Millised on nõuded avalikule supelrannale? (0)
Article title
Kunagine tipprand ehk Kloogarand pole enam endist hiilgust saavutanud.

Harju Elu küsimustele vastab Lauri Liepkalns

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist

Tänavu on Harjumaal (v.a Tallinnas) ametlik ning turvatud supelrand vaid Vääna-Jõesuus. Kus võiks maakonnas veel avalikke supelkohti avada?

Harjumaal on palju erinevaid kohti, kuhu võiks avalikke supluskohti teha. Näiteks eelmisel aastal olid seireandmed olemas 14 mitteametliku supluskoha vee kvaliteedi kohta. Kohti on aga veel palju rohkem. Näiteks Harju idaosa rannad/järved ning miks mitte ka osad jõeosad.

Millised on nõuded avalikule rannale?

Kui rand vastab erinevatele nõuetele (ohutus, külastatavus, veekvaliteet jms) ja ka kohalik omavalitsus huvitatud on, siis saab rand ka avalikuks. Täpsemad nõuded on toodud välja sotsiaalministri määruses “Nõuded suplusveele ja supelrannale”.
Terviseametil on õigus teha kohalikule omavalitsusele või veekogu omanikule ettepanekuid supluskohtade asutamiseks, kui Terviseameti hinnangul käib veekogus ujumas suur hulk inimesi ning suplemist seal ei ole alaliselt keelatud või ei ole antud alalist soovitust veekogus mitte supelda.
Kohal peab olema piisav kvaliteet. Supluskoht peab olema suplejatele ohutu, lauge, aukudeta, allikateta ja veekeeristeta ning vaba mudast ja ujumist segavast taimestikust. Vee sügavus supluskoha üldkasutatavas osas ei tohi ületada 1,8 meetrit ja suplemiseks kasutatav veekogu osa peab olema veekogu muust osast eraldatud hoiatusmärkidega. Näiteks Rummu karjäär ei ole ohutu.
Heitvee suubumiskoht ei tohi olla supluskoha territooriumile ja selle välispiirile lähemal kui 200 meetrit ja supluskoha teenindamiseks ettenähtud ehitised ja rajatised ning nende sihipärane kasutamine ei tohi halvendada suplusvee kvaliteeti.

Kuidas saab esitada avaliku ranna taotlust?

Supluskoha asutamiseks peab selle omanik või valdaja vähemalt kaks kuud enne suplushooaja algust esitama terviseametile kirjaliku taotluse, kus on eeltoodud sätted suplusvee kvaliteedi näitajad.
Suplusvee seiret tehakse kolibakteri (Escherichia coli) ja soole enterokokkide näitajate osas. Harvematel juhtudel põhjendatud kahtluste korral ka sinivetikate alast analüüsimist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.