Laagri ülesõit avati. Millised tööd seal jätkuvad? (0)

Vastab Ksenia Haavistu

Maanteeameti põhja teehoiu osakonna projektijuht

Eelmisel nädalal avati liikluseks Laagris asuva Veskitammi ristmiku raudteeülesõit. Miliised tööd seal veel jätkuvad? 

Lõpetatakse Veskitammi tänava tunneli ehitus, Uuekõrtsi jalgtee koos Pääskula jõe truubi paigaldamisega jalgtee alla, Seljaku tänav ning Vanasilla ja Nõlvaku tänava ristmiku ehitus. Samuti lõpetatakse Jälgimäe-Topi kogujatee ehitus. Rekonstrueeritakse tehnovõrke ning viiakse lõpuni asfalteerimise tööd.

Mis on tänaseks tehtud?

Töö käigus renoveeritakse ka Pärnu maantee kate lõigul km 13,0-13,71 linnast väljuval suunal ning km 13,0-13,59 linna siseneval suunal. Peaaegu on valmis ja liiklejatele ka juba avatud kaks jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tunnelit ( Pärnu maantee ja raudtee all). Valmimas on ka Veskitammi tunnel. Jätkatakse töödega Jälgimäe-Topi kogujateel ning jalgratta- ja jalgteel.

Topi liiklussõlme Jälgimäe poolse kolmeharulise ringristmiku ning Urda tee vahele rajati uus kogujatee (ramp) ning suleti talveni kasutuses olnud mahasõit pärnu maanteelt. Projekteeriti ja ehitati peaaegu valmis Urda kogujatee pikendus koos Urda bussipeatuse nihutamisega kogujatee äärde ja Laagri bussipeatuse nihutamisega. Töös on ka Seljaku tänava lõik Seljaku tänava mahasõidust kuni Kokasauna teeni.

Juunis alustatakse  Pärnu maantee teelõigu km 12,30 – 13,04 rekonstrueerimisega ning “Pargi ja Reisi” parkla ehitusega. Töödele kulub kuus kuud 

Kuidas on korraldatud liiklus  tööde ajal? 

Tööde planeerimisel pööratakse eriliselt tähelepanu Pärnu maantee liikluse sujuvusele. Arvestades käesoleval aastal teostatavaid töid, kasutatakse põhimaanteel peamiselt 2+1 sõiduradadega liikluskorraldust, seda eriti põhitee viimaste asfaldikihtide paigaldamise ajal.

Osaliselt rekonstrueeritakse ka Seljaku tänava ning Vanasilla ja Nõlvaku tänava ristmik. Kahjuks pole võimalik kasutada ehitustöödel osalist tänava sulgemist. Eelmainitud tänavad suletakse ning avatakse järk-järgult .

Kergliiklejatele on avatud Pärnu maantee ja raudtee alused tunnelid. Jalakäijana on maanteed võimalik ületada ka Jälgimäe ristmikul ja Selveri läheduses oleva fooriga reguleeritud ülekäiguradade kaudu.

Kõigi töödega planeeritakse lõpule jõuda hiljemalt tänavu oktoobris.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.