Maardu linna kalmistule püstitatakse kabel (0)
Article title
Leinava ema kuju Maardu kalmistul.
Maardu linnavalitsus tegi otsuse ideekonkursi korraldamiseks, et püstitada linna kalmistule kabel. Kabeli ideekonkurss kuulutati välja 1. märtsil. Kavandite esitamise lõpptähtajaks on 31. märts.

Maardu linn sai kiriku juba kahe aastakümne eest. “Maardu Peaingel Miikaeli Kirik õnnistati Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse poolt 9. juunil 1998. Selle arhitektiks oli P. Vlassov. Projekti järgi on kiriku mahutavuseks 350 inimest,” selgitab linna avalike suhete juht Jelena Katsuba.

Nüüd on küpsemas idee, et võiks püstitada ka kabeli, mille asukohana linnavalitsus näeb Maardu kalmistut. Ideekonkursi korraldamiseks, sellele laekuvate tööde hindamiseks ning võitja väljaselgitamiseks moodustas linnavalitsus 26. veebruaril komisjoni.

Kalmistu laieneb

“Praegusel hetkel on Maardu kalmistu suurus umbes viis hektarit ning koos urnidega on sinna maetud ligikaudu 2250 inimest. See number ei hõlma tundmatute sõdurite haudasid. Koos perspektiivse laiendusega oleks kalmistu kogusuuruseks rohkem kui 12 hektarit,” teatab Katsuba.

Ideekonkursil võivad osaleda ja oma kavandeid esitada nii füüsilisest isikust ettevõtjad kui juriidilised isikud. Osaleja peab kavandi koostamiseks kaasama siiski arhitekti, kellele on omistatud volitatud arhitekti või maastikuarhitekti kutse.

Arhitektuurikonkursile ootab linn kavandeid, mis on vormistatud eskiisina, millele on lisatud 3D projektsioonid ning seletuskiri, mis sisaldab ka materjalide ja konstruktsiooni kirjeldust.

Kabeli rajamise eesmärgiks on luua Maardu elanikele võimalus leinata sõjas langenud ning siit ilmast lahkunud, kes on sängitatud mujale kui Maardusse. Kabeli asukohaks on valitud krunt suurusega 5×5 meetrit.

Koos ideekavandiga tuleb esitada projekteerimistööde maksumus ning ehitustööde eeldatav maksumus. Maardu linn konkursil osalejatele ja ka konkursi võitjale preemiat ei maksa. Konkursil osalemise kulusid eraldi ei hüvitata.

Mõõtmed paigas

”Kabeli maksimaalsed mõõtmed on toodud konkursi tingimustes: kõrgus kuni 5 meetrit, rajatise põhiosa külgede pikkus kuni 2,5 meetrit. Orienteeruv ehitusmaksumus on üks konkursi võidutöö valimise kriteeriumidest, mis moodustab lõpphindest 30 protsenti. Seega saab ligikaudse ehitusmaksumuse välja öelda pärast võidutöö väljavalimist,” täpsustab Katsuba.

Kavandite esitamiseks on huvilistel aega märtsi lõpuni. “Pärast kavandite esitamist vaadatakse üle, millised neist vastavad konkursi tingimustele ning seejärel kutsutakse kokku ideekonkursi komisjon, kes teeb lõpliku valiku võidutöö osas,” selgitab Katsuba.

“Praegune konkurss hõlmab sobiva kavandi valimist ning võitjaga lepingu sõlmimist põhiprojekti koostamiseks,” täpsustab Katsuba.

Ehituseks pole konkreetset aega veel kindlaks määratud. Maardu linn loodab, et tulevase kabeli arhitektuur sobib Keemikute tänava leinamajaga ja moodustab kalmistu rajatistega ühise terviku. Selle juurde hakkab viima jalgtee, kabeli ümber tehakse sobiv haljastus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.