Saada vihje
Lageraie Viimsis tuli kohalikele üllatusena (0)
Veebruari lõpus ja märtsi alguses üllatas Viimsi poolsaare tipu elanikke raie Rohuneeme ja Kelvingi külade lähedal. RMK võttis kokku maha 13,7 hektarit riigimetsa.

“Metsade mahavõtmise lugu lahvatas meie Facebooki grupis täpselt Eesti vabariigi sünnipäeval. Siis ilmusid kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) pildid ootamatute lageraiete käigus kodu kaotanud põtradest,” ütles EMA koordinaator ning ajakirjanik Linda-Mari Väli.

Tema sõnul lonkisid põdrad fotodel nõutult kändude vahel. Kaugemal paistis palgikoormat minema sõidutav metsaveoauto ning harvesterid töötasid tavapärase efektiivsusega. “Vaevalt nädalaga võeti maha kümnete hektarite kaupa eelkõige sealset kaitsealust metsa,” rääkis Väli. RMK kinnitusel võeti siiski maha 13,7 hektarit.

Viimsilaste vestlusgrupis tõusis sellise teguviisi pärast nurin. Kohalikud käisid autodega lanke vaatamas ning kirusid olukorda. “Minule on kohalikud elanikud vestlustes kinnitanud, et mitte mingisugust teavitamist pole nende seas tehtud. Ning et ka valla ajaleht pole RMK raiumisplaanidest midagi rääkinud. RMK sõnul oleks vald pidanud kohalikke teavitama. Valla sõnul polevat aga neil üldse mingit vasturääkimisõigustki ning niimoodi on seda palli ühe vastutusalalt teisele veeretatud,” seletas Linda-Mari Väli.

Pöördumine RMK poole

9. märtsil kohtus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Viimsi külavanemate ning mõningate aktiivsemate kodanikega. Kohalik EMA aktivist, kes sellest üritusest osa võttis, andis Väli sõnul asjast kokkuvõttes sellise ülevaate: “Ma sain aru, et 75 protsenti RMK Eesti metsadest on raieküps. Edasi räägiti poolteist tundi põtradest. Mingit vabandust ega arusaamist toimunud veast pole tekkinud,” vahendas ta.

Tehnika rikkus osaliselt ka teid. FOTO Kert Grünberg 

Praegu valmistavad viimsilased koos külavanematega ette avalikku pöördumist RMK poole. Selles nõuavad nad korraliku kaasamist raiepoliitika planeerimisse, milleks FSC-sertifikaadi omamine RMKd tegelikult ka kohustab. “Kohalikud kurdavad selle üle, et maha on võetud nende kodumetsad, milles olid tavapärased läbikäigurajad, näiteks koerajalutajatele või jooksjatele. Nüüd on ilusate, marjarohkete kuusikute ja männikute asemel lagedad kännumaad. Paljud kohalikud kurtsid, et nende teed on porimülgasteks muudetud,” rääkis Väli.

Kolgas asjad arutusel

Kas ja kui palju on aga metsade lageraie viimasel ajal probleem? EMA koordinaatori sõnul on see mure üle Eesti ning ka Harjumaal. “Hiljuti räägiti meil metsagrupis näiteks Nõmme ja Pääsküla inimesi ehmatanud lageraiest Harku metsades,” ütles naine. Positiivne on aga tema sõnul Kuusalu valla Kolga kaasamisnäide. “Kohalikud suutsid esimese RMK infokoosolekuga peatada sel talvel toimuma pidanud raied,” rääkis Väli. Seal piirkonnas on kavas peaaegu pool aleviku inimasustust ümbritsevatest metsadest lageraiega maha võtta. Viimastel aastatel on Kolga lähedal juba toimunud väga intensiivsed raied.

“Praegu on RMK, valla ning kohalike esindajatest moodustatud töögrupp, kes valmistab ette uue kokkuleppe. Seda hakatakse siis kohalike elanikega taas arutama. Ootame ja vaatame. Aga antud kaasamisprotsess tundub esialgu üsna paljutõotav,” oli Väli rahul.

Kuid mõned asjad teevad metsakaitsjaid siiski väheke murelikuks. Näiteks see, et pikemas perspektiivis tahetakse ikkagi kõik “küpsed” metsad maha võtta.

INTERVJUU

Kohalikud ning metsakaitse aktivistid väidavad, et raie tuli neile üllatusena. Kas see oli nii?

Liina Rüütel, Viimsi Teataja peatoimetaja: Konkreetse Kelvingi külla viiva Reinu tee äärse metsaraie osas elanikke ei teavitatud, sest tegemist on RMKle kuuluva majandusmetsaga. Seadusest tulenevalt vallal antud olukorras teavituskohustust ei ole. Samuti puudub võimalus raide osas kaasa rääkida. Vallavalitsus peab õigeks teavitada vallakodanikke valla kaitsealadel tehtavate raiete osas, kuna seal on võimalus vallavalitsusel otsustada raie liikide ja mahtude üle.

Kas ja kui palju rikuti teid ning kes need taastab?

Otseselt rikuti teekatet ligi 50 ruutmeetri ulatuses. Kohtutud on ka RMK esindajatega ning teekatte kahjud korvatakse RMK poolt. Ilmade soojenemisel veoload peatati, et võimalikke suuri kahjusid vältida.

Mis saab langist edasi? Kas see metsastatakse või mitte?

RMK sõnul istutatakse uued istikud antud lankidele juba sellel kevadel.

Kui palju ning millistest kohtadest lähiajal veel Viimsi poolsaarel metsa maha võetakse?

RMK sõnul on selleks aastaks raietööd Viimsi vallas lõppenud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.