Miks seisavad Nõmme-Mustamäe elanikud puhkevõimaluste loomise vastu? (0)
Article title
Grillitakse enese teadmata ebaseaduslikes kohtades. Fotod Kaire Jakobson

Looduse „linnastamise“ ja rüüstamisega on Eestis liiale mindud. Paljud inimesed on viimase piirini viidud ja mitmes kohas on tekkinud tugev vastuseis igasugustele projektidele ja uuendamistele.

Sütiste mets, maastikukaitse- ja Natura 2000 ala, on kohalike poolt kaitstud ja palavalt armastatud. Märtsi alguses ehmatas ja ajas kogukonna ärevile ebamõistlikult suures mahus raie terves metsas ning plaanis olnud asfaltkattega terviserajad. Nüüd on kavas Sütiste trepi lammutamine, millega kaasneb veel raiumist ja pompöösse taristuga loodusraja ehitamine. Loodusraja marsruut väisab tuleasemega puhkekohti, mitte ei ava huvitavaid vaatenurki looduse seisukohast.

Eesti Metsa Abiks juhatuse liikme Helena Eenoki hinnangul on mõned neist tegevustest tõepoolest vajalikud: „Inimeste liikumist nõlvadel tuleb piirata, et säästa maastikku erosiooni eest ning samuti tuleks inimesi kindlatele radadele kõndima suunata, et metsaalusel kasvavat õrnemat taimestikku kaitsta.

Samas – treppide ja terrassiehitusega tuuakse kaitsealale mõjuhinnanguid tegemata inimesi juurde. Alale tekitatakse hoopis lisakoormust, mis ei ole mingil moel looduskaitse huve arvestav. Muidugi on linnalähedases metsas oluline ka looduse tutvustamise aspekt, kuid loodusväärtused peavad seejuures jääma kaitstuks,“ lisab Eenok.

Kohalikud muutuste vastu

Projekti kohta käivate küsimustega on pöördutud ka RMK poole, kes kommenteerib õuesõppe kohta käivat küsimust järgnevalt: „RMK eesmärk on kaitsealade majandamine ja kaitseväärtuste tutvustamine. Oleme arvamusel, et loodusrajalt leitava info abil on võimalik inimesi harida ja panna rohkem kaitseala väärtustama.“

Loodusraja tarbeks on plaanis metsa ehitada tohutu suur taristu: laudtee, kaks treppi koos valgustusega, kaitsetara, mis eraldab Nõmme ja Mustamäe, terrass. Kuna lisavalgustus ja terrass teevad metsa kohalike meelest hoopiski atraktiivsemaks ja meelitavad ligi pidutsevaid seltskondi, siis tekib küsimus – kuidas kõik see loodushoiuga seotud on? Pidutsejad tekitavad omakorda ka prügi ja ohtlikke klaasikilde, mis ei tee metsa ka õuesõppe võimaluste poolest kuigi rikkamaks. Sütiste Metsa Seltsi liikmed on avaldanud nördimust, et plaanitav tara Nõmme ja Mustamäe vahel lõikaks kaks eri õhkkonnaga asumit sümboolselt pooleks, mis on kohalikele tunnetuslikult solvav.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskavas on selgesõnaliselt kirjas punkt 3.1.5. külastuskoormus. Kuna tegemist on kaitsealaga, mis asub Tallinna linnas, siis on kogu ala külastatavus suhteliselt kõrge. Kõige sagedamini külastatavad on Sütiste ja Rahumäe mets ja seal asuvad liivikud. Seal käiakse lihtsalt kõndimas, piknikku pidamas, koertega jalutamas. Siia piirkonda ei tohi rajada õppe- ja matkaradu, et niigi kõrge külastuskoormus ei suureneks (Karoles 2011). Liiviku piirkonnas on vaja tallamiskoormust hajutada, et see kataks võimalikult suurema ala ja oleks jaotunud enam-vähem ühtlaselt. Tallamine kui häiring on vajalik, et hoida lahtise liivaga ala rohtumast. Et koormust hajutada, ei rajata siia piirkonda teid ega märgistata radasid.

Trepi osas – kohalikud inimesed pole selle korrastamise vastu, kuid praegu on plaan see projekti järgi täielikult lammutada ja uuesti üles ehitada, kuna trepi aluspõhi olevat vajunud ja pisiremont ei olevat otstarbekas. Kohalikud seisavad selle lammutamise vastu ning on otsinud ka omapoolseid hinnanguid trepi tehnilisele seisundile.

„RMK plaanib edasi minna ka trepi rekonstrueerimisega. Samuti on RMK kodulehel avalikustatud Nõmme-Mustamäe loodusraja projekt ja RMK ootab kuni 30. augustini kommentaare ja ettepanekuid kodulehelt leitaval ettepanekute vormil. Pärast tagasiside esitamise tähtaja möödumist analüüsime kõiki ettepanekuid, mille põhjal otsustame kuidas ja kas loodusraja projektiga edasi minna,“ kommenteerib olukorda RMK esindaja.

Helena Eenok, Eesti Metsa Abiks juhatuse liige. Foto Helena Eenok 
Hooletu käitumine kahjustab inventari ja loodust. 

Ebaseaduslikud puhkekohad

Juba 2009. aastal võis lehest lugeda, kuidas Sütiste metsa paigaldatud illegaalsete lõkkekohtadega on suur probleem. Need olid ja on harjumuspärased kogunemispaigad pidutsejatele, kes metsa ei hoia. Ka sellel teemal esitas Sütiste Metsa Selts RMK-le küsimuse, kas ja kuidas plaanib RMK olukorra lahendada, kas lõkkekohad likvideeritakse ja mida huvitavat õpilased peale joobes kodanike veel õpperajal kogeda saavad?

RMK esindaja ütlust mööda ebaseaduslikke puhkekohti ei ole. „RMK hooldada ja hallata on Nõmme-Mustame maasikukaitsealal kolm ettevalmistatud ja kaetud lõkkeasemega varustatud puhkekohta, mis on rajatud kokkuleppel Mustamäe linnaosavalitsuse ja keskkonnametiga 2017. aastal (asukohtade kooskõlastus keskkonnametiga mais, puhkekohad valmisid juunis),“ sõnab RMK esindaja.

Kirgi küttev koosolek Nõmme omavalitsuse ruumides

Kaheksandal augustil toimus koosolek, kus RMK tutvustas projekti kohalikele seltsidele. Seltside esindajad jäid skeptiliseks, toodi välja et trepi parandamise kulule on võetud hinnapakkumine, mis jäi 18 000 euro piiresse.

RMK projekti maksumus on aga 275 500 eurot, ehk enam kui 15 korda rohkem. See tekitas kohalikes küsimusi, mis eesmärgil see projekt on ikkagi ellu kutsutud. Ligi neli tundi arutelu tõi mõningast selgust, kuid lõplikud otsused, kuidas selle projektiga jätkatakse, on alles tegemisel.

Samasse piirkonda planeeriti asfalteeritud terviseradu

Teine projekt, mis kohalike jõulise vastuseisu pälvis, oli asfalteeritud terviseradade võrgustiku loomine Sütiste metsa. See projekt otsustati Nõmme ja Mustamäe omavalitsuste poolt alatiseks lõpetada, kohalikud loodusesõbrad said suure võidu ja mets jääb asfaldivabaks! 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.