Liidetakse Raasiku põhikool ja lasteaed (0)
Article title
Raasiku põhikool ja lasteaed Oravake. Foto Andres Tohver

Raasiku vallavalitsuses küpseb kava liita Raasiku põhikooliga lasteaed Oravake. See lihtsustab juhtimist, kuid tähendab ühtaegu töökoha kaotust lasteaia direktor Stella Heibergile, kes viibib praegu lapsepuhkusel.

Raasiku vallavalitsus soovib liita Raasiku põhikooliga Raasiku lasteaed Oravake. Ühendamine on kavas lõpule viia käesoleva aasta augusti lõpuks. Ühendatud asutuse nimeks saaks Raasiku kool.

Ühendamist arutati juba 10. märtsi Raasiku vallavolikogu istungil, kuid otsust siis teha ei suudetud. Otsustav hääletamine lükati edasi 7. aprilli volikogu istungile.

Liitmise poolt

Eelnõuga kaasnevas valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja koostatud seletuskirjas märgitakse, et Raasiku põhikooli õpilastena on kirjas 212 last, lasteaias Oravake 85 last. Lasteasutused paiknevad üksteise kõrval: kui ühe aadressiks on Meierei 27, siis teisel Meierei 25.

Kooli direktori asetäitja majandusalal teenindab juba täna lasteaeda, samuti hooldusspetsialist. Koolil ja lasteaial on ühine sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Alates eelmise aasta algusest täidab Raasiku põhikooli direktor Reelika Turi ajutiselt lasteaias direktori kohusetäitja ülesandeid lapsepuhkusel oleva direktori Stella Heibergi asemel.

Ümberkorraldus peaks võimaldama ühendasutuse direktoril senisest tõhusamalt keskenduda juhtimisele, samas kui rutiinsed tegevused nagu avalduste vastuvõtmine ja tööaja arvestus jääksid juhiabile.

HITSA, SA Innove ja KIK-i koolidele ja lasteaedadele suunatud toetusmeetmetest saavad ühendamise järel kasu rohkemad lapsed ja õpetajad. Kooliõpetajad saaksid võimaluse teha vahetusaastaid lasteaias, lasteaiaõpetajad koolis. See muudab ka laste ülemineku lasteaiast põhikooli sujuvamaks.

Direktor Reelika Turi pooldab asutuste liitmist. “Minu arvates see on õige otsus, sest võimaldaks luua kogukonna jaoks ühtset sammu astuva suurema asutuse, liikuda ühe visiooni suunas samade väärtuste alusel,” ütleb ta Harju Elule.

Raasiku vallas on kool ja lasteaed juba liidetud Pikaveres. Sealse direktori Helju Kadakase sõnul on kümne aasta eest tehtud liitmine end õigustanud. “Aga Pikaveres on teised kaalutlused. Seal on laste arv väike. Ei saa olla eraldi juhti igal asutusel.”

On ka vastuargumente

Aruküla põhikooli direktor Avo Möls jääb Raasiku põhikooli ja lasteaia Oravake liitmist kommenteerides kidakeelseks. “Ei ole viisakas sekkuda teise aleviku asutuste siseasjadesse. Volikogus olin vastu, kuna ei omanud piisavalt infot antud teemast,” teatab ta Harju Elule.

Praegu lapsepuhkusel viibiv Raasiku lasteaia Oravake direktor Stella Heiberg ei poolda samuti kooli ja lasteaia liitmist. “Kui nad liituvad, siis kaob minu ametikoht,” tunnistab ta isiklikku muret.

“Mõlemad asutused on ju tegelikult pika ajaloo ja traditsioonidega. Tekib uus asutus, kus siis tuleb hakata uut meeskonda taas üles ehitama. Mina tunnen, et see otsus on tehtud kiirustades,” arvab Heiberg.

Turi möönab, et liitmisele on vastaseid. “Lisaks tekitab küsimusi uue asutuse struktuur. Kuidas leida kõige parem lahendus lasteaia jaoks? Õpetajate jaoks igapäevatöös väga palju ei muutu.”

Hakkab silma ka, et kui Raasiku põhikoolis ja lasteaias Oravake on praegu kokku 60 töökohta, siis ühendatud asutuse struktuuris oleks neid 59,5. Bürokraatia väheneks kõigest 0,5 koha võrra.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.