KIK aitab tänavaid valgemaks muuta (0)
Article title
Uus tänav Keilas vanade postide ja valgustitega. Praeguseks on need vahetatud. Foto Valdur Vacht)
Kaheksa Harjumaa omavalitsust saavad Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) tänavavalgustuse uuendamiseks 4 257 194 eurot. Koos omavalitsuste omafinantseeringutega küündib summa 6 938 156 euroni.

Keskkonnainvesteeringute keskuse energeetika valdkonnajuhi Eduard Sizovi sõnul pidid kohalikud omavalitsused oma taotlused tänavavalgustuse uuendamiseks esitama mullu 28. septembriks.

Toetuse saamise osas tegi KIK viimased otsused 30. jaanuaril. Üle Eesti otsustati toetada kokku 32 kohaliku omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamise projekti. Neist kaheksa – Saue vald, Keila linn, Anija vald, Saku vald, Viimsi vald, Maardu linn, Kiili vald ja Jõelähtme vald – paiknevad Harjumaal.

Harjumaal toetatud projektide kogumaksumus on 6 938 156 eurot, millest KIKi toetus moodustab 4 257 194 eurot. Ülejäänud 2 680 962 on omavalitsuste omafinantseering.

Sizovi sõnul said Harjumaal tänavavalgustuse uuendamiseks toetust kõik omavalitsused, kes seda küsisid. „Meetme määruse järgi on toetuse saajal aega teha tööd valmisotsuse saamisest 30 kuu jooksul,“ lisab Sizov.

Mida teevad linnad?

“Projekti raames vahetatakse 11 Saue linna valgusliinil välja 531 tänavavalgustuslampi, 292 vana betoon- ja puitposti ning 9405 meetrit kaableid. Projekti tegevuste ajakava kohaselt lahendatakse 138 valgustusposti omandiküsimused hiljemalt 2019. aasta kevadeks, seejärel viiakse läbi hange 2019. aasta kevad/suvel ja reaalne ehitusperiood jääb sügisesse. Kokku projekti kestvus koos varuga on 16 kuud,” selgitab Saue vallavanem Andres Laisk.

2/3 Keilal tänavavalgustusest uuendati mõned aastad tagasi ja samuti KIKi toel. “Uuendamist vajav osa hõlmab Mudaaugu elamurajooni ning osaliselt valgustust ka linna põhjaosas. Probleemiks on vananenud valgustussüsteemid, seetõttu suur energia- ja hoolduskulu. Osas kohtades vahetatakse välja kõik – postid, liinid, valgustid –, osas vaid vananenud valgustid. Tööde teostaja tuleb veel hankega leida. Töödega alustatakse kevadel, programm hõlmab aastaid 2019-2023,” teatab Keila linnapea Enno Fels.

Ka Maardu linn on KIKi toel tänavavalgustuse renoveerimise esimese etapi juba läbinud, see jõudis lõpule mullu detsembris. Käimasoleva projektiga uuendab Maardu kogu Kallavere tänavavalgustuse. “Vanal ja aegunud tänavavalgustusel olid paljad liinijuhtmed, mis suure tormiga tekitasid lühise ning kogu valgustus lülitus välja. Uue ehitamisel paneme kõik liinid kaablisse ning betoonpostid asendamine metalpostidega. Loodame tööd lõpetada 2020. aasta lõpuks,” lubab Maardu linna avalike suhete juht Jelena Katsuba.

Toetus ka küladele

Saku vallas on tänase päeva seisuga 2634 valgustit, neist 25 protsenti LED, ülejäänud on elavhõbe-, naatrium- ja metallhaliidlampidega valgustid. Paljasjuhtme õhuliine on 11,8 kilomeetrit. “Projekti raames asendatakse vanad amortiseerunud suure võimsuse ja väikese valgusviljakusega valgusallikatega valgustid LED valgustitega, asendatakse vanad tänavvalgustusmastid ja paigaldatakse koostatavast projektist tulenevalt uusi puit- ja metallmaste ning rekonstrueeritakse paljasjuhtmeõhuliine koos uute õhk- ja maakaabelliinide ehitusega. Osaliselt või täielikult renoveeritakse u 50 protsenti tänavavalgustuse juhtimiskilpidest,” selgitavad Saku abivallavanem Tanel Ots ja taristuinsener Toivo Alasoo. Projekti lõpp on kavandatud 2021. aastasse.

Anija valla tänavavalgustus paikneb Kehra linnas, Aegviidu alevis, Lehtmetsa, Anija, Alavere, Voose, Härmakosu, Soodla, Lilli ja Ülejõe külas, millest Soodlal on juba uus tänavavalgustus. “Saadud toetuse abil vahetame välja kõik valgustid ja betoonpostid, osaliselt ka õhukaablid. Tänavavalgustuse uuendamise tulemusena võtame kasutusele uue LED-valgustustehnoloogia koos uue valgustuse juhtimissüsteemiga,” selgitab Anija vallavanem Arvi Karotam. “Ettevalmistamisel on projekteerimishange ja seejärel kuulutame välja ehitustööde hanke. KIKi poolt antud toetuse abikõlblikkuse lõpptähtaeg oli 31. detsember 2020.”

Viimsi vallas hõlmas tänavavalgutuse renoveerimise varasem etapp Haabneeme alevikku, tööd jõudsid lõpule käesoleva aasta jaanuaris. Praeguse projektiga renoveeritakse Äigrumäe, Metsakasti, Randvere, Miiduranna, Pringi, Püünsi, Rohuneeme ja Leppneeme külas ning Viimsi ja taas Haabneeme alevikus paiknevat amortiseerunud tänavavalgustustust. “Eeltööd juba käivad (hankeplaani kokkupanek ja esitamine rahastajale), plaanis on hangetega märtsis alustada. Tööd peavad olema tehtud detsembriks 2020,” selgitab Viimsi valla ehitus-ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik.

Kiili alevis luuakse kaasaegne LED tehnoloogial põhinev tänavavalgustuses. “Vahetatakse välja kõik naatriumvalgustid. Raudbetoonpostid asendatakse metallpostidega ning uuendatakse neid ühendavad maakaablid. Vallale kuuluvad puitpostid vahetatakse välja metallpostide vastu ja õhukaablid asendatakse maakaabliga. Elektrilevi puitpostidel asuvad valgustid vahetatakse, samuti valgusteid ühendavad kaablid ühendatakse selliselt, et oleks võimalik valgusteid juhtida. Projekti käigus renoveeritakse või vahetatakse kõik juhtimiskilbid,” selgitab Kiili valla keskkonna- ja maaosakonna juhataja Benno Johanson. Projekti lõpptähtajaks on juuli 2021.

Jõelähtme valla Loo alevikus renoveeritakse korrusmajade vaheline tänavavalgustus. “Nõukogudeaegne naatriumlampide ja õhuliinidel asetsev valgustus asendatakse kaasaegsete LED lampide ja maakaablitel valguspostidega. Ühtekokku renoveeritakse 148 valgustit. 2019. aastal toimub projekteerimine, 2020. aastal viiakse läbi riigihange ja ehitustööd peaksidolema valmis 2020. aasta lõpuks,” teatab abivallavanem Priit Põldma.

TEAVE: Tänavavalgustuse projektide rahastus
1. Saue valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Toetuse saaja Saue vallavalitsus. Kogumaksumus 678 005 eurot, sellest KIK-ilt 325 442 eurot.
2. Keila linna tänavavalgustuse renoveerimine. Toetuse saaja AS Keila Vesi. Kogumaksumus 382 014 eurot, sellest KIK-ilt 194 827 eurot.
3. Anija valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine. Toetuse saaja Anija vallavalitsus. Kogumaksumus 1 224 783 eurot, sellest KIK-ilt 881 844 eurot.
4. Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Saku vallas. Toetuse saaja Saku vallavalitsus. Kogumaksumus 1 508 510 eurot, sellest KIK-ilt 920 191 eurot.
5. Viimsi valla LED-valgustamine. Toetuse saaja Viimsi vallavalitsus. Kogumaksumus 921 135 e urot, sellest KIK-ilt 607 949 eurot.
6. Maardu linna tänavavalgustuse renoveerimine II etapp. Toetuse saaja Maardu linnavalitsus. Kogumaksumus 1 192 573 eurot, sellest KIK-ilt 667 840 eurot.
7. Kiili alevi tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Toetuse saaja Kiili vallavalitsus. Kogumaksumus 634 136 eurot, sellest KIK-ilt 424 871 eurot.
8. Loo aleviku tänavavalgustuse renoveerimine. Toetuse saaja Jõelähtme vallavalitsus. Kogumaksumus 397 000 eurot, sellest KIK-ilt 234 230 230 eurot.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.