts. Linn ei kuulu aktsionäride hulka ega saa sekkuda haigla majandustegevusse. Maardu linnavalitsus panustab tervishoiu teenuste kättesaadavuse säilitamisele Maardu linnas. Linnavalitsus hakkas otsima tervisekeskust, kes oleks nõus tulema oma meditsiiniliste teenustega Maardusse.2018. aasta lõpus sõlmiti koostööleping Estmedica Tervisekeskuse OÜ-ga. Tervisekeskus osutab Maardu linnaelanikele Eesti haigekassa poolt finantseeritud ambulatoorse üldkirurgia meditsiiniteenust ja ambulatoorse neu-roloogia meditsiiniteenust Maardu linna haldusterritooriumil AS-i Kallavere Haigla ruumides. Tervisekeskus osutab ambulatoorse üldkirurgiateenust tööpäeviti vähemalt 8tundi päevas ja ambulatoorse neuroloogia teenust vähemalt 5 tundi nädalas. Linn kompenseerib tervisekeskusele ruumide rendi Kallavere Haigla AS-i ruumides. Linnavalitsus algatas eelmisel aastal ka naistearsti teenust pakkuva tervisekeskuse otsimist ning pikkade läbirääkimiste tulemusena alustas detsembris 2019 AS Kallavere Haigla ruumides tööd SA Albinea naistearst, kes võtab patsiente vastu kord nädalas. Linnaelanike ametlikke pöördumisi AS Kallavere Haigla tegevuse kohta pole linnavalitsusele laekunud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.