Niina Nigul – kandidaat nr 134 Saku vallas (0)

Olen 65-aastane. Elan Harjumaal Saku vallas Tõdval juba 18 aastat. Kandideerin valimisliidus Roheline Saku Vald.

Otsustasin vastu võtta pakkumise enda kandidatuur üles seada, sest selle 18 aasta jooksul ei ole minu kodukohas midagi muutunud. Kõik need aastad näen, kuidas eraldatakse suuri rahalisi ressursse nn. keskuste ja veel mõne küla elu arendamiseks ja parendamiseks, kuid valla väiksemates külades ei ole kogu selle aja jooksul midagi muutunud.

Valla pindala on 2014 aasta andmete põhjal 16 995 ha, ning territooriumil paikneb 21 maa-asulat, neist kaks alevikku ja 19 küla, millest vähemalt pooled väiksema elanike arvuga külad ei ole saanud enda territooriumile meetritki kergliiklusteed, rääkimata kommunikatsioonivahenditest, või tänavavalgustusest. Teada on, et Saku vald on üks rikkamaid valdasid, siis on vajalik, et iga valla elanik seda tajuks.

Missiooniks pean koos valimisliiduga luua inimsõbralik tark vald, kus hoolitakse igas kaugemas külas või asulas elavast inimesest. Taotleda koos valimisliiduga Rail Balticu marsruudivaliku muutmist loodus- ja inimsõbralikumaks, mitte lubada seoses selle projektiga tühjendada valla territooriumil paiknevat kruusakarjääri. Mitte lubada RMK metsade lageraiet kergekäeliselt, nagu seda on täna tehtud. Võtta üles energiapakkujate teema, kus vald võiks olla abiks oma elanikele, kes on sundseisus kui soovivad saada elektrit igapäevaelu tarbeks. Lahti tuleks saada bürokraatiast asja ajamisel, mis on saanud takistuseks eraisiku elamurajamisel, võtta arutada hajaasustuse teema, erinevad nõudmised eri piirkondades.

Valimisliit Roheline Saku Vald on ühendus – S.A.K.U. – Selge, Abivalmis, Kaasav, Uuenduslik.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.