Lapsed lõbustavad end eluohtlike mängudega (0)
Koolid hoiatavad, et veebis ning päriselus levivad autode ning rongide eest viimasel hetkel läbijooksmised on ülimalt ohtlikud. Politsei soovitab õpetajatel ning vanematel jälgida, millega lapsed arvutis ja vabal ajal tegelevad.

Konkreetne näide ohtlikust olukorrast Keila äärelinnas ilmus Facebooki 10. märtsi õhtul. Pealtnägija kirjeldab, kuidas ta sõitis õhtul veidi enne kella viite Vasalemmast Keilasse. Ta jäi seisma ülesõidu ette. “Märkasin nelja noort poissi raudtee peal ülesõidu kohast veidi eemal. Punane foorituli põles ja rong oli iga hetk tulemas, kuid poisid ei andnud mingit märku raudteelt lahkumiseks. Tulid vaid rööbastelt maha ja jäid kohe rööbaste kõrvale, üks nendest võttis taskust telefoni,” kirjutab pealtnägija.

Temale ja teistele autosolnutele tundus, et poisid valmistuvad millekski ja plaanisid selle telefoniga jäädvustada. Mingil hetkel, kui rong oli lähenemas, hüppaski üks poistest teisele poole rööpaid. Tagasihüpe jäeti võimalikult hiliseks, nii et vaid hetk jäi puudu rongiga kokkupõrkest. “Mind võttis see olukord ikka kõhedaks. Otsustasin poistega rääkima minna. /—/ Väike libastumine ja keegi oleks oma lapsest ilma olnud,” kirjutas autojuht. Paraku oli ta poiste hinnangul üks mõttetu tegelane, kes neid oma noomimisega segama tuli.

Noormehed teada

Keila kooli direktor Mait Tõitoja ütles Harju Elule, et noormeeste nimed on teada ja lapsevanemad on kutsutud kooli. “Lisaks rääkisime täna (esmaspäeval – A.V.) õpetajate infominutites, et homse klassijuhatajate tunni teemad on turvalisus, veip ja eluohtlikud üleskutsed internetis. Reedel toimuvad ilmselt samal teemal ka kogunemised,” rääkis Tõitoja.

Veebikonstaabel Maarja Punaku kinnitusel on noorte taolise tegutsemise korral tegemist äärmiselt eluohtliku ja rumala käitumisega. Kui noored seda ei mõista, siis soovitab konstaabel kutsuda kohale politsei, kes saab liiklusseadust neile täpsemalt selgitada ning ohtliku tegevuse raudteel lõpetada.

Kuusalu keskkooli direktor Vello Sats ütles, et lapsevanematele on eKooli kaudu saadetud infot. Samuti on neile saadetud edasi veebikonstaabel Andero Sepa ning sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juhi Eve Libliku pöördumine mängude ohtlikkusest. „Meie seniste andmete põhjal ei ole väljakutsemängud meie koolis probleem,” rääkis Sats.

Tabasalu ühisgümnaasiumi koordinaator Karin Lember ütles, et valla kõik koolid said lapsevanematele edastamiseks politsei ja Sisekaitseakadeemia lastekaitseüksuse poolt koostatud selleteemalise infolehe. See saadeti lapsevanematele eelmisel nädalal ka edasi. Ühegi ohtliku juhtumi kohta Harku vallas teavet ei ole.

Tehke ohud selgeks!

Konstaabel Maarja Punak soovitab vanematel rääkida oma lastega taoliste mängude ohtudest. Kui laps kuuleb ema või isa käest argumenteeritud põhjust, miks sellised tegevused on ohtlikud, siis on Punaku hinnangul palju suurem tõenäosus, et laps suudab surve all mängimisest keelduda. “Siin on oluline, et lapse ja vanema vahel oleks usalduslik suhe ning see saab tekkida vaid siis, kui vanemad ka päriselt huvituvad, mida lapsed vabal ajal nii toas arvutis kui ka kodust väljas teevad,” rõhutas ta.

Lisaks soovitas Punak: vanemad ja õpetajad peavad olema hoolivad ja tundma huvi laste tegemiste vastu. “Oluline on see, et kui täiskasvanud märkavad probleemi, siis julgeksid ka nõu küsida. Abi saavad osutuda lastekaitse- või sotsiaaltöötaja, psühholoog ja ka politseinikud,” õpetas ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.