Muraste kooli direktor lahkus ootamatult ametist (0)
Article title
Marek Männik Muraste kooli ees. Foto Andres Tohver

Kui Marek Männik suvel läbi konkursi Muraste kooli direktoriks sai, avaldas ta lootust, et töötab selles ametis seitse või kümme aastat. Tegelikult jäi tema tööaeg kuuenädalaseks – 24. augustist 2. oktoobrini.

“Ma kindlasti ei lähe sinna üheks või kaheks kuuks, üheks või kaheks aastaks, aga seda lõpuaga on muidugi keeruline öelda,” rääkis Marek Männik augusti keskel ilmunud Harju Elu intervjuus.

Ometigi lõpetas Harku vallavalitsus 2. oktoobril Muraste kooli direktori töölepingu poolte kokkuleppel. “Koolipidajana peame kahetsustundega nentima, et direktori ja koolipere vahel tekkinud erimeelsused osutusid sedavõrd suureks, et see muutis edasise koostöö keeruliseks, kui mitte võimatuks,“ seisab Harku valla veebilehel vallavanem Erik Sandla lakooniline repliik.

Kolm suurt kitsaskohta

“Teate, ega ma väga sellest rääkida ei taha. Ma tahaks oma elu ja tegemistega edasi minna. Pole siin vaja intriigi üleval hoida,” vastab Männik esimese hooga Harju Elu järelpärimisele.

Järgnevalt selgitab ta siiski, et tema arusaamad, millele keskenduda, olid liiga erinevad võrreldes õpetajate ja hoolekogu arusaamadega.

Ühe murelapsena toob ta välja õpetajate kvalifikatsiooni probleemi. Summaarne õpetajakohtade arv Muraste koolis on 23, millest tervelt 9,7 on täidetud vastava kvalifikatsioonita pedagoogidega. “See oli üks tülide koht meil,” räägib Männik.

Teiseks kitsaskohaks kujunesid õpetajate lisatasud. “Minu meelest oli seal ka põhjendamatuid lisatasusid, mida ma soovisin muuta,“ selgitab Männik. “Küsimus ei ole alati suuruses, küsimus on mõtestatuses. See on avalik raha, mida me kasutame.”

Kolmandaks konfliktiallikaks oli Muraste kooli kolmanda kooliastme kolimine Meriküla spordi- ja õppekeskusesse, mida Harku vallavalitsus pooldab, kuid millele paljud Muraste lapsevanemad ägedalt vastu on. “Mina laias laastus toetasin vallavalitsuse seisukohta. Ma ei hakka salgama,“ tunnistab Männik.

Ta tegi enda sõnul otsuse lahkuda Muraste kooli direktori ametikohalt eelmise nädala alguses ehk siis septembri lõpus. “Ja võin veel öelda seda, et see, mis on maja üldine kuvand ja see, mis seal tegelikult toimub, ei lähe väga kokku,” rõhutab Männik.

Kool jälle juhita

“Vastab tõele, et haridus- ja teadusministeerium tuvastas tänavu suvel Muraste kooli haldusjärelevalve käigus, et enam kui pooltel pedagoogilistel töötajatel puudub enda töö tegemiseks nõutav kvalifikatsioon ning kool ei täida riiklikku õppekava,” möönab valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm. Nimetatud haldusjärelevalve õiend on koostatud 9. juunil 2020 ehk kaks ja pool kuud enne Männiku saamist Muraste kooli direktoriks.

Õpetajate lisatasude osas selgitab Harku valla haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ott Kasuri: “Lisatasusid makstakse kõikides Harku valla koolides. Meil on tegelikult olemas lisatasude maksmise kord ja ka valla eelarve puhul nähakse ette koolidele viis protsenti täiendavaid palgavahendeid, just nimelt tulemuslikuma õppetegevuse toetamiseks. Aga see kord on vana, see on pärit juba aastast 2005.”

Mis puutub Muraste kooli kolmanda kooliastme kolimist Merikülla, siis Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu rõhutab: “Selge on see, et iga koolijuht peab mõtlema, kas ta asub täitma korraldust, mille osas kohus on täna leidnud, et see tuleb tühistada.”

Kuni uue direktori leidmiseni juhib Muraste kooli senine eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning 5b klassijuhataja Liina Teesalu, kes on määratud vallavalitsuse poolt direktori kohusetäitja ametikohale.

Konkurssi Muraste kooli uue direktori leidmiseks välja kuulutatud veel ei ole.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.