Millal eelistada töösõitudeks rendiautot? (0)

Rendiautot on mõistlik kasutada tööga seotud sõitudeks siis, kui autot pole vaja iga päev ning sõiduvahendi ostmine või liisimine ja auto pidamisest tekkiva püsikulu tekitamine pole majanduslikult põhjendatud.

Seega on auto rentimise eelis kindlasti majanduslik aspekt − rentimisega seotud väljaminekuid saab täpselt ja lihtsalt planeerida.

Ettevõttele on oluline ka asjaolu, et masina saab rentida just siis, kui seda päriselt vaja läheb ning nii pikaks ajaks kui tarvis. Lühikeseks ajaks ongi ökonoomsem auto rentida, kui hoida masinat ettevõtte bilansis nii-öelda igaks juhuks.

Rendiauto puhul pole ka vaja muretseda masina tehnilise seisukorra, ülevaatuse, rehvide ega kindlustuse pärast − rendileandja on need kõik üle kontrollinud ja korda ajanud.

Töösõitude all ei peeta muidugi silmas üksnes sõiduautoga töösõitude tegemist, vaid ka näiteks kaupade vedu või kasvõi kolimisega seotud sõite, mille puhul on ajutiselt vaja veidi suurema mahutavusega sõidukit.

Näiteks kõikidele OÜ ProRent pakutavatele rendikaubikutele on paigaldatud veokonks, mis laiendab nende kasutusvõimalusi veelgi. Nõnda saab suurema veose tarnida objektile ühe korraga. Näiteks saab samal ajal sihtpunkti viia kaubiku sappa haagitaval treileril väikese laaduri ja kaubaruumis kuni 3,3 m3 materjale.

Nii nagu tavalise sõiduauto rentimisel, eeldab ka kaubiku rent B-kategooria juhiloa olemasolu.

Sõltuvalt rendiaja pikkusest on autodele seatud läbisõidupiirang, aga Eesti-sisestele sõitudele lühemaks ajaks (1−29 päeva) pole seda üldjuhul määratud. Pikemate rendiaegade puhul tasub läbisõidupiirangu kohta rendileandjalt täpsemat infot küsida.

Kindlasti tuleb rendileandjaga eraldi kokku leppida ka see, kui autot on plaanis kasutada väljaspool Eestit. Üldjuhul pole Euroopa Liidu liikmesriikides renditud kaubikuga ringi liikumiseks vaja teha midagi muud, kui sõlmida rendileandjaga vastav kirjalik kokkulepe. Küll aga võivad väljaspool Eestit kasutamise korral kehtida täiendavad piirangud läbisõidule või kindlustusnõuetele.

Kõigil rendikaubikutel on kehtiv kohustuslik liikluskindlustus. Lisaks on võimalik sõlmida erineva omavastutuse määraga kaskokindlustusi.

Rendilepingu sõlmimisel tuleb tasuda ka tagatisraha ja seda hoolimata sellest, kas sõidukit tarvitatakse töö- või erasõitudeks. Tagatis on mõeldud võimalike kahjude ja/või arvelduste katteks ning see tagastatakse või tasaarveldatakse rendiaja lõppedes. Tagatisraha suurus sõltub renditava sõiduki tüübist ja väärtusest.

Tasub teada, et kõik masina kasutamise käigus saadud parkimis- ja liiklustrahvid on kasutaja vastutusel ja tasuda ning neid ei saa auto või kaubiku rentimisel ettevõtluskulude alla kanda. Küll aga saab ettevõtlusega seotud kuluna arvestada muid auto tarvitamisega seotud kulutusi nagu kütuse, autopesu, hoolduste, teemaksude ja tasulise parkimisega seotud väljaminekud.

Kaubikute rentimisel on otstarbekas kontrollida nende kandevõimet, kaubaruumi mahtu ja reisijakohtade arvu ning leida nende omaduste põhjal oma vajadustele sobiva suurusega kaubik. Reisijakohtade arv võib saada oluliseks valikukriteeriumiks. Näiteks kui lisaks kaubale või töövahenditele on vaja sihtpunkti transportida ka rohkem kui kaks inimest, siis ProRent OÜ kaubikutes ongi lisaks juhile ruumi veel kahele kaasreisijale.

Alati tasub sõiduvahend enne rendile võtmist koos rendileandjaga kohapeal üle vaadata ja üleandmise hetkel fikseerida auto seisukord kirjalikult võimalikult detailselt. Sama soovitus kehtib ka auto tagastamisel, sest nii on võimalik vältida võimalikke vaidlusi ja arusaamatusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.