Kiiu mõisa remondisaaga saab lõpuks punkti? (0)
Article title
Kaua tehtud kaunikene. Ehkki Kiiu mõis särab väljast nagu prillikivi, ei ole siseruumide vaegtöödega veel ühele poole jõutud.
Kuusalu volikogu 2. oktoobri istungil ei tahtnud kired vaibuda. Kiiu mõisa rekonstrueerinud ehitusfirmale tuleb tasuda täiendavad 60 000 eurot remondiraha. Kolga staadioni renoveerimine läheb 100 000 euro asemel maksma 220 000. Lisaks tõuseb maamaks, rannaäärsetel aladel isegi 100 protsenti.

2016. aasta suvel Kuusalu vallavalitsuse ja AS Eviko vahel sõlmitud rekonstrueerimislepingu esialgne maksumus oli 998 400 eurot.

2017. aasta sügisel andis vallavalitsus ehitusfirmale lisaks 60 000 eurot. Tänavu mais, kui vallavanemaks oli veel Urmas Kirtsi, selgus, et makstud on täiendavad 20 000 eurot.

6. juunil valis Kuusalu vallavolikogu uueks vallavanemaks Monika Salu. Kiiu mõisa osas olid vallal Evikoga jätkuvalt erimeelsused tööde kvaliteedi, nimistu ja mahu osas.

Järgnevalt kohtusid Kuusalu vallavalitsuse liige Heino Junolainen ja Eviko juht Kaimo Sepp, et leida kompromiss. Eviko ootas rahalist kompensatsiooni vaegtööde eest, Kuusalu vallavalitsus tööde valmimist. 8. augustil otsustas vallavalitsus jätkata läbirääkimisi kompromissi saavutamiseks.

“Tänaseks oleme jõudnud enam-vähem mõlema poole poolt aktsepteeritava kompromisslahenduseni, et vältida üksteise vastu kohtus käimist, mis igal juhul on kallim ja aeganõudvam ning ei võimalda kindlasti lõpetada ehitust,” ütles Monika Salu 2. oktoobri vallavolikogu istungil.

Mida kompromiss sisaldab? Vallavolinikele näitatud slaidil oli kirjas, et Kuusalu vallavalitsus “tasub 60 protsenti arvest nr 18003 kohe peale kokkuleppe allkirjastamist.” Seda, kui suur arve nr 18003 on, vallavanem ei täpsustanud. Ülejäänud 40 protsenti arvest lubati tasuda peale mõisa üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.

Slaidil oli kirjas seegi, et Kuusalu vallavalitsus “tasub kõigi muude tehtud ja Eviko hinnangul eraldi tasumist vajavate tööde eest reservfondist 60 000 eurot.”

Eviko omalt poolt võtab kohustuse paigaldada ja viimistleda 15. oktoobriks balustraadid. Hiljemalt 30. oktoobriks lubab Eviko teha rea garantiitöid ja see nimekiri on üsna pikk.

Garantiitöödena tuleb parandada tuulekoja lae viimistlus, sulgeda ja viimistleda vallavanema toa laepaneelides olevad vee-eralduse avad, parandada lahtine krohv arhiivis, sulgeda ja viimistleda sotsiaaltöö ruumi laepaneelides olevad vee-eralduse avad, sulgeda ja viimistleda saali laepaneelides olevad vee-eralduse avad, parandada saali juures oleva köögi seinaviimistlus ja laeviimistlus, parandada teise korruse köögi seinaviimistlus, parandada teise korruse arhiivi seinaviimistlus, silendada mõisa esine kõva kattega plats ja lihvida trepi betoon.

“Loodetavasti homme-ülehomme suudame ka selle kokkuleppe vormistada ja tööd lõpetada ja seega siis mõisa valminuks lugeda,” ütles Salu 2. oktoobril. Vallavolikogus hääletusele seda kokkulepet sellel päeval ei pandud.

Urmas Kirtsi, kes on praegu volikogu liige, volikogu istungi ajal mõisa remondi osas sõnagi ei öelnud. Küll avaldas ta pärast istungit Harju Elule pahameelt, et vaegtööde raha võetakse reservfondist.
“Kuusalu valla reservfondi kasutamise kord ütleb, et see on ettenägematute kulude katmiseks. See 60 000 eurot, mis ehitajale makstakse, ei ole ettenägematu kulu. Seda saaks planeerida läbi lisaeelarve,” arvas Kirtsi.

Staadion 2x kallimaks

Murelapseks pole üksnes Kiiu mõis. Kuusalu vallavalitsus hakkas juba Kirtsi vallavanemaks oleku ajal kavandama Kolga kooli staadioni ehitust. Konkursiga valiti staadioni projekteerijaks Klotoid OÜ.
2018. aasta eelarvega nägi vald staadioni maksumusena ette 100 000 eurot. Klotoidi projekti järgi maksaks see aga ligemale pool miljonit. Staadioni ehitushanke läbirääkimistega kaubeldi hinda allapoole, aga odavamaks kui 220 000 eurot seda saada ei õnnestunud. Nõnda kvalifitseerus kaks pakkujat.

Käesoleva aasta 100 000 eurost on staadioni projektile kulunud 15 400 eurot, hanke korraldamisele 1800 eurot.

“Teie ees on eelnõu ettepanekuga lisada tulevaks aastaks eelarvesse 99 000 eurot Kolga staadioni väljaehitamiseks,” ütes Salu vallavolinikele.

Staadioni küsimuses jõuti üllatava konsensuseni. 19 vallavolikogu liikmest oli kohal 18, kes kõik ka ettepanekut pooldasid. Vallavanem soovib staadioni ehitamisega alustada juba selle aastanumbri sees.

Järsk maamaksu tõus

Kust leida täiendavat raha Kiiu mõisa ja Kolga staadioni ootamatu kallinemise katmiseks? Natuke kokkuhoidu – nimelt 18 780 eurot aastas – annab Kuusalu valla Loksa teeninduspunkti sulgemine. Täiendava tulu leidmiseks tegi Salu ettepaneku muuta Kuusalu valla maamaksumäärasid.

“Kui seni oli elamumaa maamaksumääraks 1,2-2,5, siis selle eelnõuga on kogu elamumaa maksustatud ühtse määraga 2,5 protsenti. See põhiliselt puudutab mereäärsete kinnistute omanikke. Vastavalt eelarve- ja arengukomisjonile sai täiendatud seletuskirja, et kui palju ja kus tõuseb või langeb maamaksumäär, siis põhiline tõus on maaüksustel Valkla-Salmistu tsoonis, kus tõepoolest maamaks tõuseb nendel inimestel 100 protsenti,” üllatas vallavanem.

Salu rahustas, et keskmine maksutõus on vaid 10 protsenti. “Maamaks langeb haritava maa puhul tsoonides, kus varem oli see 1,4 ja 2. Nüüd on haritav maa igal pool 1,2. Kokkuvõttes maamaksu laekumine peaks suurenema ligi 100 000 euro võrra,” ütles ta.

“Mind hämmastab see, et selles eenõus on siiski tehtud üks erand. See erand on siis ühe tsooni suhtes, kus maamaks jääb kahe protsendi piiri peale,” juhtis Kirtsi tähelepanu Uuri, Kosu ja Hirvli küla soodustusele.

“Samas lüüakse nuga selga rannaäärsetele elanikele,“ arvas endine vallavanem Valkla ja Salmistu tulevase maamaksu kohta.

“Ühes tsoonis jäi maksumäär kahele protsendile, ja see on tõepoolest siin keset Kuusalu valda, just nimelt seetõttu, et see maa ei ole nii palju väärtustatud kui mereäärsed kinnistud,” vastas Salu.

Valkla-Salmistu tsooni kohta lisas vallavanem: “See on üleüldine riigi poliitika maksustada mereäärseid maid kõrgema tariifiga.” Salu rõhutas, et kodualune maa on maamaksust vabastatud.

Napi enamuse ehk 10 poolthäälega läks Salu eelnõu maamaksu tõusu kohta 2. oktoobril Kuusalu vallavolikogus läbi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.