Lääne-Harju praostina jätkab Jüri Vallsalu (0)
Article title
Praost Jüri Vallsalu Foto: Urmas Roos

Järvakandis peeti 27.märtsil EELK Lääne-Harju praostkonna sinodit. Järgmiseks neljaastaseks ametiajaks valiti praostina jätkama Hageri ja Saku koguduste õpetaja Jüri Vallsalu. Sinodi 28 saadikust hääletas tema jätkamise poolt 26. Abipraosti tööd jätkab sama arvu poolthäälega Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukk.

Jüri Vallsalu on praosti ametis juba aastast 1993. Ta teenib Raplamaal Hageri Lambertuse kogudust ning viimasel ajal ka uut Saku Toomase kogudust.

Peapiiskop Urmas Viilma meenutas Lääne-Harju sinodil peetud jutluses äsjast märtsiküüditamise 70. aastapäeva. Ta juhtis tähelepanu kui tähenduslik on see, et Maarjamaalt küüdivagunitega teele saadetud inimesi meenutati seekord Maarjamäel paastuaegsel maarjapäeval. See paneb keskenduma Maarja tähendusele meie elus.

Majanduslik olukord paraneb

Koguduste tegevuse juures on märke majandusliku toimetuleku paranemisest. On tõsi, et need ei avaldu veel vaimulike palkades. Küll aga tehakse kirikutesse vitraaže ja paigaldatakse vaipu. Peapiiskopi sõnul on muinsuskaitse siin mõnikord isegi pahandanud: maja katus laseb läbi, aga kirikusse pannakse vitraaže?

Taasiseseisvumisest alates on Eestis korrastatud ja uuele elule aidatud või ehitatud 47 kirikuhoonet, kabelit ja muud sakraalhoonet, mida on Viilma hinnangul muljetavaldavalt palju. Eluolulised tööd hoonete juures on enamikul tehtud, kuid ühtlasi on tänaseks jõutud ka mõistmisele, et kirikuhoone korrastamine ega remont ei saa olla kogudusetöö põhisisu. Kirik ei ole restaureerimisbüroo, sest temalt oodatakse eelkõige jumalasõna kuulutamist. Lsaks ka avatud olekut, suhtlemist ja hoolimist.

Orel pakub huvi

Sinodil tehti kokkuvõtteid ning jagati kogemusi kogudusetöö praktilises korraldamises. Murelikumal toonil oli põhjust peatuda laste- ja noorsootööl, sest eestvedajaid napib. Samas rääkisid koguduste esindajad sellest, et muusikakoolidel on tekkinud suur huvi oreliõpingute vastu. Ning ka teised koolid uurivad võimalusi, kuidas saaks lastele orelit tutvustada.

Mitmed koolid on avaldanud soovi kirikupühade ajal kirikus teenistusel osaleda. See loob häid võimalusi koolide ja kirikute koostööks ning lubab loota, et uus põlvkond organiste on peale kasvamas.
Eelmise aasta lõpu seisuga kuulub Lääne-Harju praostkonda 11 kogudust. Kõige värskem neist on möödunud aastal loodud Saue Pauluse kogudus. Liikmeannetajate arv on praostkonnas 2102, kirikuid üheksa , abikirikuid kaks ja muid kirikuhooneid viis.

Regina Hansen

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.