Murastes vaieldi kolm tundi kooli üle (0)
Article title
Kalle Palling, Maris Viisileht, Kaupo Rätsepp, Priit Jõe, Martin Öövel, Grete Arro, Mart Eensalu ja Katrin Krause Muraste kooli aulas rahva ees.
28.jaanuari õhtul kell kuus kogunes Muraste kooli aulasse ligemale 150 huvilist. Teemaks oli, kas jätkata Murastes 6-klassilise kooliga või teha sellest 9-klassiline.

Arutelul esinesid Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu, Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling, vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp, abivallavanem Maris Viisileht, Muraste kooli direktor Priit Jõe, Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja Tallinna ülikooli teadur Grete Arro.
7.-9. klassi nimetatakse kolmandaks kooliastmeks ehk progümnaasiumiks. Kuigi igale sõnavõtjale oli ette nähtud viis minutit, kujunesid etteasted mitu korda pikemaks.

Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu väitis, et majanduslikult ei ole suurt vahet, kas kool on 6-klassiline või 9-klassiline. “Siin piirkonnas lapsi jätkub,” ütles ta.

Eensalu tunnistas, et suureks probleemiks on õpetajate leidmine. Samas arvas ta, et kui 7.-9. klassi haridust hakatakse andma lisaks Tabasalule ka Murastes, muudab see valla õpetajatele atraktiivsemaks.
Eensalu arvas ka, et kui vanematel tekib 7.-9 klassi osas valikuvõimalus, kuhu oma lapsed panna, siis õpib lõppkokkuvõtes vallas rohkem lapsi. Praegu õpib selle vanuserühma Harku valla lastest koduvallas vaid 54 protsenti.

Harku vallavolikogu esimees Kalle Palling meenutas, et Harku Liit Priit Kotkase eestvedamisel oli ette valmistanud eelnõu Muraste kooli laiendamiseks kolmanda kooliastme võrra, mida vallavolikogu eelmine koosseis otsustas aga mitte toetada.

Palling arvas nüüd, et hariduslinnaku arendamine Tabasalus ei välista Muraste kooli laiendamist. “Oleks mõistlikum avada kolmas kooliaste Murastes ja ühtlasi minna edasi ka Tabasalu hariduslinnaku visiooni koostamisega,” ütles ta.

“Harku valla suguses omavalitsuses ei saa olla probleem piisava hulga õpetajate leidmine,” rõhutas Palling

Laiendamise vastu

Harku vallavolikogu aseesimees Kaupo Rätsepp tuletas meelde, et Muraste 6-klassiline kool ehitati 2014. aastal ja valmis osaliselt, sest valla finantsvõimekus oli piiratud ja oli teada, et kool ei täitu kohe, vaid alles mõned aastad hiljem. Seda loogikat järgides sai kool juurdeehituse 2018. aastal.

Harku valla viimaste aastate sündimus jääb keskmiselt 160–180 lapse piiresse. “Arvestades valla arengukava tegevusi ja finantsstrateegiat, arvestades enamuse Harku valla haridusjuhtide toetust rajada Tabasalu hariduslinnak ja mitte arutada Muraste kooli laiendamist 9-klassiliseks kooliks, puudub meil võimalus ja vajadus lähiaastatel täiendavate 9-klassiliste koolide rajamiseks Harku vallas,” rõhutas Rätsepp.

Rätsepp väitis, et valla koolivõrgu arendamisel on lähiaastate suurimad väljakutsed hoopis Apametsa ja Harkujärve piirkond.

“Praegu peaksime keskenduma Tabasalu hariduslinnaku väljaehitamisele,” rõhutas ka Harku abivallavanem Maris Viisileht.

Samas tunnistas Viisileht kitsaskohta – kui kõik Harku valla koolide kuuendate klasside lõpetajad sooviksid sügisel Tabasalus edasi õppida, siis kas nad ikka mahuksid sinna ära? “On visatud õhku ka, et võiks õhtust vahetust pidada, kuigi ma tean, et vanemad ei ole sellega nõus,” ütles ta.

Direktorid ootavad

“Koolijuhi roll on eelkõige olla vallavalitsuse käepikendus kogukonnas, viia ellu kogukonna huvisid,” väitis Muraste kooli direktor Priit Jõe.

“Kui nüüd volikogu otsustab, et tõepoolest me kasvame, siis selliseid nüansse, tehnilisi küsimusi, kuidas täpselt õpetajate leidmise küsimust lahendada, kuidas muid küsimusi lahendada, eks see tuleb hiljem,” arvas Jõe.

Tabasalu ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel rääkis oma kooli kitsaskohtadest ja rõhutas eeskätt hariduslinnaku arendamise vajadust Tabasalus.

“Kui see vajaduspõhine olukord saab lahendatud, siis uskuge mind, mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, et laieneks kas Harkujärve või Murase,” ütles Öövel.

Tallinna ülikooli teadur Grete Arro rõhutas, et teravuste ütlemise asemel tuleks taastada usaldus ja usalduse peab kogukonnas taastama see, kes on hierarhiliselt kõrgemal positsioonil.

Arro väitis, et tuleb tegutseda süsteemsel, et tekiks hea keskkond, mis tagab lapsele turvalise arengu. Selget seisukohta, kas Muraste kool peaks olema 6- või 9-klassiline, teadur ei võtnud.

TEAVE: Muraste kool
• 1919 asutati Muraste mõisa hoones kool.
• 1994 Muraste kool suleti koos lastekoduga.
• 2014 valmis uus koolimaja Murastes.
• 2018 valmis Muraste kooli juurdeehitus.
• Praegu on kool 6-klassiline.
• Õpilasi 314.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.