Kulude kokkuhoid viib Loksalt hooldushaigla (0)
Neljakümne aasta eest rajatud Loksa haigla on jõudnud lõpusirgele. Selle praegune omanik ehk Ida-Tallinna Keskhaigla tegi otsuse lõpetada Loksa üksuses tervishoiuteenuse osutamine.

Loksa linnapea Värner Lootsmanni sõnul rajati Loksa haigla 1976. aastal Loksa Laevaremonditehase poolt ühiselamuna, sest tehas ei tohtinud ametlikult haiglat ehitada. “Hoone anti üle tervishoiuministeeriumile ja said vastu vanad Loksa haigla hooned – ambulatoorium, haigla ja sünnitusmaja –, millised anti edasi üle Eesti Merelaevandusele,” meenutab linnapea nõukaaegseid kombinatsioone.

Turumajanduse tulekuga algasid ümberkorraldused. Nende tulemusena moodustati Loksa Ravikeskus, mis ühendas enda alla nii Loksa haigla kui Loksa kiirabi. 2011. aastal läks ravikeskus aga pankrotti. “Loksa linnavalitsuse initsiatiivil koostöös Tallinna linnavalitsusega saadi Loksa Ravikeskuse uueks omanikuks Ida-Tallinna Keskhaigla, mis andis võimaluse jätkata raviteenuste osutamist,” lisab Lootsmann.

Loksa Ravikeskusest sai Ida-Tallinna Keskhaigla osa 1. veebruaril 2012. Nelja ja poole aastaga hospitaliseeriti Loksa õendusabi osakonnas kokku 665 patsienti.

Müügi asemel sulgemine

Miks siis otsustati koostööst loobuda? “Nii nagu piiravad rahalised ressursid tervishoiuteenuste laiendamist Eesti riigis tervikuna, siis puudutab see loomulikult ka Ida-Tallinna Keskhaiglat. Seetõttu hakkasid haigla ja Loksa linnavalitsus otsima alternatiivseid lahendusi,” väidab Lootsmann.

Üheks võimaluseks oleks olnud Loksa Ravikeskuse müük Tapa haiglale. “Kahjuks pärast kuus kuud toimunud läbirääkimisi Loksa Ravikeskuse müügitehing Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tapa haigla vahel siiski luhtus,” ohkab Lootsmann.

Ida-Tallinna Keskhaigla juhatus võttis vastu otsuse lõpetada Loksa üksuses tervishoiuteenuse osutamise 29. juunil. Haigla nõukogu kiitis juhatuse otsuse heaks 30. juunil.

“Läbirääkimised on ootamatult lõppenud,” tunnistab Tapa haigla juhatuse esimees Meelis Kukk. “Mina sain sellise teate, et Ida-Tallinna Keskhaigla otsustas, et nad ei müü seda selliselt.” Mis summadest oli jutt, Kukk ei täpsusta.

“Tervishoiutegevus ei ole Loksal kasvanud mahus, mis kataks investeeringuid, mida hoone vajab kaasaegse tervishoiuteenuse jätkamiseks. Lisaks tervishoiutöötajate meeskonnale on vaja tugiteenistust, kogu koosseisu ja tööprotsesside tööshoidmine eeldab tööaja kaetust optimaalse töömahuga. Kulud ja tulud peavad jääma mõistlikku proportsiooni, seda on olnud Loksa üksuses teenuste mahu juures keeruline tagada,” selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonijuht Inge Suder.

“Miinimum peaks olema viisteist patsienti,” ütleb Suder. Sulgemisotsuse tegemise hetkel oli Loksa osakonnas aga vaid viis patsienti. Neist kaks toodi üle Ida-Tallinna Keskhaigla Järve üksuses asuvasse õendusabi osakonda, kolm kirjutati välja.

30. juuni seisuga töötas Loksal 30 inimest. “Kõikidele töötajatele pakuti võimalust jätkata tööd Ida-Tallinna Keskhaigla teistes üksustes, pakkumise võttis vastu kuus töötajat, 24 võtsid vastu koondamisteate. Enamik sealsest meditsiinipersonalist töötab lisaks Ida-Tallinna Keskhaiglale veel teises töökohas,” lohutab Suder.

Haigla asemel vanadekodu?

Loksa hooldushaigla rentnikud – perearstid, hambaarstid – jätkavad esialgu samas hoones.
“Loksa ja mitte ainult Loksa haigeid ravitakse ka edaspidi nii nagu tänaseni, ehk siis arstiabi, sealhulgas eriarstiabi teenuseid, osutatakse erinevates spetsialiseeritud haiglates, esmajärjekorras Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga, aga mitte ainult,” lubab Lootsmann.

Ida-Tallinna Keskhaigla koosseisu kuulub jätkuvalt Ravi tänava üksus, Magdaleena, Tõnismäe, Järve ja Magasini üksus. Need kõik paiknevad Tallinna linnas.

“Loksa linnavalitsus on jätkuvalt seisukohal, et realiseerimist vajab Loksa esmatasandi tervisekeskuse rajamine, mis võimaldaks vastavalt Loksa linna tervise arengukavale ja tervisekeskuste rajamise eesmärkidele laiendada tervishoiuteenuste kättesaadavust kogu regioonis. Usun, et leiame koostööpartneri, kellega koos eesmärk ka realiseerida,” arvab Lootsmann.

Lootsmann ei ole jätnud lootust Loksa hooldushaiglat Tapa haigla alluvusse viia. Ida-Tallinna Keskhaigla nimelt on algatanud Loksa hooldushaigla maja müügi ilma sealsete teenusteta. “Kui see enampakkumine tuleb, siis me kindlasti kaalume seda ja vaatame. Kõik sõltub ju lõppkokkuvõttes hinnast,” ütleb Kukk.

Lääne-Virumaal paiknev Tapa haiglal on juba laienenud väljapoole maakonna piire. Alates selle aasta 1. maist kuulub asutusele Kohtla-Järvel 60-kohaline Turvakodu Rudolf. Tallinnas Nõmmel avab Tapa haigla 70-kohalise eakate kodu järgmise aasta kevadel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.