Kuusalu sai uue vallavalitsuse (0)
Article title
Urmas Kirtsi ja Margus Soom. Kevadine vaenukirves on maha maetud, üritatakse teha koostööd.
18. detsembril sai Kuusalu vallavanemaks Urmas Kirtsi, volikogu esimeheks Margus Soom. Vana aasta viimasel pärastlõunal kogunes Kuusalu vallavolikogu taas, et valida nii komisjonide esimehed kui panna paika uus vallavalitsus.

Esimese päevakorrapunktina võeti ette vallavanema palk. Teadupärast oli 18. detsembril tagandatud Monika Salu teeninud 3900 eurot kuus. Värner Lootsmann tegi ettepaneku määrata Kirtsi töötasuks 2900 eurot kuus, lisaks maksta vallavanemale seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist 0,3 eurot kilomeetri kohta ja kehtestada vallavanema mobiilside hüvitamise piirmääraks 60 eurot kuus.

Valimisliidu Ühine Kodu, Lootsmanni ja Soomi häältega vallavanema palka 1000 euro võrra kärbitigi, ehkki Kirtsi jaoks oli see tegelikult palgatõus. Kevadel enne tagandamist oli ta vallavanemana teeninud 2700 eurot kuus. Kohalolijaid üllatas, et uus-vana vallavanem hääletuse ajal volikogu liikmena omaenda palga osas kätt tõstis.

Esindajad paika

Järgneval valiti Kuusalu vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimeheks Kalmer Märtson, aseesimeheks Andres Heinver; ühistegevuskomisjoni esimeheks Urmo Ristisaar, aseesimeheks Mait Kröönström; haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Enn Kirsman, aseesimeheks Avo Vest.

Kirtsi uus koalitsioon tegi omapärase lükke – ehkki nii esimehe kui aseesiemehe kandidaatideks esitati omad inimesed, taandasid osa neist ennast vahetult enne hääletamisi, et komisjonide aseesimeesteks saaksid opositsiooni esindajad.

Edasi opositsiooni suhtes nii armulised ei oldud. Kuusalu vallavolikogu esindajateks Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul nimetati Margus Soom ja Urmas Kirtsi, esindajate asendajateks Jaanus Hein ja Enn Kirsman. Vallavalitsuse esindajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus sai Urmas Kirtsi, tema asendajaks Kaupo Parve.

Kuusalu vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogus nimetati Värner Lootsmann, asendajaks Kalmer Märtson. Vallavalitsuse esindajaks HOLi volikogus sai Urmas Kirtsi, asendajaks Hilleri Treisalt.

Nii Hein kui Treisalt olid varasemalt Kuusalu vallavolikogusse Keskerakonna nimekirjas kandideerinud, kuid allapoole valimiskünnist jäänud. Sellega polnud üllatused aga veel lõppenud.

Kopsakad hüvitised

Nüüd selgus, mis ikkagi oli olnud Margus Soomi ülejooksmise hind – Kirtsi tegi ettepaneku, et volikogu esimees hakkaks saama hüvitist 1000 eurot kuus. Volikogu aseesimehe hüvitiseks pakkus Kirtsi 500 eurot kuus – ja surus aseesimehe kandidaadina läbi Loksa linnapea Värner Lootsmanni.

Ülekuldamist jagus teistelegi.Volikogu alaliste komisjonide juhid hakkavad nüüdsest saama 200 eurot koosoleku eest, ehkki mitte rohkem kui ühe koosoleku eest kalendrikuus. Volikogu liikmed (väljaarvatud volikogu esimees ja aseesimees) saavad hüvitist 100 eurot kalendrikuus.

Kröönströmi päringule, kuidas see mõjutab eelarvet ja kas iseenda tasusid ikka tohib tõsta, selgitas Kirtsi, et igakuiselt tõusevad valla kulud 4700 euro võrra ja tõsta tohib, sest nad ei ole ju riigikogus. Koalitsioon sai oma tahtmise taas 10 poolthäälega.

Varasema neljaliikmelise vallavalitsuse asemel kinnitati ametisse kuueliikmeline. Ühisest Kodust kuuluvad sinna lisaks Urmas Kirtsile Kaupo Parve ja Mart Laanpere, Keskerakonnast Hilleri Treisalt ja Jaanus Hein ning sõltumatu teadurina Priit Tammets. Nende (väljarvatud vallavanema) hüvitis on 400 eurot kuus.
Tulevase vallavalitsuse tööjaotust kokku lepitud veel ei ole. See selgub siis, kui vallavalitsus esimest korda kokku tuleb.

TEAVE: Istungil osalejad
• 31. detsembri istungist võtsid osa Urmas Kirtsi, Ilvard Eeriksoo, Enn Kirsman, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Urmo Ristisaar, Mart Sestverk ja Kristi Vetemaa valimisliidust Ühine Kodu, Andres Heinver, Marti Hääl, Mait Kröönström, Kristo Palu valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Mairika Rajaväli ja Sulev Valdmaa EKREst, Värner Lootsmann Keskerakonnast ja Margus Soom Reformierakonnast. Puudus Ingeldrin Aug valimisliidust Üks Kuusalu Vald.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.