Mis saab M. V. Wooli tootmisest ja toodetest edasi? VTA selgitab. (0)

Elen Kurvits
Veterinaar- ja toiduameti kommunikatsioonispetsialist

Ettevõtte M.V.Wool Hüüru ja Vihterpalu tehased on alates 25. novembrist suletud. Mida sellel ajal tootmispindadel tehakse ning kas käib desinfitseerimine?

Veterinaar- ja toiduamet ei teosta desinfitseerimist. Puhastuse korraldamine ja läbiviimine on ettevõtte ülesanne.

Kui tihti võetakse lattu jäänud toodetest ja ruumidest proove? Kas juba müügil olev toodang korjatakse kauplustest kokku?

Lattu jäänud toodetest ja ruumidest hetkel proove ei võeta, sest tootmist ei toimu. Juba kaupluses olevate toodete ohutus on tagatud ettevõttepoolse kontrolliga, seega on nende müük lubatud. Ladudes olevat valmistoodangut ja toorainet käsitletakse loomse kõrvalsaadusena ning see tuleb käidelda vastavas ettevõttes.

Ettevõtte juhtkond on korduvalt kinnitanud, et nende toodang ja ruumid on puhtad. Kuidas tekivad sellised väited?

Selle küsimusega soovitame pöörduda ettevõtte poole. Veterinaar- ja toiduamet võttis järelevalve käigus 23. oktoobril M.V.Wooli Harku tehasest 32 proovi, millest kuus olid listeeria suhtes positiivsed. Proovivõtt toimus vahetult pärast ettevõtte poolt teostatud puhastust/desinfitseerimist. Seega pole ettevõtte senised tegevused taganud ohu maandamist. Kõik positiivsed listeeriaproovid saadetakse sekveneerimisele, et määrata tüvi. Viimase proovivõtu sekveneerimise tulemused peaksid selguma paari nädala jooksul.

Ettevõtte tegevuse peatamine kehtib kuni AS M.V.Wool on veterinaar- ja toiduametile tõendanud, et Listeria monocytogenes´i puhangutüvi ST1247 on AS-i M.V.Wool tegevuskohtades elimineeritud, ning veterinaar- ja toiduamet on riikliku järelevalve käigus võetud uhtmeproovide analüüsitulemuste alusel saanud sellele kinnituse.

Listeria monocytogenes´i tüvi ST1247 on põhjustanud haigestumisi nii Eestis kui ka Euroopas. Tegemist on puhangutüvega, mis on väga tõvestav ning ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi – rasedaid, vanureid ja nii edasi. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.