Läbi raskuste tähtede poole (0)

Ühe elujõulise riigi ja tugeva majanduse arenguveduriks on ettevõtlus. Ühiskondlik rikkus saab tekkida vaid ettevõtluses ja meie eesmärgiks peab olema Eestist luua parima ettevõtluskliimaga riik Euroopas. Selleks on hulk eeldusi juba olemas. Eesti on oma laialdaste ja hästi toimivate e-teenustega maailmas esirinnas. Meil on lihtne maksukeskkond ja oleme start-upide loomisel maailmas vaieldamatud liidrid.
Kuid ainuüksi riigi panusest siin ei piisa, ettevõtluse ergutamiseks on vaja ka aktiivseid ja teotahtelisi inimesi, kes viivad elu edasi. Eilne Harjumaa Ettevõtluspäev näitas taaskord, et meil jagub ettevõtlikke mehi ja naisi. Üheskoos maha istudes saame kuulda reaalseid edulugusid, mis on muutnud Harjumaa ettevõtluskeskkonda ning on heaks eeskujuks terves Eestis. Ettevõtlust tervikuna – ei ole kunagi liialt palju. Kui seda liialt palju saab, siis leiavad ettevõtlikumad uusi väljundeid uute toodete ja turgude osas.

Ettevõtlusest rääkides seatakse tihti eeskujuks suurfirmasid ja korporatsioone ning tagaplaanile kipuvad jääma meie tegelikud majanduse mootorid – väikesed- ja keskmised ettevõtted. Ainuüksi Euroopa majanduses moodustavad 99% väikesed- ja keskmised ettevõtted. Sellisest perspektiivist vaadatuna on tugeva riigi ja majanduse võtmeküsimuseks, kui hästi me suudame kaasa aidata oma väikeettevõtlusele.

Samas peaksid eestlased olema veel enam motiveeritud ettevõtlusega tegelema. Kui Ameerika Ühendriikides plaanib kümnest koolilõpetajast seitse tegelda peale hariduse omandamist ettevõtlusega, siis Eesti kontekstis on selleks arvuks kümnest umbes kolm. Oluline on toetada meie noori oma esimestel sammudel isikliku ettevõtte rajamiseks. Selleks vajame me ka laiapõhjalist ettevõtlusõpet juba gümnaasiumiastmes. Ettevõtlusõppest saadavad teadmised ja kogemused aitavad kiirelt muutuvas maailmas toime tulla. Ettevõtlikkusest on saanud võtmepädevus, mis on vajalik nii õppetöös kui ka tööturul, mistõttu on mitmed riigid juurutanud ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel.

Ärimees Richard Branson, kes on rajanud mitmeid edukaid ettevõtteid, on kord öelnud: „Minu jaoks tähendab ettevõtlus võimalust teha seda, mille üle saan uhke olla, võimalust ühendada andekaid inimesi ja koos nendega luua midagi, mis muudab meid ümbritsevate inimeste elu.“ Teame ju, et unistada tuleb suurelt! Teeme oma unistused ka teoks!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.