Madis Sarik: “Rae vald on nagu lennuk kindlal kursil” (0)
Article title
Volikogu esimees Tõnis Kõiv kinkis värskele vallavanemale sümboolse Facebooki. Et Madis Sarik ka sotsiaalmeedias avatud suhtleja oleks. Foto Ülo Russa
Rae valla senine vallavanem Mart Võrklaev (Reformierakond) asus 7. oktoobril tööle riigikogus, asendades riigikogust omal soovil lahkunud Kalle Pallingut. Teisipäeval, 15. oktoobril kinnitas Rae valla korraline volikogu uueks vallavanemaks Madis Sariku.

Kuna Rae vallavolikogu 25 liikmest 17 kuuluvad Reformierakonna ja Isamaa moodustatud koalitsiooni, siis ei tekkinud enne volikogu istungit kellelgi kahtlust, et vallavanemaks saab nende poolt esitatud kandidaat, reformierakondlane Madis Sarik. Pinge volikogu saalis küttis üles hoopis senisele vallavanemale Mart Võrklaevale tehtud töö eest määratava preemia suurus.

Volikogu esimees, reformierakondlane Tõnis Kõiv pakkus juhatuse poolt välja eelnõu eraldada eelarvest Võrklaevale preemiaks kolme kuu palk. “Viimastel aastatel on Rae valla elanike arv kasvanud lig 1000 inimest aastas, see aga tähendab, et kasvanud on küll meie maksumaksjate arv ja valla tulubaas, aga ka vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele. Raske on kokku liita neid avalike hoonete ruutmeetreid või loendada kergliiklusteede kilomeetreid, mis on ehitatud Mart Võrklaeva ajal,” põhjendas Tõnis Kõiv oma ettepanekut.

Teda assisteeris volikogu aseesimees, volikogu majanduskomisjoni esimees Agu Laius (Isamaa). “Komisjonis olid arutlusel kolm ettepanekut – tänada Võrklaeva tehtud töö eest aukirjaga, eraldada talle preemiat Eesti keskmise kuupalga ulatuses ehk 1700 eurot või siis maksta preemiat vallavanema kolme kuupalga ulatuses. Arvestades tema panust valla juhtimisse, leidis enim toetust viimane ettepanek,” kõneles Agu Laius.

Preemia hea töö eest

Neile oponeeris valimisliidu Rae Kodanik liider Meelis Rosenfeld, kes arvas, et Mart Võrklaev pole teinud rohkem midagi, kui seda nõuab vallavanema ametijuhend. “Meie keskmise vallakodaniku brutopalk on 1700 eurot. Kuidas te seletate meie valla valijatele, et lahkunud vallavanem saab preemiaks peaaegu tavakodaniku aastase sissetuleku oma igapäevaste töökohustuste täitmise eest,” toetas Rosenfeldi opositsioonikaaslane Raivo Uukkivi.

“Olles ka ise tööötanud omavalitsusjuhina (Paide linnapeana 1996 kui 2004 – toimetus), võin kinnitada, et ka seda tööd saab teha mitut moodi. Mart Võrklaev on seda tööd teinud ainult hästi või väga hästi,” põhjendas preemiat volikogu esimees Tõnis Kõiv.

Häältega 13:7 otsustati eraldada Mart Võrklaevale lahkumispreemiaks kolme kuu palk (Rae vallavanema brutopalk on 3700 eurot – Harju Elu)

Uue vallavanema kandidaadina pakkus koalitsioon välja senise abivallavanema Madis Sariku kandidatuuri.

Jätkan samal kursil!”

“Olen hariduselt õpetaja, oma tööteed alustasin koolis. Viimased seitse aastat olin senise vallavanema Mart Võrklaeva meeskonnas. Olen Rae valla volikogusse valitud alates aastast 1996, kokku kuus koosseisu. Olen Rae valla patrioot. Ja loomulikult tahan, et elu siin edeneks,” põhjendas Madis Sarik oma soovi vallavanemaks saada.

“Millised muudatused tooksid valla juhtimisse?” tahtis teada värske volikogu liige Mart Võrklaev.

“Rae vald on nagu kindlal kursil lendav lennuk, milles toimub piloodi vahetus. See ei tähenda, et muudaksime kurssi. Rae vald jätkab samal kursil, kasvades ja arenedes. Et olen olnud seitse aastat vallavalitsuse liige, on mul lihtsam sama kursil jätkata,” vastas Sarik.

Opositsiooni kandidaat, EKRE-sse kuuluv Meelis Rosenfeld on kohalikus poliitikas olnud sama kaua kui konkurentki, aastast 1996, tundes Madis Sarikut läbi ja lõhki.

“Madis on väga väärikas konkurent,” kiitis oponent oma rivaali.

Küsimusele, mida teeks tema vallavanemaks saades teisiti, leidis Rosenfeld kiire vastuse: “Vaataksin üle arendustegevuse. Kas Rae vald peab sellise kosmilise kiirusega kasvama. Ja raiuksin läbi senised toiduahelad. Kõik hanked ei pea ainult ausad olema, nad peavad ka ausad näima,” põhjendas Rosenfeld oma kandideerimist.

Ühtegi konkreetset riigihanget, millele võiks seadusesilm viltu vaadata, kandidaat nimetada ei osanud.

Hääletamisel sai Meelis Rosenfeld 6, Madis Sarik 16 toetushäält. Seega valis Rae valla volikogu vallavanemaks reformierakonda kuuluva Madis Sariku.

Volikogu esimees Tõnis Kõiv kinkis vastsele vallavanemale Facebooki sümboolse tähise. Et uus vallavanem ka sotsiaalmeedias avatud suhtleja oleks.

 

 

k

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.