Kuusalu vallavolikogus vahetatakse aktiivselt pooli (0)
Article title
Mairika Rajaväli.

2017. aasta sügisel EKRE nimekirjas Kuusalu vallavolikogusse valitud Mairika Rajaväli otsustas liituda Marti Hääle juhitud opositsioonilise valimisliiduga Üks Kuusalu Vald. Samas kaldub Hääle valimisliitu kuuluv Ingeldrin Aug koostööle praeguse Kuusalu võimuliiduga, mille tuumikuks on valimisliit Ühine Kodu ja Keskerakond.

Segadus lõhestunud Kuusalu vallavolikogus kasvas veelgi, kui valimisliit Üks Kuusalu Vald andis 7. aprillil oma Facebooki kaudu teada, et nende nimekirjas 2017. aastal vallavolikogu liikmeks kandideerinud Ingeldrin Aug lahkus valimisliidust ja asus volinikuna toetama Värner Lootsmanni ja Urmas Kirtsi juhitavat koalitsiooni.

Ühtlasi selgus teadaandest, et valimisliiduga Üks Kuusalu Vald oli liitunud volinik Mairika Rajaväli, kes seni kuulus vallavolikogu EKRE nimekirja.

Õli valab tulle reformierakondlasest volikogu esimehe Margus Soomi umbusaldamine, mille aega pole jätkuvalt suudetud kokku leppida.

Lahkuja ei lahkunudki?

Harju Elu küsimusele, miks Ingeldrin Aug valimisliidust Üks Kuusalu Vald lahkus, vastas selle juhtfiguur Marti Hääl: “Omal soovil.” Mees lisas: “See on pikem protsess olnud. Kui see lõpule jõudis, siis me tegime avaliku teate.”

“Väide, et olen valimisliidust lahkunud ja toetan Urmas Kirtsi ning Värner Lootsmanni juhitavat koalitsiooni on mõlemas osas vale ning palun seesugust valeväidet mitte ajakirjanduses esitleda,” teatas Ingeldrin Aug seevastu Harju Elu järelpärimisele.

“Seisan jätkuvalt 2017. aasta sügisel Valimisliit Üks Kuusalu Vald manifestis sõnastatud põhimõtete eest, eriti valla juhtimist puudutavas osas, kus seadsime põhimõtteks, et “Volikogus ei moodustata poliitilist koalitsiooni, vaid teeme koostööd inimestega parimate ideede elluviimiseks,”” jätkas Aug.

Ingeldrin Aug. Fotod Andres Tohver 

“See on olnud ka põhjus, miks ei ole ma tormakalt kaasa läinud kõikide valimisliit Üks Kuusalu Vald poliitiliste avaldustega, vaid panustanud pigem sisutegevustesse, näiteks andsin eriolukorra algul nõusoleku osaleda Kuusalu valla kriisikomisjoni töös oma oskuste ja kogemustega. Kahetsusväärselt ei olnud see vastuvõetav ülejäänud valimisliit Üks Kuusalu Vald volinikele,” tunnistas Aug.

“Ei, ma ei ole Keskerakonna ega ühegi teise erakonna liige ega kuulu ka valimisliitu Ühine Kodu. Olen kahtlemata koostöö-usku inimene ning usun, et edukas meeskonnatöö jagab ülesande ja korrutab edu,” rõhutas Aug.

Hääle arvates jälle ei toimu Kuusalus praegu mitte valla arengust lähtuv juhtimine, vaid lihtsalt positsioonide säilitamine. “Urmas Kirtsi on nõus tegema kõik selleks, et jätkuvalt vallavanema toolil istuda.”

Uuendused ei teostunud

“Tulles esmakordselt poliitikasse, omasin suurt teotahet ja soovi panustada kodukandi edendamisse ja arengusse. Lootsin, et suudan tuua uuendusi valla iganenud juhtimispõhimõtetesse ja viia ellu poliitikat, mis lähtuks vaid vallarahva huvidest. Tänaseks aga oleme jõudnud olukorda, kus EKRE üks volinik Sulev Valdmaa on otsustanud ühineda Urmas Kirtsi ja Värner Lootsmanni poolt juhitava koalitsooniga,” põhjendas Mairika Rajaväli Harju Elule pooltevahetust.

Valdmaa omalt poolt väitis, et tema ei tea, miks Rajaväli EKRE nimekirjast lahkuda otsustas. “Mina lugesin Mairika Rajaväli otsusest Facebookist,” teatas ta. Harju Elu küsimusele, mida Marti Hääl Rajavälile nimekirja vahetamise eest lubas, vastas Valdmaa: “Pole aimugi.”
“Sest ta avaldas soovi. See vestlus on olnud juba mõnda aega,” põhjendas Hääl Rajaväli ülejooksmist.

Küll tunnistas Valdmaa, et seoses eelseisva korduvalt pooli vahetanud Margus Soomi umbusaldamisega on EKRE-l lootust pääseda vallavalitsusse.

“Kui Reformierakonna liikmest vallavolikogu esimeest umbusaldatakse, siis on loogiline, et praegune Reformierakonna esindaja Kuusalu vallavalitsuses lahkub. Kuna EKRE esindaja on üks kümnest umbusaldusele allakirjutanust, siis on samuti loogiline, et EKRE esindaja arvatakse vallavalitsuse koosseisu. Mina olen võimalik kandidaat sellele kohale, kuid lõpeks on teisigi variante,” selgitas Valdmaa.

“Põhimõtteliselt, sisuliselt ja täpselt ei ole midagi kokku lepitud. Igasuguseid juttusid ja mõtteid ja arvamusi on olnud.”

Väärib mainimist, et Eesti erakondade äriregistri teabesüsteemi järgi pole aga ei Rajaväli ega ka Valdmaa kunagi EKRE liikmed olnudki.
Valdmaa puhul on teabesüsteemis märgitud vaid, et mees kuulus aastatel 2000–2006 Isamaaliidu ja 2006–2012 IRL-i ridadesse.

Umbusaldust ei tulegi?

Valdmaa jättis ka lahtiseks, kes ikkagi uueks vallavolikogu esimeheks valitakse. “Selle koha vastu on minu teada ilmutanud huvi rohkem kui üks inimene. Nii et ei ole teada, kes lõpuks valitakse.”

“Ei oska ju öelda, aga isiklik arvamus on küll, et Värner Lootsmann saab. Koalitsioonil on ju kümme volinikku,” ütles Hääl, viidades kaheksale Ühise Kodu, ühele Keskerakonna ja ühele EKRE esindajale.

Keskerakondlane Värner Lootsmann, kes istub praegu nii Loksa linnapea kui ka Kuusalu vallavolikogu aseesimehe toolil, ei kinnitanud väidet, et temast on saamas uus Kuusalu vallavolikogu esimees.

“Põhimõtteliselt, sisuliselt ja täpselt ei ole midagi kokku lepitud. Igasuguseid juttusid ja mõtteid ja arvamusi on olnud, aga mis me seda enne ikka arutame. Me ei tea isegi, millal see volikogu istung võib toimuda,” ütles Lootsmann maakonnalehele.

Nimelt 9. aprillil sisse antud reformierakondlasest volikogu esimehe Margus Soomi umbusaldamine oleks pidanud minema volikogus hääletusele 30. aprillil, aga Soom saatis 28. aprilli öösel kell 23.35 volikogu liikmetele meili, milles tühistas volikogu istungi.

“Oleme Kuusalu vallavolikogu istungi VOLIS vms töövormi ettevalmistamisega lõpusirgel. Täna toimus nn testvolikogu istung. Kõik toimis peale salajase hääletamise. Homme, teisel testvolikogul, lahendame ka selle probleemi. Ma ei ignoreeri volikogu kümne liikme soovi ja tühistan volikogu istungi kutse 30.04.2020 kuupäeva,” keerutas Soom.

Infot selle kohta, millal volikogu istung ikkagi toimub, Harju Elul volikogu esimees Soomilt saada ei õnnestunud. “Ka minul ei ole mingit infot,” kurtis volikogu aseesimees Värner Lootsmann.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.