Mida kardavad Kuusalu vallajuhid? (0)

Viimase 15 aasta jooksul on Loksa linn neli korda teinud oma naabritele – Loksa vallale ja Kuusalu vallale – ettepaneku ühinemiseks. Ja alati on Kuusalu vallajuhid leidnud põhjuse ettepanekust kõrvale hiilida – kord tagaselja Loksa vallaga ühinedes, kord „mittesobivale“ Loksa linna elanikkonnale viidates või siis lihtsalt passiivselt ootama jäädes. Veel 2015. a suvel teatas vallavanem Urmas Kirtsi pilkega,  et Loksa linn ühinegu parem Tallinna linnaga. Kindlasti samaväärt hea mõte – kui, et Kuusalu vald võiks ühineda Helsingiga või Eesti riik Soome Vabariigiga!

Kui Loksa linnajuhid ja Loksa linnavolikogu tegid 2016. a algul järjekordse ettepaneku – nüüd juba peale Kuusalu valla ka Vihula, Haljala ja Kadrina vallale hoopis suurema omavalitsuse moodustamiseks näiteks Lahemaa valla nime all –, oli Kuusalu juhtide ja nende kõneisikute reageering etteaimatav. Kõigepealt kutsusid Kuusalu vallajuhid (Kuusalu vallavolikogu informeerimata) Kadrina, Haljala ja Vihula juhid „kõnelusteks“ Viitna kõrtsi ja teatasid siis, et Loksa linnajuhid olevat suurusehullustuses ja mitte kellelgi polevat vaja uut nõukaaegset oblastit! Olgu nende nõukaaegsete oblastitega kuidas on, aga tänase Kuusalu vallajuhtidele armas vabariigi valitsus just suuri ja veel suuremaid omavalitsusi hiljuti kehtestatud haldusreformi seadusega soosibki.

Kaks valda loobusid

Kadrina vald ja Haljala vald loobusidki Loksa linna ettepanekust. Pakkumata omapoolseid lahendusi, ütles Loksa linna ettepanekule otsustava „ei“ ka Kuusalu vald. Kirsman-Kirtsi tandemi (Enn Kirsman on Kuusalu vallavolikogu esimees; Urmas Kirtsi vallavanem – HE) toimetamised on eriti kummalised, sest paar kuud hiljem tegi sama Kuusalu vallavolikogu koalitsioon OMAPOOLSE ettepaneku Loksa linnale – nagu lapsed liivakastis!

Asjalikult ja äraootavalt reageeris eelpoolnimetatud Loksa linna ettepanekule aga Vihula vald mõttega, et ettepanekuid peaks hakkama kaaluma pärast seaduse jõustumist. Ja nii läkski: Haldusreformi seaduse jõustumisel 1. juulil käesoleval aastal võttis ka Vihula vald oma 11. augusti istungil vastu otsuse alustada konsultatsioone kõigi osapooltega ja moodustada selleks töörühm.

Et ühinemiskõnelustega aktiivselt edasi minna, pakkus Loksa linnavolikogu esimees Rein Heina kolleegidele Vihula ja Kuusalu vallast mitu erinevat aega konsultatsioonidega alustamiseks. Paraku kordus sama, mis alati – Kuusalu vallajuhid asusid otsima võimalusi, kuidas kohtumisest kõrvale hiilida. Selgus, et ammuilma moodustatud haldusreformi töörühmal (vist juba teine, ja mis pole kordagi koos käinud!) puuduvad õigused Vihula vallaga konsultatsioone pidada (vist isegi rääkida!). Ka polevat töörühma liikmetel erinevatel põhjustel võimalust ühisel arutelul Vihula valla ja Loksa linnaga osaleda – kellel parasjagu vallavalitsuse istung, kellel on vaja avada linnuvaatlustorn…

Ei mingit sõnaõigust

Nii oligi ainukeseks Kuusalu valla esindajaks Mait Kröönström, kes vallavolikogu esimehe Enn Kirsmani kaaskirja kohaselt võis olla vaid kuulaja ja kellel polnud mingisugustki sõnaõigust! No kui ikka Kuusalu töörühmal ka õigusi pole, siis tuleb need ju saada! Ja kokkutulnud otsustasid paluda Kuusalu vallavolikogu esimeest Enn Kirsmani lülitada küsimus järgmise, veel enne 17. septembrit 2016 toimuva Kuusalu vallavolikogu istungi päevakorda, et seal siis peale presidendi valimisteks valijamehe kinnitamise antaks ka täiendavad volitused olemasolevale haldusreformi töörühmale.

Seda aga ei juhtunud – 14. septembri 2016 Kuusalu vallavolikogu väljasaadetud päevakorras ilutses vaid üks punkt – valijamehe valimine presidendivalimisteks! Vihula vallaga konsultatsioonide alustamiseks pidavat aega küll olema – Enn Kirsmani kirja alusel tulevat mingi otsus hiljemalt 13. oktoobril 2016!
Mida Kuusalu tänased juhid kardavad? Näib, et see on ennekõike hirm võimaliku võimukaotuse pärast uues ja kaks korda suuremas omavalitsuses. Isegi kui see nii ei ole, olge siis julged, ja öelge välja, mida mõtlete! Milleks peitust mängida. Näiteks nii:

Hr riigihaldusminister Arto Aas! Kuusalu vallal on kõik seadusest tulenevad kriteeriumid täidetud ja meie ei soovi kellegagi ühineda – meie rahvas ei taha ja meie – vallajuhid – kah ei taha! Ja alla kirjutage – Kirsman/Kirtsi. Nii kirjutagegi!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.