Laulasmaa kooli juurdeehitus valmib detsembris (0)
Article title
Hoone juurdeehitus hilistalvel. Foto Egle Kaur

Jaanuari esimesel nädalal alustati Laulasmaal kooli kauaoodatud juurdeehituse rajamist. Aastal 2007 valminud hoone on tänaseks õpilastele ning lasteaiale kitsas. Üle 2,6 miljoni maksev laiendus saab valmis aasta lõpuks.

Kauaoodatud juurdeehituses on 11 klassi, abiruumid, raamatukogu koos lugemissaaliga ning ka spordihoone. Laiendus rajatakse praeguse koolihoone ning suvilate-eramute vahele.

Harju Elu küsimustele ehitusest vastas Lääne-Harju vallavalitsuse ehitus- ja haldusosakonna nõunik Mihkel Jürisson.

Millal algasid Laulasmaal ehitustööd?

Riigihanke võitjaga sõlmiti leping möödunud aasta 23. detsembril. Käesoleva aasta esimesel nädalal algas töömaa eraldamine piirdeaiaga ja seda saabki lugeda ehitustöö alguseks.

Kes on projekti autor? Kas juurdeehitusega järgitakse ka senise kooli-lasteaiahoone väljanägemist?

Projekti autor on AB Ansambel OÜ ja arhitektid Toivo Tammik ja Andres Mägi. Nad olid ka algse, aastal 2007 valminud hoone arhitektuurse kontseptsiooni autorid.

Projekteerimist koordineeris OÜ Projekt O2. Nagu arhitektid projektis osundavad, “näeb arhitektuurne kontseptsioon ette olemasoleva hoone üldilme ja imagoloogilise olemuse säilitamise”. Fassaadidele lisandub mõningaid uusi materjale ning ruumilist liigendatust.

Kes ehitab ja millal on kõik valmis?

Ehitushanke võitis Eventus Ehitus OÜ. Nende juhtimisel on valmis saadud kaevetööde ja vundamenditaldmikega, hoonealused kommunikatsioonid on paigaldatud, koolihoone laienduse osas on müüriladumine esimese korruse kõrguse saavutanud.

Lepingu kohaselt peab töövõtja valmis tööd üle andma hiljemalt käesoleva aasta 31. detsembril.

Mida laiendus endas sisaldab?

Juurdeehitus on kahekorruseline, nagu olemasolev osagi. Selles on 11 klassiruumi (sealhulgas arvuti- ja tehnoloogiaõpetuse klassid), neid teenindavad ruumid, raamatukogu koos lugemissaaliga ning spordihoone koos vajalike abi- ja kõrvalruumidega.

Primaarne funktsioon kõigil nimetatud ruumidel on kool. Kuid raamatukogu jääb sarnaselt praegusele töötama ka rahvaraamatukoguna ja spordihoone annab kohalikele spordihuvilistele ja -klubidele võimaluse kauaigatsetud treeninguteks.

Kas ja kuidas koroonast põhjustatud eriolukord ehitust mõjutab?

Eriolukord mõjutab ühest küljest ehitusplatsi naabriks oleva olemasoleva koolimaja elu, on see ju suletud ja võimaldaks justkui enne suvevaheaega olemasolevas hoones ette nähtud ümberehitustööd (mida polegi nii vähe) rahulikult ära teha, kuid oma mõju on pandeemial ka vahetutele ehitustööde teostajatele.

Veel ei ole viirus töövõtjate ridu füüsiliselt väga palju hõrendanud, kuid oma mõju nii välistööjõu kui ka kohalike ehitusmeeste saadavusele on see juba avaldanud. Veel keerulisem ja prognoosimatum on eriolukorra mõju edasisele seadmete- ja materjalitarnele.

Milline on eelarve ning kui suure osa sellest katab vald?

Koos käibemaksuga on lepingu hind 2 620 855,38 eurot, sellest 820 000 eurot katab riigieelarveline toetus ning ülejäänud 1 800 855,38 eurot on Lääne-Harju valla omad vahendid.

Kas pärast juurdeehituse valmimist on Laulasmaa kooli/lasteaia ruumimured lahendatud?

Laienduse valmimise järel saab Laulasmaa kool oluliselt kergemalt hingata.

Kolme esimese kooliastme ainekavad on oma majas täidetud, kuid nii nagu vanasõna kohaselt süües kasvab isu, võib Laulasmaa kandis prognoosida kooliealiste laste lisandumist.

Praegune hoone valmis aastal 2007. Foto Allar Viivik 

Kadi-Ingel Kungla, Laulasmaa kooli direktori kt

Uue inimesena majas olen kuulnud, et antud juurdeehitust on oodatud rohkem kui viis aastat. Aga kriitiline on olukord õppekohtade mõttes olnud juba vähemalt viimased kolm õppeaastat.

Kindlasti annab juurdeehitus meile mingiks ajaks ruumidega hõlpu. Kõik sõltub sellest, kuidas Harjumaal linnastumise protsess jätkub. Samuti see, kuidas ja kui pikaks ajaks praegune kriis majandustegevusi mõjutab.

Koolitöö käib meil täie hooga. Olen väga tänulik ja uhke Laulasmaa kooli õpetajate üle, kes igapäevaselt panustavad meie laste arengusse, püüdes praeguses olukorras olla võimalikult paindlikud ja olla lastele nii lähedal kui võimalik.

Tegime sel nädalal lastevanemate hulgas rahuloluküsitluse, et mõista, mida ja kui palju peaksime oma õppekorralduses veel muutma. Selgub, et 78,5 protsenti vastanutest on hinnanud rahulolu praeguse õppekorralduse osas hindega väga hea (5) ja hea (4). Siinkohal tänan ka lapsevanemaid koostöö eest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.