Kuidas korraldatakse malevat aastal 2021? (0)
Article title
Tallinna õpilasmalevlased mullu Kuusalu vallas Kahala kandis kiviaeda ladumas. Foto Ken Daniel

Ehkki Eestis möllab koroonapandeemia, kavandab enamus Harjumaa omavalitsusi siiski õpilasmalevat. Organisaatoriteks ja rühmajuhtideks on valdavalt kohalikud noorsootöötajad. Harju Elu uuris, kuidas ja mismoodi tänavu õpilasmalevad toimuvad.

Reeglid näevad ette, et malevlane teeb päevas neli-viis tundi tööd. Tema tunnipalgaks on 3,48 eurot, mis on riiklikult kehtestatud miinimumtasu.

Malevatest suurim ehk Tallinna õpilasmalev on seadnud eesmärgiks pakkuda suveks ligemale 1000 malevakohta 13–19-aastastele noortele. See tähendab 50–60 rühma moodustamist, mida veavad 90–100 rühmajuhti, kes ise on valdavalt tudengid.

“Planeeritud on, et ca 40 protsenti malevakohtadest on Tallinnas ehk tegemist on ööbimiseta malevakohtadega ja ca 60 protsenti on väljaspool Tallinnat ehk ööbimisega malevakohad,” selgitab SA Õpilasmalev juhataja Ott Väli.

Aktiivseim taas Maardu

Väljaspool Tallinna linna on Harjumaa omavalitsustest kõige aktiivsem Maardu, mis loodab tööd pakkuda lausa 300 noorele vanuses 13–17. Esimene vahetus tegutseks 14. juunist 5. juulini Maardus, teine 7.–23. juulini Maardus ja Muugal ning kolmas 27. juulist 12. augustini Maardus.

Maardu gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Erika Tiganiku eestvedamisel, kes on ühtlasi Maardu õpilasmaleva komandör, on noorte peamised tööd rohealade puhastamine, kõnniteede äärekivide puhastamine, prahikoristus, teede puhastamine, laste mänguplatside korrastamine ja metsapargi koristamine.

Rae õpilasmalevat kavandatakse 170 noorele 12 rühmas. Malevavahetused toimuksid 25. juunist 4. juulini, 28. juunist 9. juulini ja 16.–27. augustini. Noorte vanus jääb vahemikku 15–26, millega Rae vallas on konkurentsitult Harjumaa vanimad malevlased.

“Malevlased töötavad Rae valla territooriumil heakorratöödel nagu pühkimine, riisumine, umbrohu kitkumine, prügi koristamine ja erinevates asutustes nagu lasteaiad, koolid, hooldekodu, vallamaja ümbrus, aga ka parkides ja ettevõtetes,” selgitab valla noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap.

Saue valla noortemalevasse võetakse tööle 150 noort. “Ainsad tingimused, millele noor peab vastama, on vanus 13+ ning ta peab ise tahtma tööle tulla,” teatab Kristi Paas Saue noortekeskusest. Ehkki vanuse ülempiiri pole ametlikult seatud, kipub selleks olema 17–18.

Viimsi õpilasmalevlased eelmise aasta suvel Haabneemes tänavakive umbrohust puhastamas. Foto Kertu Vahemets 

29. juunist 9. juulini ja 9. –19. augustini toimuvad malevavahetused piirkondades nagu Saue linn, Laagri, Turba, Riisipere ja Laitse, 21.–29. augustini on välisvahetus Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses. “Need tööd on valdavalt puhastus- ja koristustööd, pakkimistööd, kaupade väljapanek, lastehoius lastega mängimine, koolimajade korrastamine, eakate inimeste abistamine ja palju-palju muid vajalikke lihtsamaid abitöid,” lisab Paas.

Malevlastele soovime pakkuda mitmekülgseid töid ja tutvustada neile meie oma valla ägedaid ettevõtteid.

Sarnaselt Sauele võetakse Viimsi õpilasmalevasse 150 noort vanuses 13–19. “Õpilasmalevasse registreerimine algas 24. märtsil kell 10. Kohad täitusid 15 minutiga ning hetkel me rohkem osalejaid kahjuks vastu võtta ei saa,” üllatab Viimsi noortekeskuse juhataja Kaire Tobias, kes on ka Viimsi õpilasmaleva juhataja.

Viimsi õpilasmaleva 1. vahetus tegutseb 14.–18 juuni ja 28. juunist 2. juulini, 2. vahetus 2.–13. augustini. “Mõlemas vahetuses töötab viis heakorrarühma, kes koristavad, rohivad, riisuvad jne. Lisaks pakuvad tööd Viimsi ettevõtted, kus malevlased teevad eakohaseid töid,” täpsustab Tobias.

Koristamine ja praktika ettevõtetes

Lääne-Harju vald võtab õpilasmalevasse 95 noort vanuses 13–18. Paldiski 1. rühm tegutseb 14.–27. juunini, Paldiski 2. rühm 28. juunist 11. juulini, Paldiski 3. rühm 12.–25. juulini, Rummu rühm 28. juunist 4. juulini, Padise rühm 14.–20. juunini, Ämari rühm 5.–11. juulini, Klooga 1. rühm 14.–20. juunini ja Klooga 2. rühm 28. juunist 4. juulini.

“Noored koristavad mereranda, metsaaluseid, puhastavad mälestusmärke ning ausambaid, abistavad koolides, rohivad lillepeenraid, koristavad parkides, hooldavad spordiväljakuid jne,” selgitab Lääne-Harju õpilasmaleva juhendaja Viktoria Visbek.

Jõelähtme õpilasmalev toimub 14.–22. juunini kuues piirkondlikus rühmas ja 28. juunist 2. juulini ühes välisrühmas. “Loodame malevasse võtta vähemalt 90 Jõelähtme valla noort. Malevas osalemiseks peab noor olema 13–19-aastane,” selgitab vallavalitsuse noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov.

“Maleva korraldamisse kaasame erinevaid vallas asuvaid ettevõtteid, kus noored saavad töökogemusi ja teadmisi ettevõtetes nii heakorra- kui ka hooldustöid tehes, aga ka töövarjuks olles või otse ettevõtetes töötades. Lisaks soovime pakkuda erinevaid farmitöid – loomade toitmine, talli puhastus, silorullide teipimine, puude ladumine, okste lõikamine. Lisaks erinevad heakorratööd Jõelähtme valla allasutuste juures ja territooriumitel – riisumine, rohimine, prügi korjamine, lillele istutamine ja kastmine, siseruumide koristamine,” lisab Vesselov.

Keila töömalevasse võetakse 60 Keila linnas elavad 13–15-aastast noort. Malev ise on kavandatud 9.–19. augustiks. “Maleva noored saavad tööd Keila linna erinevates allasutustes ja ettevõtetes – lasteaedades, raamatukogus, koolides, noortekeskuses jne,” selgitab Keila noortekeskuse töötaja Lisett Liiv, kes on ühtlasi Keila töömaleva koordinaator.

Tagasihoidlikumad plaanid

“Saku õpilasmalev toimub 9.–19. augustini, ühes vahetuses ja kokku 40 noorele, kes on vanuses 13–17,” teatab Evelin Küberson Saku valla noortekeskusest. Saku malevlase päev algab kahe ja poole tunni tööga, siis puhatakse pool tundi, siis töötatakse veel kaks ja pool tundi, millele järgnevad vabaaja tegevused.

Kiili vallas loodetakse õpilasmalev korraldada 34 noorele vanuses 13–17 kahes vahetuses, millest esimene oleks 14.–18. juulini, teine 28. juunist 2. juulini. “Malevlased teevad heakorratöid,” täpsustab Kiili noortekeskuse juhendaja Anet Takking.

Anija vald moodustab õpilasmaleva 20 noorele vanuses 13–17 eluaastat kahes rühmas. Täpseid kuupäevi ei ole veel paika pandud, eeldatavasti leiab malev aset augusti teisel või kolmandal nädalal. “Malevlased teevad heakorratöid Anija vallas,” kommenteerib valla noortekeskuse juhataja Kristiina Püi.

Ka Raasiku õpilasmalevas on 20 noort vanuses 13–18, kuid ühes vahetuses, mis toimub juulis. “Malevlastele soovime pakkuda mitmekülgseid töid ja tutvustada neile meie oma valla ägedaid ettevõtteid,” selgitab Aruküla noortekeskuse töötaja Maarja-Ly Teino, kes on ühtlasi Raasiku õpilasmaleva rühmajuht.

Kuusalu vallas plaanitakse õpilasmalevat 12 noorele 28. juunist 9. juulini. “Malevasse võtame noori vanuses 13–17 ja noor peab registreerimisel esitama motivatsioonikirja ja CV. Õpilasmalevas pakutakse noortele heakorratöid, aga toimuvad ka ühised mängud, väljasõidud ja koolitused,” teatab Kuusalu noortekeskuse noorsootöö koordinaator Krista Allik.

Kõik veel lahtine

Kose vallas tänavu õpilasmalevat ei toimu, küll aga korraldatakse 14.–18. juunini viieteistkümnele 13+ vanuses noorele kihelkonnalaager, kus heakorratööde käigus korrastatakse Kose kirikiku ümbrus. “Päevakavas on 3–4 tundi tööd ja teine pool päevast on Kose kohaliku ajaloo ja pärandiga tutvumine, temaatilise interaktiivse mängu valmimine ja Kose kiriku pärandit tutvustava videoklipi valmimine,” selgitab Kose avatud noortekeskuse direktor Angela Kiik.

“Kuna meil on töökohtade otsimine ja planeerimine alles pooleli, siis kahjuks ei oska me teile veel vastuseid anda. Kõik malevaga seonduv on veel lahtine,” teatab Harku õpilasmaleva kohta Tabasalu noortekeskuse töötaja Teisi Teresk.

“Õpilasmaleva tegemine on kindlalt plaanis, aga kõik on alles väga organiseerimise algusjärgus,” arvab Loksa õpilasmaleva kohta abilinnapea Hilleri Treisalt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.