Kooliaasta algus Harjumaal (0)

Kooliaasta alguse puhul pöördus Harju Elu haridus- ja teadusministeeriumi poole palvega tuua meie lugejateni mõningad olulised arvud. Vastused siin.

Kui palju lapsi läheb sel aastal Harjumaal kooli?

Täpsed arvud kooliminejate ja klasside kohta saame välja tuua kõige varem septembri teiseks pooleks, kui need arvud on koolidest meieni jõudnud.

Kas õpetajad on olemas? Millistest aineõpetajatest on enim puudu?

Üldjuhul on õpetajad olemas, probleem on kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate arvu kasv, mis tähendab, et õpetajana võetakse tööle neid, kel puudub kas magistrikraad või õpetaja kutse või mõlemad nõutud tingimused. Sageli minnakse kooli juba õpingute ajal või siis tehakse karjääripööre hilisemas elus.

Suurim põud on matemaatika-, füüsika- ja keemiaõpetajatest.

Kui palju Ukraina õppureid asub Harjumaal koolipinki? Kui palju neist läheb eestikeelsetesse koolidesse, kui palju venekeelsetesse, kui palju hakkab õppima ukrainlastele mõeldud Vabaduse koolis?

Ukraina noortele mõeldud Vabaduse koolis alustab sügisest õpinguid 581 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast.

EHIS-es registreeritud andmetel alustab Harjumaal kooliteed 2228 Ukraina koolilast,

neist ligi 1700 Tallinnas.

Kui palju õpetajaid on meie haridussüsteemis töökoha leidnud?

Eelmisel õppeaastal töötas Eesti üldhariduskoolides 16 569 õpetajat,

mis on suurim õpetajate hulk sel sajandil.

Õpetaja ametikohti oli möödunud õppeaastal 13 755.

Neist ligi 7000 õpetajat töötas Harjumaal,

õpetaja ametikohti oli Harjumaal möödunud õppeaastal 5813.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.