Metsaveotraktor võttis elektri 1709 tarbijalt (0)
25. aprilli õhtupoolikul vajus metsaveotraktor Kiili vallas Uuesalu külast lõuna pool pehmesse maapinda. Õnnetuseks olid seal meetri sügavusel kaks Elektrilevi 20 kV maakaabelliini.

Elering tellib iga-aastaselt liinikoridoride hooldustöid ehk puude ja võsa raadamist Eestis enam kui 200 hektaril. “Antud vahejuhtumi piirkonnas teostas Eleringi töövõtja Ökopesa OÜ raadamistööde käigus metsamaterjali väljavedu,” selgitas Ain Köster Eleringist.

Valgamaal Otepääl registreeritud Ökopesa OÜ juhatuse liige on Triin Peips. Mis marki traktor hooldustöid tegi? “Oi, ma seda ei oska teile vastata, see oli meil üks koostööpartner, kes seal seda tööd tegi,” ütles Peips.

Vooluta 1709 klienti

Peipsi sõnul oli Kiili vallas eesmärgiks Eleringi kõrgepingeliini trassi laiendamine. 110 kV liini puhul on see 25+25 meetrit, 300 ja 220 kV puhul 40+40 meetrit.

Jälgiti kõrgepinge õhuliine, kuid Uuesalu külast lõuna pool on maa sees ka kaks 20 kV maakaabelliini. Kas töövõtja tõesti ei teadnud seda? “Mitte seda, et ei teadnud, aga pigem on küsimus selles, et kas nad olid nõuetekohase kõrguse peal,” vastas Peips.

“Maapind oli pehme ja traktor jäi täpselt liinide kohale kinni ning kaevas ennast pehme maa sisse. Lõpuks nii sügavale, et lõhkus mõlemad maakaablid,” täpsustas Peeter Liik Elektrilevist.

“Esimene katkestus toimus kell 16.20, kui välja lülitus esimene keskpingeliin. Automaatika juhtis edukalt kohalikus võrgus toite ümber kuue sekundiga,” täpsustas Liik.

“Teine katkestus algas kell 17.43, kuna välja lülitus ka teine kaabelliin, mille abil olime seni suutnud võrgu toite ümber juhtida. Selle tulemusena jäi vooluta 1709 klienti,” lisas Liik.

Õhtul kell 22.21 said 632 klienti voolu tagasi tänu võrgu ümberlülitamisele. Ülejäänud 1077 klienti pidid ootama, kuni vähemalt üks kahest lõhutud kaablist korda saab.

Kõik kliendid said elektri tagasi neljapäeva varahommikul kell 6.25, kui traktor oli õnnetuspaigalt lõpuks välja tõmmatud ja kaabel remonditud. Traktorist õnnetuses kannatada ei saanud.

Nii mõnigi Kiili valla elanik oli tõsiselt nördinud. “12 tundi oli elekter ära! Saaks aru, kui oleks tormi kätte jäänud, aga niisama mingi jobust metsamees ei oska tehnikat juhtida… PS. Pidin terve Bayerni ja Reali mängu läbi nutiseadme vaatama,” põrutas Facebookis Janek Neltsas.

Märgistatud maa sees

“Nii suure ulatusega katkestust viimase kümne aasta jooksul ei mäleta,” teatas Kiili vallavanem Aimur Liiva Harju Eule.

“Kogukahju on veel selgitamisel. Üldjuhul maksab sellistel puhkudel kahjud kinni otsene kahju tekitaja,” selgitas Elektrilevi esindaja Peeter Liik.

“Keegi peab vaatama ja mõõtma, kui sügaval see maakaabel tegelikult on. Muidugi võiks Elektrilevil olla väljas tähised, et on maakaabel,” arvas Triin Peips Ökopesast.

Liik kummutas väite, et maakaablid ei olnud õnnetuskohas piisavalt sügaval: “Sügavus oli ligikaudu üks meeter. See on tavapärane maakaabli liini sügavus.” Samas tunnistas ta, et õnnetuspiirkonnas maapealne märgistus puudus: “Maakaabel on märgistatud lindiga, mis asub maa sees.”

Liigi väitel kasutatakse maakaabli liinide märgistamiseks maapinnale ulatuvaid tulpasid üksnes seal, kus on oht, et keegi võib maad kaevama hakata. Õnnetuskohas tulbad puudusid, sest peeti äärmiselt ebatõenäoliseks, et keegi kõrgepinge õhuliini all maad kaevab.

“Et traktor jäi kinni täpselt Elektrilevi liinide kohale ja jõudis ennast kaevata ühe meetri sügavusele ning seeläbi liinid lõhkuda, on väga halbade juhuste õnnetu kokkulangemine,” arvas Liik.

Sel aastal on Eestis toimunud juba 48 elektriliinide vigastamist seoses puude langetamisega ja 42 vigastust seoses kaevetöödega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.