Kuusalu vald kimpus vee ja kanalisatsiooni hinnaga (0)
Article title
Kuusalu-Kiiu biopuhasti sisevaade. Foto Kuusalu Soojus OÜ

25. veebruaril võttis Kuusalu vallavalitsus Kuusalu Soojus OÜ ettepanekul vastu otsuse tõsta vee ja kanalisatsiooni hinda vallas 9 protsendi võrra. Hinnatõus oleks jõustunud 1. aprilli, kuid otsusest taganeti juba 1. märtsil.

Mis oli sedavõrd kiire meelemuutuse põhjuseks? “Kuusalu vallavalitsus ei tõsta ega langeta hinda, vaid kooskõlastab vee-ettevõtte põhjendatud veehinna muudatustaotlused,” vastab Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt Harju Elu päringule.

“Kuusalu Soojus OÜ esitatud taotlus sisaldas 9 protsenti hinnatõusu. Kooskõlastamine otsustati kehtetuks tunnistada, kuna laekus täiendavaid andmeid, mis ei olnud taotluses kajastatud,” lisab Kraanvelt. Mis need täiendavad andmed olid, seda vallavanem ei täpsusta.

Praegu maksab Kuusalu Soojuse poolt pakutud vee kuupmeeter 2,02 eurot, kanalisatsiooniteenuse kuupmeeter 2,44 eurot. Koos käibemaksuga on need numbrid vastavalt 2,21 ja 2,93 eurot.

Kuusalu Soojus kimbatuses

Kuusalu Soojus haldab valla territooriumil kokku ühtteist veepiirkonda. “Meil on klientidega üle 930 lepingu,” selgitab juhataja Kalle Küngas. Tema sõnul esitas ettevõte vallale hinnatõusu taotluse 29. jaanuaril 2021.

Küngase sõnul olid taotluse üheks põhjuseks aastatel 2020–2021 valminud viis projekti: Kuusalu ja Kiiu ühise reoveepuhasti renoveerimine, Uuri küla reoveepuhasti ja kanalisatsioonitorustiku rajamine, Vihasoo küla kanalisatsioonitorustiku rajamine, Suurpea küla korterelamute kanalisatsioonitorustiku ja reoveepuhasti rajamine ning Valkla küla joogivee pumpla rajamine.

Need viis projekti maksid kokku 1 919 675 eurot. Vajaminevast summast 590 002 eurot moodustasid Kuusalu Soojuse võetud laenud, ülejäänud raha tuli peamiselt keskkonnainvesteeringute keskuselt, ehkki näiteks Suurpea küla osas eraldas Kuusalu vald 97 000 eurot otsetoetust.

Aastavahetuse seisuga oli Kuusalu Soojuse laenukoormus 1,2 miljonit eurot, laenude teenindamise peale kulub praegu 20 protsenti ettevõtte tuludest. “Umbes pool hinnatõususu taotlusest on tingitud laenuteeninduse kulude suurenemisest ja teine pool Hoolekandeteenused OÜ tegevuse lõpetamisega Valklas,” väidab Küngas.

Kuusalu Soojuse juht on valla meelemuutuse pärast kimbatuses: “1. märtsil hinnatõusu otsus tühistati ja paluti lisaarvutuste ja põhjenduste esitamist. Mis arvutusi ja mis informatsiooni ma nüüd juurde pean esitama, seda ei ole ka veel täpsustatud. Ettevõtte planeeritud majandustegevus on häiritud.”

Opositsiooni argumendid

Kuusalu vallavolikogus opositsioonilist valimisliitu Üks Kuusalu Vald vedav Marti Hääl on olnud üks häälekamaid hinnatõusu vastaseid.

“Tervishoiu- ja majanduskriisi ajal, kui inimestel on niigi väga raske, oleks selline hinnatõus arvestades Kuusalu piirkonna niigi kõrgeid hindu lihtsalt vastutustundetu,” teatab ta.

“Esiteks oli teada, et erinevalt vallavalitsuse otsuses toodule Valkla hooldekodu ei suleta, vaid uus omanik plaanib jätkata hoolekandeteenuste osutamist hoopis suurendades voodikohtade arvu 250-ni,” väidab Hääl.

“Teiseks, Kuusalu Soojuse laenude teenindamise võimekus on ettevõtte strateegilise juhtimise küsimus. Kui tänane juhatus ja nõukogu ei ole saanud sellega hakkama, peaks vallavalitsus valla maksumaksja kui omaniku esindajana hoopis selle probleemi lahendamisega tegelema,” arvab Hääl.

“Kahjuks hinnatõus mitte ei jäänud ära, vaid vallavalitsus saatis materjali Kuusalu Soojusele tagasi põhjenduste täiendamiseks. Seega on oodata, et Kuusalu Soojus tuleb hinnatõusu taotlusega peagi vallavalitsusse tagasi,” lisab Hääl.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.