Saada vihje
Laagris algasid taas suured teetööd (0)
Article title
Veskitammi ristmik ja liiklussõlm valmib tänavu oktoobris. Fotol teetööd mullu juulis. FOTO: Allar Viivik
Lisaks peagi valmivale Veskitammi ristmiku ehitusele algasid Laagris teetööd ka mõnisada meetrit Tallinna kesklinna poole. Selveri lähedale rajatakse “Pargi ja reisi” parkla ning uuendatakse peaaegu 800 meetrit Pärnu maanteest. Kõik tööd maksavad veidi üle 3,2 miljoni euro.

Maanteeameti põhja teehoiu osakonna projektijuht Ksenia Haavistu ütles, et tööd algasid 1. juulil. Kogu tööde ajal tagab ehitaja enamasti 2+1 sõiduradade lahenduse. Kuid võimalusel ka 2+2. “Kuna töötingimused on kitsad ning lisaks on väga palju kommunikatsioone rekonstrueerida, tuleb kohati erandkorras rakendada 1+1 sõiduradade lahendust. Tööd kestavad kuni detsembrini 2019,” ütles Haavistu.
Esimeses etapis, mis kestab 15. juulini, alustatakse töödega kesklinna poolses otsas. Juba on tehtud kilomeetrite 12,3–12,6 tasandusfreesimine. Sellega samal ajal ehitatakse raudtee poolsele küljele ajutist käiguteed. Alates 2. juulist on suletud 300 meetri ulatuses Teelise tänava poolne osa sõiduteest ja kõnnitee.

Peatus uues kohas

“Liiklus säilitatakse 1+1 lahendusena raudtee poolsel küljel. Tagatakse ligipääsud Lõikuse, Külvi ja Saagi tänavale, aga objektiga külgnevatelt tänavatelt väljasõidul lubatakse ainult parempöörded. Pärnu suunas sõites on esimene võimalus tagasipöördeks Jälgimäe tagasipöördel ning Tallinna suunas sõites enne Vabaduse puiestee ja Pärnu maantee ristumist,” selgitas Haavistu.
Jalakäijad suunatakse raudtee poolsele küljele mööda fooriga reguleeritud ülekäiku. Kergliiklejatele rajatakse 1,5 meetri laiune aedadega piiratud koridor tagamaks ligipääsu Külvi tänavale. Linna sisenev ja linnast väljuv Vana-Pääsküla ning kaugliinide bussipeatused tõstetakse 100 meetrit praegusest asukohast Pärnu poole. Ülal nimetud piirangud kestavad 15. juulini.

Parkla ja kergliiklusteed

Lisaks 740 meetri pikkuse lõigu rekonstrueerimisele rajatakse “Pargi ja reisi” parkla ning selle juurdepääsutee koos jalgtee ühendustega. Samuti rajatakse ooteala ja bussipeatus valla- ning maakonna bussiliinidele. Samuti ehitatakse 470 meetrit uusi kergliiklusteid ning rekonstrueeritakse 885 meetrit olemasolevaid kergliiklusteid.

Tegu on Maanteeameti ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi finantseeritava projekti “Riigitee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 13,0–16,0 Tallinna piir-Topi sõlm ehitus” osaga. Objekti omafinantseering on 15% , mida Maanteeamet ja Tallinna Kommunaalamet finantseerivad ühiselt.
Ehitab AS YIT Eesti ning omanikujärelevalvet teeb OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. Ehitustööde maksumus on 3,22 miljonit eurot.

Veskitammi valmib oktoobris

Ksenia Haavistu ütles, et Veskitammi ristmikul ja selle ümbruses lõpetatakse asfalteerimistöid. Valmimas on Seljaku tänav ja Seljaku tänava pikendus ning Jälgimäe-Topi kogujatee. “Ehitamisel on Uuekõrtsi jalg- ja jalgrattatee koos Pääskula jõe truubiga. Ees ootab müratõkkeseinade ehitamine, liikluskorralduse vahendite paigaldamine, maastikukujundustööde lõpetamine ja võrkaedade paigaldamine. Objektil on tööde tähtaeg oktoober 2019,” selgitas Haavistu.

Laagris Kuuse tänava ja Pärnu maantee vahel olev raudteeületuskoht suletakse lähiajal ning liiklus suunatakse ümber. Raudteeületuseks jääb kasutusele Laagri Maksimarketi juures olev ning uus Veskitammi tänavale ehitatud tunnel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.