Loksa kultuurikeskusele ajalooline välimus (0)
Article title
Loksa linnapea Värner Lootsmann kinnitab, et Loksa kultuurikeskusele antakse tema ajalooline välisilme

Ülo Russak: Loksal kultuurikeskust ümbritsevad tellingud, maja ümber toimetavad vilkalt töömehed. Käib tõsine remont. Mis ära on tehtud ja mida veel tehakse?

Värner Lootsmann, Loksa linnapea: Kultuurikeskuse renoveerimise projekt on Loksa linnal juba aastast 2004. Projekt näeb ette ka vanale hoonele suurema saali ehitamist nii, et saal eenduks majast. Paraku pole sellise projekti elluviimiseks linnal seni raha olnud ega ole ka riigilt toetust tulnud. Aga maja oleme remontinud sellest hoolimata pidevalt, etappide kaupa. Sellel aastal võtsime ette siis välisfassaadi ja väikeses mahus ka sisetööd. Fassaadi tahame teha klassikaliselt, nii nagu selline hoone peaks välja nägema.

Hoone fassaadil seisab aastaarv 1953. Maja valmis siis Stalini ajal?

Jah. Hoonel on tegelikult väga huvitav ajalugu, kajastades kogu meie Harjumaa lugu. Möödunud sajandi keskpaigas oli maakonnas kolm rajooni – Keila, Kose ja Loksa rajoon. See hoone ehitati siis Loksa rajooni parteikomitee majaks, mitet rahvale kultuurielamuste pakkumiseks. Need rajoonikesed ei püsinud aga kaua, juba kolme-nelja aasta pärast sai hoonest Loksa keskkooli internaat ja see oli siin aastaid. Hiljem kolis hoonesse Loksa muusikakool ja hiljem ka Loksa kultuurikeskus. Hoonet haldab täna SA Loksa Kultuur, kes  siin ka huviringide tööd ja linna kultuuriüritusi korraldab.

Millal remont lõpeb?

Hoone enda remondi tahame lõpetada juba mõne nädala pärast. Korrastame aga ka kultuurikeskuse ümber oleva pargi, rajame parkla ja valgustuse. See võtab ehk kauem aega. Paralleelselt käib linnas ka spordihoone remont, mida pole alates selle ehitamisest ehk siis ligi pool sajandit remonditud.

Mis on tööde maksumus?

Kultuurikeskuse renoveerimine maksab ligi 200 000, spordisaali remont 250 000 eurot. Enamus sellest rahast tuleb seekord riigieelarvest. Senini on kõik remondid, sealhulgas Loksa ujula ehitus toimunud  linna omavahendite arvelt.

Aga projektijärgne eenduv saal kultuurikeskusele kontsertite korraldamiseks?

Kui riik toetab ja ise rikkamaks saame, siis teeme ka selle ära.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.