Kuusalu vallavolikogu on sundliitmisele vastu (0)
Kuusalu vallavolikogu kinnitas 3. mail aprillis toimunud rahvaküsitluse tulemused . Kahel päeval osales hääletusel 595 inimest, kellest 357 (60%) olid Kuusalu ja Loksa ühendamise vastu. Poolthääli sai valitsuse sundliitmise ettepanek küsitlusel 238 ehk 40 protsenti.

Kuusalu vallavolikogu ei nõustu vabariigi valitsuse ettepanekuga Kuusalu valla ja Loksa linna ühendamiseks uueks haldusüksuseks seisab volikogu otsuses. Istungil oli kohal 15 saadikut, puudus neli volikogu liiget. Sundliitmise plaanide vastu oli kümme saadikut, poolt kolm, üks saadik ei osalenud hääletusel ja üks jäi erapooletuks. Volikogu otsus saadetakse Loksa linnavolikogule, riigihalduse ministrile ja Harju maavanemale.

Loksa kinnitas rahvaküsitluse tulemused päev hiljem ehk 4. mai linnavolikogu istungil. Kokku osales linnas aprillikuisel rahvaküsitlusel 632 inimest ehk 26,1 protsenti 2420 hääleõiguslikust elanikust. Sundliitmise plaani vastu ütles ei 73,7 protsenti hääletanutest. Valitsuse sundliitmise kava ja arvamuse andmist arutati volikogus eile, 11. mai õhtul.

7. ja 8. mail toimus rahvaküsitlus Paldiskis. Sellel esitatati linlastele üks küsimus: “Kas toetate Paldiski linna ja Padise valla ühinemist ühiseks omavalitsusüksuseks?” Paldiskil ja Padisel ühist maismaapiiri pole, kuid Keila vald väljendas tänavu 31. jaanuaril oma nõusolekut teha piiride muutmise ettepanek Paldiski volikogule. Hääletusest võttis osa 110 Paldiski linna elanike registris olevast 3200 inimesest. 56 osalenutest vastas eitavalt ja 54 vastas jaatavalt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.