Mis on Paldiskis teistmoodi? (0)
Article title
Konverentsil “Teistmoodi Paldiski”: ettevõtja Rain Lõhmus (vasakul), konverentsi korraldaja, Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht Ester Tuiksoo, üks peaesinejatest Martin Helme ning Paldiski ettevõtja Heiti Hääl. Fotod Olga Makina

Kolm aastat tagasi, mais 2018 toimus Paldiskis esimene kohalike ettevõtjate liidu poolt korraldatud ettevõtluskonverents “Teistmoodi Paldiski”. Tookord tõsteti orbiidile vajadus investeerida ka väljapoole pealinna, põhjendades, miks võiks see paik olla just Paldiski.

Selle pika militaarse ajalooga linna üks konkurentsieeliseid peale süvasadamate on lokaalse taastuvenergia olemasolu. Ka tõdes Team Paldiski juhataja Peep Siitam tookord, et Paldiski ettevõtted loovad Eesti keskmisest kaks korda suuremat lisandväärtust. Alexela juht Heiti Hääl püstitas 2018. aastal ka sihi: “Paldiski Läänemere tööstuskeskuseks!”, tõdedes samas, et ettevõtjad üksi ei saa suurinvesteeringuid riiki tuua, oluline on riigipoolne tegevus.

Päris nii kõik läinud ei ole

Nüüd, hiljaaegu toimunud kolmandal konverentsil “Teistmoodi Paldiski” tuli siiski tõdeda, et kõik päris nii läinud ei ole, nagu veel mõned aastad tagasi unistati ja loodeti.

EAS-i Välisinvesteeringute Keskuse esindaja Hamburgis Liina Leminsky arvas, et efektiivsem, mida Eesti saaks välisinvesteeringute toomisel Eestisse, aga ka Paldiskisse teha, oleks suhteliselt agressiivsete välispakkumiste tegemine. Nii, nagu on seda viimasel ajal asunud tegema Leedu. Kriisist räsitud maailmas, kus konkurents aina tiheneb, tuleb välissuhtlusega rohkem vaeva näha.

Eesti esindajal Euroopa ühes suurimas kaubandusmetropolis oli ka näide omast käest võtta: Eestil, eriti Paldiskil, on edukaks rahvusvaheliseks koostööks palju väärtuslikku pakkuda, kui aga olemasolevate võimaluste kohta rahvusvaheline päring saadetakse, peaksid sellele vastama mitte ainult päringu saaja firma esindajad, vaid ka teised piirkonna ettevõtted.

Veel parem, kui valitsusestki toetav signaal tuleks. Nii et potentsiaalne partner saaks aru: ei ole ainult üks ettevõte huvitatud rahvusvahelisest koostööst, vaid kõik selle piirkonna ettevõtted on huvitatud uutest sidemetest, uutest suhetest, pakkudes omalt poolt erinevaid võimalusi. Just nii käitutakse praegu Leedus uute sidemete, uute suhete loomisel, uute partnerite otsingul.

“Oleme hetkel Leedust maha jäämas, just organisatsioonilise poole pealt. Taristu, kui mõelda selle all sadamaid ja teid, ei ole meil sugugi halvem,” tõdes ka MTÜ Paldiski Ettvõtjate Liidu juhatuse liige Enn Laansoo jr.

Üks esimesi maailmas

Mis siiski näitab, et Paldiski on innovaatiline linn ja linnas tegutsevad innovaatiliselt mõtlevad ettevõtjad? 2017. aastal müüs riik enampakkumisel ELMO Rendi ehk elektromobiilsuse programmi raames loodud elektriautode renditeenuse koos selle juurde kuuluva masinapargiga. Ettevõtte omandas Paldiski firma.

“Oleme nüüd maailmas üks esimesi elektriautode rendiettevõtteid,” kõneleb ettevõtte tegevjuht Enn Laansoo jr.

Tänavu on ettevõttesse lisandunud 25 uut elektriautot, praegu opereerib ELMO Rent 80 rendiautoga, millest valdavas enamuses on kõik elektrilised. Üle on mindud minutipõhisele hinnaarvestusele – see on toonud juurde ka uusi kliente.

“Meie kliendibaasis on 9000 eraisikut ja 300 ettevõtet,” kinnitab tegevjuht. “Nüüd, tänu uutele ägedatele elektriautodele tahame rohkem panustada just äriklientidele. Miks peaksid ettevõtted hoidma tööautosid kontori ees jõude seismas, kui võiksid panustada elektriautode jagamisse,” näeb ettevõtja firma visiooni. Pealegi kui elektriautod on konkurentide poolt pakutavatest sisepõlemismootoriga autodest tunduvalt väiksema ökoloogilise jalajäljega.

Paldiski Ettevõtjate Liidu poolt korraldatud konverentsides ja ettevõtjate liidu tegevuses laiemalt näeb aga Enn Laansoo jr otsest kasu nii Paldiski linnale kui ka piirkonnale laiemalt.

“Rahvusvahelised konverentsid aitavad Paldiskil ja kogu regioonil rohkem pildile pääseda. On ju Paldiskil mitmeid konkurentsieeliseid Põhja-Euroopa mastaabis. Peame koos ja rohkem pingutama, et ennast oma praegustele ja potentsiaalsetele partneritele teadvustada. Rääkides Paldiski võimalustest ja nüüd juba ka edusammudest,” ütleb Laansoo jr.

Mida annavad ettevõtluskonverentsid piirkonnale, Jaanus Saat, Lääne-Harju valla vallavanem

Omavalitsusel otseselt ettevõtlusega seotud kohustusi pole, kuid tihe suhtlus PEL-iga on omavalitsusele kindlasti kasulik eelkõige ühises infoväljas olemisega. Oleme kursis ettevõtjate tegevusega, nendepoolsete uute arenduste ja plaanidega. Näeme vallana ettevõtjaid kui partnereid ja mis seal salata, vahel ka kui võimalust leida toetajaid ning ühiselt midagi ära teha, kui endal ressursse napib.

PEL-i üks tegevusi on suhtlus valla haridusasutustega, eriti Paldiski Ühisgümnaasiumiga, et süstida õpilastesse ettevõtluspisikut. Õpilased on saanud projektide ja külalislektorite näol suhelda nii mõnegi omas ettevõtlusvaldkonnas kõva tegijaga.

Omavalitsusena näeme, et Paldiski ega ka kogu piirkonna suurt arengupotentsiaali ilma koostööta ettevõtjatega ellu rakendada ei õnnestu. Toimib ju ettevõtja kui kohalik tööandja ning kohalik elanik kui tulumaksu maksja ning vald maksurahast sõltuvana kui üks ökosüsteem.
Konverentsil “Teistmoodi Paldiski” näeme valla seisukohast eelkõige mainekujunduslikku väärtust. Aastakümnete jooksul kujunenud Paldiski kuvandiga on Lääne-Harju vallal tööd veel omajagu ja see konverents on sellel tööpõllul vägagi abiks. Oleme end saanud tutvustada veel ikka üsna uue ja tundmatu vallana.

Teave

Paldiski Ettevõtjate Liidu tuntumad liikmed on: Tallinna Sadama Paldiski Lõunasadam ja seda teenindav ettevõtlustaristu, ESTEVE, Alexela ettevõtted Alexela Terminal, Paldiski Tsingipada ja Tiki Treileri tootmistehas, kalajahu ja -õli tootev kalakomponentide tehas, AS-i Enefit Green tuulepargid, Kuusakoski, Akso-Haus ja mitmed teised ettevõtted, kellel on jagada suuri kogemusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.