Kui kaua kestab Kanama-Valingu-Keila maanteelõigu uuendamine? (0)

Vastab Mart Michelis, maanteeameti planeeringute osakonna projektijuht

Kui kaua kestab Kanama-Valingu-Keila maanteelõigu uuendamine?

Maanteeamet on tellinud ühe lepinguga kolm projekti. Esimene on Tallinna ringtee kilomeetrid 30,1- 34,5 ehk Kanama-Valingu põhiprojektid. See jaguneb omakorda kaheks: Valingu sõlm ja Saue sõlm. Lisaks Topi-Saue ühendustee põhiprojekt ning Valingu-Keila lõigu eskiis. Valingu sõlme ehitus on kavandatud aastatesse 2018-19 ning Saue sõlme lõik esialgsete plaanide järgi 2023-25. Topi-Saue tee ehitus võib alata juba uuel aastal, Valingu-Keila tee ehitus on plaanitud aastateks 2023-25.
Topi liiklussõlme ja Saue linna vaheline tee on ligi 2,7 kilomeetrit pikk. Maanteeamet kavandab ehitada 1,9 kilomeetri pikkuse lõigu ning OÜ Chester Universal rahastab 800-meetrise osa. Täpsed maksumused selguvad projekteerimisel.

Millised on uued ristmikud ning kui palju on sõiduradasid?

Kanama ja Keila vahele on kavandatud 2+2 põhimaantee. Valingu sõlme lõigus kavandatakse kahte jalakäijate tunnelit. Üks raudtee alt läbi ning teine Tõkke tänaval põhimaantee alla.
Plaanitakse ka uut viadukti üle raudtee. Olemasolev Valingu viadukt lammutatakse. Uus rajatis võimaldab lahendada eritasapinnaliselt juurdepääsu Aila külla Tõkke tänava piirkonda Saue linnas ning ka Vanamõisa elamupiirkonna Välja teele. Saue sõlmes on plaanitud eritasapinnaline ristumine põhitee, Tallinna ringtee ning Kanama-Jõgisoo maantee ja linnas oleva Vana-Keila maanteega. Sinna on plaanitud ka jalakäijate tunnel. Samuti kavandatakse Topi lõigule uut Vääna jõe silda.
Valingu-Keila eskiisis on eritasandiline sõlm ringtee ja Valingu-Jõgisoo teega. Samuti on lahendatud ka ringtee ja Tallinn-Paldiski tee eritasapinnaline ristumine.

Kui palju arvestatakse kohalike elanike ettepanekutega?

Maanteeamet arvestab omavalitsuste ja kohalike elanike soove ja ettepanekuid, kui need on võimalikud ja mõistlikud.
Oleme arvestanud tänaseks näiteks Aila küla ettepanekuid ning muutnud juurdepääsu lahendust.
Samuti oleme arvestanud Saue linnas Meistri, Laanesoo ja Tammetõru ettepanekuid ning kaotanud ära kogujateelt otse autoga sõitmise võimaluse nendele tänavatele.
Kuid kahjuks ei ole võimalik arvestada kõikide soovidega. Näiteks kui meie mürauuringu järgi pole põhjendatud rajada müratõke aga kohalikud elanikud soovivad. Samuti ei olnud võimalik kavandada otse põhimaantee alt autodega ühendusteed Aila külast Tõkke tänavale.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.