Kurna ristmik valmib 2015 lõpuks (0)
Möödunud nädalal allkirjastasid maanteeameti ja ühispakkujatest firmade RTS Infra OÜ ning Rand ja Tuulberg AS esindajad Kurna eritasandilise ristmiku ehituslepingu. Tööd algavad tänavu aprillis ning uus liiklussõlm valmib 2015. aasta lõpuks.

Ehitustööd lähevad maksma umbes 20 miljoni eurot, 85 protsenti sellest summast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Maanteeameti projektijuhi Meelis Laanpere sõnul ehitatakse koos eritasandilise ristmikuga neljarajaliseks ka Tallinna ringtee 4, 4-kilomeetrine lõik (kilomeetrid 11,8–16,2) olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna sõlmeni.

„Sellega jätkub Tallinna ringtee väljaehitamine I klassi tingimustele vastavaks maanteeks, kus sõidusuundade (2+2) vahel on eraldusriba ning kohalik liiklus on põhitrassi omast eraldatud,“ selgitas Laanpere.

Kergliiklejate tunnel

Projektijuhi sõnul viiakse Kurna ringteega ristuv Kurna-Tuhala maantee viaduktiga üle põhimaantee. „Sama ristmiku juurde ehitatakse ka jalg- ja jalgrattatee viadukt ning Kurna küla juurde ringtee alt läbi minev jalg- ja jalgrattatee tunnel,“ kirjeldas Laanpere eritasandilist ristmikku ning lisas, et ehituse valmides paraneb oluliselt kogu lõigu liiklusohutus. Liiklus muutub sujuvamaks ning bussiliiklus suunatakse kogujateedele.

Projekti sisse mahub ka ringteega ristuva Kurna-Tuhala maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine kaherajaliseks III klassi maanteeks, 1520 meetrit jalg- ja jalgrattateid, 4,2 kilomeetrit koguja- ja juurdepääsuteid ning 480 meetrit müratõkkeseinu.

Mis saab tööde ajal?

Vastavalt lepingule peab ehitaja ehitustööde ajal tagama ringteel vähemalt 1+1 asfalteeritud sõiduraja olemasolu ning samuti peavad kõik ajutised ümbersõidud ja laiendused olema asfaltbetoonist kattega. Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit ja seisakutest tekkinud järjekorrad ei tohi ületada 1,5 kilomeetrit.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.