Kultuuri telgitagused (0)

Sellele nädalal oli mul võimalus kohtuda ja avaldada tänu neile inimestele, kes seisavad Harjumaa kultuuri arendamise telgitagustes. Nimelt jagas Eesti Kultuurkapitali Tallinna Linnateatris Harjumaa aastapreemiaid aasta kultuuri- ja sporditegelastele. Eesti kultuurielus on alati olnud ideid rohkem kui võimalusi nende kõigi teostamiseks. Samas meie oma maakonnas võime olla rahul, et meie keskel on niivõrd palju aktiivseid ja teotahtelisi inimesi. Kultuuri, selle loomise ja sellest osasaamise võimaluste avardamine omab kogu ühiskonnale palju laiemat tähendust, kui võibolla esmapilgul paistab. Selle aasta suursündmused – tantsu- ja laulupidu ning Tuletulemine jäävad inimestele kindlasti kauaks meelde.

Olulise osa eesti kultuurist moodustab aga rahvakultuur. See on valdkond, kus väga paljud saavad oma loomingulisust teostada ning pakkuda seeläbi rõõmu nii endale kui teistele. Paljuski toimub rahvakultuuri arendamine ning seltside ja ringide vedamine entusiasmist ja loomisrõõmust, kuid see ei tähenda, et ka riik ja omavalitsused ei võiks sellesse valdkonda rohkem panustada. Rahvakultuuri elujõulisust kirjeldavad ilmekalt ka maakondlikud laulu- ja tantsupeod, mida me pidasime alles eelmisel aastal.

Kuid me ei peaks mõtlema selles valdkonnas vaid Eesti-siseselt. Meie kultuuri tasub toetada ja edendada kõikjal maailmas. On ju paljudele tuntud meie helilooja Arvo Pärt, kelle kontserdid lähevad Ameerikas täissaalidele. Seetõttu on ka näiteks kultuuriministeerium avanud 2015. aasta esimese taotlusvooru „Eesti kultuur maailmas”, mille eesmärk on soodustada eesti kultuuri rahvusvahelistumist, tutvustada Eestit maailmas ja luua Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele võimalusi rahvusvahelisele areenile jõudmiseks.

Kultuuris on kõige tähtsamad loojad ja loomingust osasaajad. Nii ühtedel kui teistel peavad olema selleks võimalused. Nii tuleb järk-järgult parandada teatrite, muuseumide, raamatukogude, rahvamajade kui teiste kultuuriasutuste väljanägemist ja tehnilist varustatust ning samal ajal suurendada ka loojate ja loomingust osasaajate kindlustunnet. Tahan tänada kõiki neid häid inimesi, tänu kellele meil on võimalus osaleda koorilaulmises või tantsuringides ja kelle õlul on kõige selle vaatamisväärse meie inimesteni toomine.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.