Kuusalu Ettevõtjate Liit sai aastaseks (0)
Article title
Kuusalu Ettevõtjate Liidu asutajad Siim Kompost, Leelo Smolarek, Martin Urva, Janne Kerdo ja Argo Saul. FOTO: erakogu

Andres Tohver: Mis oli Kuusalu Ettevõtjate Liidu loomise põhjuseks?

Janne Kerdo: Kuusalu Ettevõtjate Liidu (KuEL) asutasid Janne Kerdo (Kerdo ja Partnerid OÜ), Siim Kompost (SR Veod OÜ), Argo Saul (Nordic Houses OÜ), Leelo Smolarek (Balti Spoon OÜ) ja Martin Urva (Emart OÜ) 22. veebruaril 2019. Oli vaja ettevõtjaid ühendavat katusorganisatsiooni.

Eesmärgiks on kaasa aidata kohaliku kogukonna elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamisele, luua side ettevõtete ja sidusgruppide vahel, aidata kaasa töökohtade ja tööhõive loomisele, seista liikmete ühishuvide ja infovahetuse eest ning edendada piirkonna ettevõtete omavahelist koostööd.

Kui palju liikmeid on praeguseks õnnestunud leida? Mis alade inimestega on tegemist?

Esimese aasta eesmärgiks seati, et liiduga võiks liituda ca 30 ettevõtjat, mis on praeguseks saavutatud (https://kuel.ee/liikmed/). Esindatud on erialad nagu autoteenindus, lambakasvatus, majutus, puidutööstus, teenindus, toitlustus, turism jt. Liidul on oma logo ning loodud on koduleht ja Facebooki leht, mille kaudu jagatakse infot liidu ettevõtmiste kohta.

Milliseid üritusi on Kuusalu Ettevõtjate Liit aastase tegevuse jooksul korraldanud?

Esimene suurem kogunemine toimus eelmise aasta 1. aprillil, seejärel toimus infopäev, kus esinemas olid HEAK-i esindajad. Esmane üldkoosolek toimus oktoobris, kinnitati liidu eetikakoodeks.

Koostöös Kuusalu vallavalitsuse esindajatega on toimunud mitmeid kohtumisi valla turismikaardi väljaandmiseks. Kuusalu vald on pea pikima rannajoonega vald Harjumaal, samuti suurem osa Lahemaa rahvuspargist asub Kuusalu vallas.

Suuremaks sammuks oli ka algatus “KuEL tunnustab”. Esimese KuEL-i tunnustuse sai elulaadi ettevõte LahemaaLammas – Imbi ja Taavi Jäetma! KuEL-i esindajad on osalenud mitmetel kohtumistel Kuusalu noortekeskuse ja koolide õpilasesindustega, osaletud noorte osaluskohvikus.

Mis kasu annab liiduga ühinemine kohalikule ettevõtjale?

Eesmärk on soodustada kohalike väikeettevõtete koostööd, sest suuremad ettevõtted saavad ise hakkama. Kui tekib suhtlus, leitakse kokkupuutepunkte, mis on kasuks kõikidele osapooltele, ollakse tugevamad oma sõnumite edastamisel, ühiste teemade arutamisel ja ideede elluviimisel.

Millised on Kuusalu Ettevõtjate Liidu tulevikuplaanid?

28. märtsil tähistab KuEL oma aastapäeva. 7. märtsil toimub kohvikus KesKus Rain Käärsti poolt korraldatud teenindusalane koolitus noortele. 13. mail toimub Kuusalu keskkoolis ettevõtluspäev ja töömess piirkonna noortele.

KuEL jätkab infopäevade korraldamisega, eesmärgiks on pakkuda ettevõtjate ootustele vastavaid koolitusi ja tuua need piirkonna ettevõtetele võimalikult lähedale. KuEL-i üheks eesmärgiks on koostöösilla loomine valla haridusasutuste ja ettevõtete vahel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.