Meeskonnatöö versus härrasmeeste kool (0)
Article title
Endine Viimsi vallavanem Siim Kallas õnnitleb vastselt vallavanemaks valitud Laine Randjärve.
Kolmapäeval oli Viimsi vallamaja pinget täis: valida tui uus vallavanem, kinnitada vallavalitsuse liikmete arv ning struktuur. Lisaks volikogu liikmetele olid kohal ka ajakirjanikud paljudest meediaväljaannetest – avalik huvi Eesti jõukaima valla vallavanema valimise vastu oli tavatult suur.

Et reformierakondlasest riigikogulane Laine Randjärv vallavanemaks kandideerib, ei olnud üllatuseks kellelegi. See sai teatavaks peatselt peale seda, kui Siim Kallas oli esitanud taotluse vallavanema amet maha panna ja täielikult riigikogu valimistele pühenduda.

Paljudele saalisviibijaile tuli üllatusena aga see, et EKRE nimekirjas Viimsi volikogusse tüürinud Hannes Võrno volikogu opositsiooni poolt kandidaadiks seati. Kui on kaks kandidaati, siis peab olema ka debatt, otsustati ühiselt ja paluti kummalgi kandidaadil tutvustada iseennast ja oma nägemust Viimsi vallast.
Meeskonnamängija

„Elukutselt olen koorijuht, töötanud reaalselt 13 aastat õpetajana koolis ja seejärel kultuurivaldkonnas. See ei peaks kedagi hirmutama, et nüüd tuleb üks kulturnikust koorijuht ja hakkab siin dirigeerima. Usun, et 30 aastat koorijuhitööd on õpetanud mind looma meeskondi – see on ülioluline ka vallajuhi ametis. Ka praegu juhatan kahte koori.

Et olen meeskonnainimene, siis arvan, et valla tasemel ei pea olema koalitsioon ja opositsioon nii teravalt välja joonistunud, kui näiteks riigikogus. Sest tegelikult töötatakse vallavolikogus ju ühise kogukonna heaks, et siin oleks kõigil hea elada.

Konkreetse omavalitsuse juhtimise kogemuse toon kaasa Tartu linnast, kus olin läbi kahtede valimiste linnapeaks. Seadusloome kogemus on mul aga riigikogust. Olen veendunud, et üks ilma juristihariduseta inimene ei saa tunda kõiki seadusi, küll peab ta aga teadma inimesi, kes aitavad tal seadusi mõista ja tõlgendada,“ kõneles oma meeskonnamängija kogemust mitmel korral rõhutades Laine Randjärv.

Hannes Võrno volikogule oma vaateid tutvustamas. 

Süda, mitte partei

„Minu soov kandideerida tekkis juba 2017. aasta sügisel, kohe peale kohalikke valimisi, mil paljud Viimsi põliselanikud soovisid mind vallavanemaks. See et ma valimistel olin EKRE nimekirjas, ei tähenda, et ma parteisse kuuluksin. Kandideerin põlise viimsilase ja õnneliku inimesena, kerge südamega. Tahan tunnustada Laine Randjärve, keda ma tunnen isiklikult väga kaua. Laine Randjärv on väga hea kandidaat Eesti vabariigi presidendiks, mitte mängudeks poliitilisel malelaual, kus teda nagu kevadkülvi volinikku partei poolt solgutatakse. Kutsun reformierakondlasi selle üle mõtlema – palun hääletage oma südamega, mitte parteipiletiga. Enda kiituseks ei taha ma midagi öelda. Olen põline viimsilane, riigiasutustes töötanud oma elu jooksul vaid viis aastat, millest kaks olid kaitseväes ja sellest pool aastat missoonil, oma elu ohtu seades. Ettevõtjana olen kolmveerand oma elust maksnud kõik oma maksud Viimsi valda,“ kõneles Hannes Võrno, kutsudes mitmel korral viimsilasi hääletama südametunnistuse järgi.

Härrasmeeste kool?

Küsimuste vastuste voorus taheti kandidaatidelt teada, mis on nende arvates Viimsi valla suurimaks probleemiks.

„Olen kuulnud paljudest probleemidest – põtradest, arutult raiutavast metsast, haridusvaldkonna probleemidest, logistikast ja transpordiühendusest linnaga. Arvan siiski, et Viimsil pole üht ja suurt probleemi, igal külal, igal asumil või elanike grupil on omad probleemid, millesse vallavanemana tahan süvenda, et neid lahendada,“ leidis esimene kandidaat.

„Viimsi valla suurim probleem on negatiivne kuvand, suurte segaduste valla kuvand – see häirib mind. Et seda muuta, peame ise muutuma, paremaks muutuma, tuleb hakata omavahel paremini läbi saama. Siin saab mees sildi „Mees“ rinda vaid siis, kui tal on merevaatega maja, luksusauto, kaater, tõukoer. Mehed võitlevad selle nimel. Tahan öelda – mehed, lõpetage võitlus. Naised ei vaja meie asju, vaid meie aega,“ leidis Hannes Võrno ja kõneles ka oma nägemusest hariduse vallas. „Et kasvatada selliseid mehi, tõelisi härrasmehi, rajaksin ma Viimsisse poeglaste gümnaasiumi. Siis ei hakkaks bussid meie õpilastega hommikuti linna eliitkoolidesse voorima, vaid vastupidi – linnast sõidaksid koolibussid Viimsisse. See on minu unistus.“

Diskuteeriti ka Viimsi valla rahvaarvu üle, kus mõlemad kandidaadid leidsid – esmane ülesanne on registreerida need 3000–4000 inimest, kes praegu sissekirjutuseta elavad, vallakodanikeks, alles siis hakata edasistest arengutest rääkima.

Salajasel hääletamisel valiti Viimsi vallavanemaks 13 poolthäälega Laine Randjärv, viis poolthäält sai vastaskandidaat Hannes Võrno. Uue vallavanema palgaks kinnitati 3850 eurot – sama, mis oli eelmisel vallavanemal Siim Kallasel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.