Kinnisvara ekspert selgitab Ehitisregistri korrastamise nõuet (0)
„Ehitisregistrit korrastatakse ja selle käigus kantakse sinna seal seni kandmata hoonedmis on suuremad kui 20 m2,“ kirjutab Lahe Kinnisvara partner Andrus Viks.

https://www.lahekinnisvara.ee/#persons

Selline nõue tuleneb Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest ning eriti oluline on tähelepanu pöörata, et Ehitisregistrisse tuleb kanda 1. jaanuariks 2020 aastaks kõik kinnistul asuvad hooned, kaasa arvatud kuurid, laudad, garaažid koos koordinaatidega, kui nende pindala on suurem kui 20 m2.

Seaduse §26 sätestab ka sanktsioonid hoonetele, mis on ebaseaduslikud. Ehitise andmete puudumine Ehitisregistrist ei tähenda alati, et ehitis on ebaseaduslik – hoone dokumendid võivad olla olemas ja korras ning asuvad valla või linna planeerimisosakonna arhiivides, aga ei ole veel Ehitisregistrisse kantud ja seda on tihti ette tulnud.
„Näiteks on juhtunud, et riigi poolt enampakkumisele pandud 3-kordse hoone kohta pole Ehitisregistris mitte ühtegi märget hoone olemasolu kohta, aga ometi on seal aastakümned erinevad asutused toiminud,“ toob Viks näite.

Soovitav oleks eelkõige iseendale kuuluvate hoonete kohta järele uurida, kas need on Ehitisregistris või mitte. Seda saab igaüks tasuta järele vaadata ehr.ee. Kui hoonet seal pole, aga ehitusluba on olemas ja muud dokumendid ka korras, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes vajalikud kanded registris ära teeb.

Kui vajate kinnisvara dokumentide ja Ehitisregistriga abi, saab alati ka Lahe Kinnisvara maaklerite poole nõu saamiseks pöörduda ning lahendus leitakse. https://www.lahekinnisvara.ee/teenused/kinnisvara-muuk-ostmine-ja-uurile-andmine/

Igapäevased küsimused on trahvide kohta

Tähtis on meelde jätta, et trahv kuni 500 € kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav. Pange aga tähele, et näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinudki. Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Viimane väide on muutunud juba linnalegendiks ning elab oma elu.

Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus, 1. jaanuarist 2020 kasutuslubade käsitlemise kord ei muutu.

Andrus Viks, Lahe Kinnisvara partner

Vaata lisa: www.lahekinnisvara.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.