Loole ja Laagrisse uued katlamajad (0)
Puiduhake. FOTO Adven EestiPuiduhake. Foto Adven Eesti 
Adven Eesti kavatseb järgmiseks aastaks ehitada valmis uued katlamajad Jõelähtme vallas Lool ja Saue vallas Laagris. Mõlemas kohas hakatakse sooja tootmisel kasutama senise maagaasi asemel hakkepuitu. Lähitulevikus on ettevõttel plaanis ehitada uued katlamajad Sauele ja Viimsi valda Haabneeme.

Laagri ja Loo katlamajad on osa Adven Eesti nelja-aastasest investeerimiskavast, millega aastatel 2017-2020 viiakse biomassile üle 13 kaugküttepiirkonda ning korrastatakse kaugküttevõrkusid. Selleks on ette nähtud 12 miljonit eurot, millest seitse miljonit investeerib firma ise ning viis miljoni eest kasutatakse toetusi.

Laagri ja Loo piirkond lähevad töösse esimestena, sest seal olid juba varem tehtud kaugkütte arengukavad ning Adven oli esitanud Keskonnainvesteeringute Keskusele (KIK) investeeringutoetuseks taotlused.

Et turust vähem sõltuda

Adven Eesti juhatuse esimees Urmo Heinam ütles Harju Elule, et nii Laagri kui Loo kaugküttepiirkond väärivad positiivselt esiletõstmist, sest ettevõtte ja valdade koostöös valmisid 2015. aastal mõlema piirkonna kaugkütte arengukavad. „Need on olulised dokumendid, mille koostamisel analüüsisime piirkondade soojusmajandust ja leidsime, et sealsetele tarbijatele oleks pikas perspektiivis soodsam rajada uued, kaasaegsed ja efektiivsed katlamajad, mis kasutavad soojuse tootmiseks puiduhaket,“ rääkis ta.

Arengukava nõudis ka KIK, et projektide elluviimiseks sinna taotlust üldse saaks esitada. Heinami sõnul saadi äsja KIKilt rahataotlustele positiivsed vastused. „Alustasime kohe ka projekteerimis- ja ehitushangete läbiviimisega, et katlamajad valmiksid juba 2017. aastal,“ kinnitas ta.

Tarbija võidab

Praegu toodetakse Laagri ja Loo võrgupiirkonnas soojust imporditud maagaasist. Heinami sõnul on tegu väga muutliku hinnaga kütusega, mistõttu võib soojuse hind tarbija jaoks kohati väga kõrgeks kerkida. Maagaasi hind sõltub maailmaturul nafta hinnast, ning kuigi viimasel ajal on hinnad olnud pigem languses, ei saa selle peale lootma jääda, et hinnad enam ei tõusegi. „Seda hinnatõusu on mõistlik ennetada, tehes vajalikud investeeringud juba enne, kui soojuse hind on muutunud ebamõistlikult kõrgeks,“ märkis Heinam.

Uue katlamaja rajamine pole odav lõbu, kuid pikas perspektiivis saavutab sellega olulise hinnavõidu, kinnitas ettevõtte juht. Heinam toob võrdluseks andmed möödunud aastast, kui maagaasist toodetav soojus maksis tipphetkedel kohati üle 80 euro MWh kohta, samas on puiduhakke hind olnud siiani ja üsna kindlalt ka lähitulevikus kümneid eurosid odavam. Heinami sõnul on puiduhake kõige stabiilsema hinnaga kütus.

Alahinnata ei saa ettevõtte juhi sõnul ka puiduhakke keskkonnasõbralikkust. „Tegu on kohaliku kütusega, mis jääks muidu lihtsalt Eesti metsadesse kõdunema,“ ütles ta.

Hakke hangib Adven Eesti erinevatelt tarnijatelt, viimase suure hanke korraldas ettevõte tänavu kevadel.

Järgmiseks KIKi taotlusvooru plaanib ettevõte esitada toetuse saamiseks Saue ja Haabneeme kaugküttepiirkonna projektid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.