Laimav valeinfo – Mart Eensalu eesmärk või abinõu? (0)
Article title
Meriküla spordi- ja õppekeskus. Foto Andres Tohver

Kes võiks kuuluda kooli hoolekokku? Eks ikka inimene, kellel oleks missioonitunnet nii lapsevanemana kui kogukonna liikmena, empaatiavõimet näha arengut nii kogukonnas kui laiemalt. Ennekõike peaks see inimene aga olema aus oma rollides. Hoolekogu esimees siis – kahekordselt aus.

Kolmapäeval jagas Baltimaade suurim uudisteagentuur BNS (Baltic News Service) Harju Elule, nagu ka teistelegi meediaväljaannetele järjekordset uudist arengutest Harku valla Muraste koolis, kas ja kuidas tuleb kolmas kooliaste. Uudise edastajaks BNS-ile oli Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu. Selle informatsiooni avaldasid mitmed meediaagentuurid, lühikest aega oli see isegi Eesti loetavaimas, Delfi portaalis.

Uudis ise oli järgmine:

Muraste koolipere suur võit:

Ministeerium ei luba Harku valla juhtidel lapsi sügisest ohtlikule kooliteele ajada. Pikka aega Harku valla ning Muraste Kooli õpetajate ja lapsevanemate vahel küpsenud tüli sai lahenduse – Haridus- ja Teadusministeerium ei andnud koolitee ohtlikkuse tõttu Harku vallale luba kolida Muraste Kooli III kooliaste endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas.

Haridusministeerium põhines oma otsuses Maanteeameti eksperthinnangule, mille kohaselt pole ohutu juurdepääs koolihooneni ning võimaliku ohu korral sealt turvaline lahkumine tagatud. Samal seisukohal on ka Muraste kooli direktor, õpetajad, hoolekogu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ning Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid. Kooli kolimise vastu andis aprillis allkirja 1100 inimest. /—/

Kuivõrd tegu on vallavalitsuse töötajaid isiklikult solvava valeinformatsiooniga, ei pea toimetus selle uudise täies mahus avaldamist võimalikuks. Aga uudis jätkus edasi vaimus, kuidas Harku vallavalitsuses istuvad usurpaatorid, kelle ainueesmärk on võim ja kinnisvaraga sahkerdamine. Uudisteagentuur BNS-ile sündmuste arengu kohta informatsiooni jaganud Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu on aga messias, kes pidas usurpaatoritega kogu kogukonna nimel rasket, aga nüüdseks juba võidetud võitlust – haridusministeerium ei andnud luba Merikülas kooli avamiseks.

BNS vabandas valeuudise levitamise pärast

Et Harju Elu on arengutel Muraste-Meriküla liinil kogu aeg silma peal hoidnud (viimati kirjutasime 2. aprillil pealkirja all “Peavalu nimega Muraste kool”), aga meil ja meie lugejail puudus igasugune teave, et ministeerium jättis koolitusloa andmata, siis palus Harju Elu toimetus Haridus- ja Teadusministeeriumil oma seisukohta kommenteerida. Vastus üllatas, sest ministeeriumist saadud autentne informatsioon oli absoluutses vastuolus informatsiooniga, mida levitas Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu. Haridusministeeriumi vastus kõlas nii:

“Haridus- ja Teadusministeerium ei ole koolitusloa andmise kohta otsust teinud. Ministeerium ootab kooli pidajalt otsustamiseks vajaminevat täpsustavat infot ja seisukohti hiljemalt 21. maiks. Enne seda ministeerium kindlasti mingit otsust ei tee.”

Mart Eensalu. Foto Ülo Russak 

Nüüd pöördus toimetus uudisteagentuuri BNS-i poole palvega põhjendada, miks levitatakse valeuudist. Vastuses vabandas uudisteagentuur BNS valeuudise levitamise pärast. Vastus, millele kirjutas alla BNS-i peatoimetaja Kalev Korv, kõlab nii:

“Tuleb kahjuks tõdeda, et ajakirjanik uskus tõesti pressiteates kirjutatut ning jättis HTM-ist üle küsimata, kas pressiteates kõneisikuna esinenu väited vastavad täielikult tõele. Eemaldasime uudise infovoost ja oleme küsinud infot edastanud isiku selgituse, miks ta väärteavet jagas.”

Valeinformatsioon poliitilistel eesmärkidel?

Edasi ei jäänud meie lehel midagi muud üle, kui pöörduda valeinfo algallika ehk uudise tekitaja poole küsimusega, miks Muraste kooli hoolekogu esimees Mart Eensalu valeinfot lekitab. Vastus on siin:

“Lõplikku otsust veel Ministeeriumilt tõesti pole, sest nagu teatega kaasas olnud kiri kinnitas, on vallal võimalus esitada vastupidiseid tõendeid 21. maini. Muraste lapsevanemate ja õpetajate jaoks on see väga oluline küsimus ning seetõttu me selle teemaga igapäevaselt tegeleme.”

Nii et ka valeinformatsiooni allikas ise kinnitab: lõplikku otsust veel pole.

Muidugi tekib siis küsimus – miks veel teadlik vallavalitsust laimav valeinformatsiooni levitamine kogukonnas nädal enne ministeeriumilt otsuse saamist. Las vastab sellele küsimusele ka Mart Eensalu ise. Ja Harju Elu küsiski hoolekogu esimehelt: kas see on tema teadlik poliitiline tegevus enne kohalike omavalitsuste valimisi, on see tema eesmärk või abinõu? Sellele küsimusele jättis Mart Eensalu vastamata!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.