Loksale ehitatakse moodne katlamaja (0)
Article title
Loksa uue katlamaja välisvaade. FOTO: N.R. Energy OÜ
Soojatootja N.R. Energy ehitab 2022. aastaks Loksale 3 miljoni euroga uue, hakkepuidul töötava kaasaegse ja keskkonnasõbraliku katlamaja.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul lammutatakse Loksa katlamaja renoveerimisprojekti käigus Nooruse 3a kinnistul asuvad olemasolevad amortiseerunud hooned ja maa-alune õlihoidla ning ehitatakse nende asemele nii tehnoloogiliselt kui välisilmelt kaasaegne katlamaja võimsusega 5 megavatti.

“Uus katlamaja on olemasolevast efektiivsem, hakkab vastama kõigile Euroopa Liidu rangetele keskkonnanõuetele ja kasutama sooja tootmiseks kohalikku hakkepuitu. See omakorda loob uue katlamaja valmimise järel head eeldused Loksal toasooja hinna umbes 20-protsendiseks languseks,” sõnas Tisler pressiteate vahendusel.

Keskkonnainvesteeringute Keskus kinnitas tänavu jaanuari alguses projekti rahastamise 50 protsendi ulatuses. Teise poole ehk 1,5 miljonit eurot investeerib N.R. Energy oma vahenditest. Plaanide kohaselt algab uue katlamaja ehitus 2021. aastal ja esimene toasoe jõuab klientideni 2022. aastal.
Ehituse ajal jätkub Loksal soojusenergia tootmine tänases õliküttel töötavas konteinerkatlamajas, mis uue katlamaja valmimise järel jääb reservi, et tagada vajadusel varustuskindlus ja tipukoormuste tootmisvõimsus.

“Uus katlamaja loob hea võimaluse Loksa kaugküttepiirkonna arendamiseks ja laiendamiseks. Linnavalitsusele teadaolevalt tunneb umbes 20 korteriühistut ja mitu ettevõtet huvi kaugküttega liitumiseks, mis omakorda teeb soojatootmise efektiivsemaks ja kulud madalamaks kõigi jaoks,” rääkis Loksa linnapea Värner Lootsmann.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.