Muraste koolijuht lahkus ametist (0)
Article title
Priit Jõe.

Kiirelt kasvava Muraste kooli arengute üle on palju vaieldud. Harju Elugi on vaidlejate mõlemale poolele pidevalt sõna andnud. Sellel nädalal omandas vaidlus aga täiesti uue pöörde. Harku vallavalitsus andis 30. juunil korralduse järelevalvemenetluse algatamiseks Muraste koolis.

Kohe selle peale esitas kooli senine direktor Priit Jõe lahkumisavalduse ega põhjendanud seda tööandjale ehk vallavalitsusele. Küll saatis Priit Jõe aga kirja oma senistele kolleegidele, õpetajatele. Harju Elu avaldab selle lühendatult.

Direktor Priit Jõe kiri õpetajatele

Alates eelmisest sügisest olen ma olnud vallavalitsusega teravalt erinevatel seisukohtadel koolivõrgu arengute osas. Olen tõenduspõhiselt püüdnud selgitada, miks mina ei näinud võimalust lähiajal Meriküla Õppekompleks kasutusele võtta. Minu jaoks oli see olukord, kus ma seisin seisukohtade eest, mida ma sisuliselt õigeks pean, lähtusin soovist tagada lastele parimat.

Alates sellest on aga koolipidaja asunud käituma minu suhtes vaenulikult. Üks lihtne näide. Kui ostsime õpetajatele jõulukingiks joped, siis sellega seoses on mulle ette heidetud nii küsimust erisoodustusmaksu vältimise kohta, kui ka hiljem selle maksu maksmist. Ehk ükskõik mis pidi ma käitun, igal juhul on mulle etteheide, seda situatsioonis, kus olen tegutsenud oma eelarve piires ning õpetajad on kingiga rahul.

Minu viimane pikem kohtumine vallavanemaga toimus 18. juunil. Sellel kohtumisel sain lõplikult aru, et küsimus ei ole vallavalitsuses mitte erinevates arvamustes, vaid selles, et erineva arvamuse omaja on automaatselt “vastaspoole valinu” ja ebalojaalne. Ma küsisin ka meie töösuhte jätkumise võimaluste kohta. Vallavanem väljendas ebalevat olekut ning selget vastust kahjuks ei saanud. Ridade vahelt sain selgelt aru, et minuga jätkamist ei peeta võimalikuks.

Nüüd etteheidetest mulle. Kaks arvet, millest jutt käib, on kokku summas ca 3200 eurot. Pärast mitmeid kirju ja telefonikõnesid abivallavanem Vello Viiburgile sain aru, et teema on lahendatud. Viimaseks vallavanema (Erik Sandla) sooviks oli nelja osapoole kohtumine. Nagu vallavanem soovis, kohtusimegi koolis koos töövõtja, valla esindaja ja Strantumi esindajaga, vaatasime tööd üle, ühtegi küsimust sellele ei järgnenud. Jah, leping oli suuline ja minu arusaama kohaselt piisas aktsepteerimisest arve kinnitamise näol, summad ei olnud suured ja sarnaselt on käitutud sellises suurusjärgus tegevuste korral ka varem, siis on see olnud aktsepteeritav. Mina sain aru, et teema on lõpetatud.

Esimesel juulil kell 16.05 sain kirja, et 6. juulil algatatakse Muraste Kooli teenistuslik järelevalve. Soovitakse tutvuda järgmiste dokumentidega: kõikide töötajate töölepingud, töölepingu lisad, ametijuhendid, töökorralduse reeglid, tervisekontrollis käimine, asjaajamiskord. Kuna selleks sooviti katkestada minu korralist puhkust, siis uurisingi kahes kirjas, mis eesmärgil järelevalve alustatakse ning miks sellega on nii kiire, et tuleb katkestada puhkus. Sisulist vastust ma ei saanud. Arvestades olukorda ja 18. juuni kohtumisel jäänud arusaama, konsulteerisin ka advokaadiga, kust sain kinnituse, et minu puhkuse katkestamine ilma mõjuva põhjuseta ei ole seaduslik. Selles situatsioonis keeldusingi ma ebaseaduslikust nõudest puhkus katkestada ja osaleda 6. ja 7. juulile pakutud kohtumistel järelevalvega.

Kokkuvõtteks: ma lahkun koolijuhi kohalt omal soovil. Ma ei näe võimalust tööd jätkata suhete tõttu koolipidajaga, mis minu hinnangul ei võimalda teha koolijuhi sisulist tööd. Lähtusin personali ning laste parimast huvist ning pidasin targemaks ise kõrvale astuda. Targem annab järele. Priit Jõe

Peale Priit Jõe kirja kolleegidele edastas Harku vallavalitsus ametliku pressiteate. Avaldame ka selle lühendatult.

Harku vallavanem rahuldas Muraste koolijuhi lahkumispalve

Harku vallavalitsus rahuldas esmaspäeval, 6. juulil Muraste Kooli direktori lahkumisavalduse, mille koolijuht Priit Jõe esitas pärast järelevalvemenetluse algatamist kooli dokumenteerimata kulutuste üle.

Sandla kinnitusel tuli koolijuhi lahkumissoov ootamatult. “Jõgi on südamega kooli ja õpilaste juures, talle kuulub nii õpilaste kui kogukonna suur lugupidamine,” rõhutas Sandla. “Tema lahkumisavaldus tuli ootamatult ja on kindlasti kaotus Harku valla hariduselule.”

Vallavanem kinnitas, et nädal varem oli otsustatud algatada järelevalvemenetlus kooli rahakasutuse üle, kuid majandustegevuse kontrollimine on valla tavaline praktika. “Arvete tasuja ehk Harku vald soovis täpsemat teavet hooldus- ja remonttöödeks kulutatud tuhandete eurode kohta, mille kohta meil ei õnnestunud näha ei hinnapakkumisi ega lepinguid,” selgitas Sandla.

Selgituste andmiseks kahel korral välja kutsutud koolijuht ei ilmunud kohtumisele järelevalve töörühmaga, põhjendades seda puhkuseajaga. “Seetõttu rahuldasin ka lahkumisavalduse alates 10. augustist, et koolijuht saaks küsimusi tekitanud kulutuste osas esitada selgitused ja dokumendid, tagamaks õiglane järelevalvemenetlus.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.