Maardu ja Jõelähtme vald kaitsevad koos Linnamäe paisjärve (0)
Article title
Koostööleppe allkirjastamine.
14. detsembril allkirjastasid Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja Maardu linnapea Vladimir Arhipov kahe koostööleppe, mille eesmärgiks on säilitada, kaitsta ja edasi arendada Linnamäe paisjärve, Jägala joa ja Jägala jõe piirkonda.

Piirkonna arendamise eelduseks on Linnamäe paisjärve säilimine tänases ulatuses ja mille tulemuseks on veelgi paremad tingimused nii elukeskkonnaks kui ka rekreatsiooniks, sh kalapüük, loodusturism, tervisesport jmt, teatati Jõelähtme vallavalitsusest.

Kokkuleppe eesmärkideks on ka kaasaaitamine Linnamäe paisjärves vee paisutamiseks pika tähtajaga või tähtajatu vee erikasutusloa väljastamisele ning Linnamäe hüdroelektrijaama ehitismälestisena säilimise tagamiseks. Samuti soovitakse säilitada Linnamäe paisjärve kui nahkhiirte toitumise paika.

Koostööleppe sõlmimine kiideti heaks Maardu linnavolikogu ja Jõelähtme vallavolikogu otsusega.

Kahe omavalitsuse kokkuleppe eesmärgid on vastupidised keskkonnaministeeriumi sooviga taastada Jägala jõgi lõheliste jõena, mis tähendaks hüdroelektrijaama töö lõpetamist, paisu avamist ja paisjärve kadumist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.